Institut ochrany obyvatelstva  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Projekty ukončené, řešené, národní a mezinárodní

Název projektu

Výzkum vlastností a způsobů ochrany osob před účinky poslední generace nervově paralytických chemických látek

Anotace:

Předmětem řešení projektu je výzkum vlastností a možností ochrany proti poslední generaci vysoce toxických sloučenin s nervově paralytickými účinky typu O-ethyl-N-diethylaminoethylidenamidofluorofosfátu, označované také jako A-234, (dále jen skupina látek A) použitelných při teroristických útocích a jako potenciální chemická zbraň. V rámci projektu budou zkoumány - toxicita látek, účinnost stávající antidotní ochrany, ověřeny a navrženy postupy detekce a identifikace a jejich dekontaminace.

Identifikační kód

VI20192022114

Rok zahájení

2019

Rok ukončení

2022

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Cílený aplikovaný výzkum nových moderních technologií, metod a postupů ke zvýšení úrovně schopností HZS ČR - CAVHZS

Anotace:

Cílený výzkum nových moderních technologií, metod, metodik a postupů prakticky využitelných pro zvyšování bezpečnosti státu a jeho občanů zahrnující neodkladná a dlouhodobá opatření na ochranu obyvatel jako je varování, kolektivní a individuální ochrana, ochrana před nebezpečnými chemickými látkami, biologickými agens a zdroji ionizujícího záření, včetně specifických opatření při použití zbraní hromadného ničení. Minimalizace následků krizových situací a zvýšení úrovně připravenosti HZS ČR.

Identifikační kód

VI20152020009

Rok zahájení

2015

Rok ukončení

2020

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)

Název projektu

Výzkum kritických informačních struktur státu se zaměřením na jednotný systém varování a informování obyvatelstva

Anotace:

Průmyslový výzkum systému varování a informování obyvatelstva vedoucí ke zvýšení bezpečnosti osob při vzniku a řešení krizových situací. Ověřené funkční vzorky systému využívající moderní prvky ICT infrastruktury se zabezpečením proti zneužití. Metodika pro přenos informací mezi dispečerskými pracovišti (složky IZS, krizové štáby, osoby odpovědné za řešení mimořádných událostí) a koncovými prvky JSVI.

Identifikační kód

VI20152020019

Rok zahájení

2015

Rok ukončení

2020

Financování

Ministerstvo vnitra, Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 (2015 - 2022)


Vloženo: 1. 9. 2020 | Aktualizace: 26. 10. 2020 | Email: spisovna@ioolb.izscr.cz

vytisknout  e-mailem