HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Likvidace požáru metanolu v záchytné jímce skladovacích zásobníků

Vlivem porušení těsnosti potrubního rozvodu unikl metanol do záchytné jímky a začal hořet. Uhašení požáru vlastními silami nestačí, proto dispečer výrobny volá na telefonní číslo 150 a žádá o vyslání sil a prostředků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a dalších složek IZS. 

Výše uvedené bylo předmětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo ve společnosti Dukol Ostrava, s.r.o., (DUK) umístěného v areálu společnosti BorsodChem MCHZ, s.r.o. (BCM).

Hlavním tématem cvičení bylo prověření vnějšího havarijního plánu BCM a DUK při likvidaci požáru metanolu v prostoru záchytné jímky skladovacích zásobníků společnosti DUK. Na samotný požár byl upozorněn dispečer výrobny formaldehydu společnosti DUK, který neprodleně kontaktoval linku 150. Na základě tohoto hovoru, Krajské operační a informační středisko (KOPIS) vyslalo na místo havárie jednotky požární ochrany (JPO), o havárii rovněž informovalo operační střediska Policie České republiky (PČR), Městské policie Ostrava (MPO) a Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje (ZZS MSK), vyrozumělo také úřady. KOPIS zajistilo rovněž prostřednictvím Národního operačního a informačního střediska (NOPIS) varování a informování obyvatelstva pro danou oblast pomocí zaslání hromadných SMS zpráv.

JPO po příjezdu na kontaktní stanoviště (KS) dostaly základní informace od strážní služby a za jejího doprovodu vjely do areálu k místu požáru. Na místo události se dostavila rovněž PČR, MPO, ZZS MSK a jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDH). Velitel zásahu zjistil u kontaktní osoby firmy DUK informaci o pohřešovaném zaměstnanci výrobny formaldehydu. Hasiči tak okamžitě zahájili průzkum k nalezení pohřešovaného zaměstnance, toho následně nalezli zraněného za skladem hořlavých kapalin. Zaměstnance vynesli z nebezpečného prostoru a předali jej do péče ZZS MSK. Hasiči zároveň zahájili hasební činnost směrem k ochlazování velkoobjemových nádrží a uhašení požáru metanolu v záchytné jímce, prováděli ochranu okolí, především pak potrubních mostů. Provedli také, za pomocí použití těžké pěny, zapěnění prostoru záchytné jímky. Po uhašení požáru a dostatečném ochlazení zásobníků bylo místo havárie předáno zpět provozovateli.

Cílem cvičení bylo procvičení součinnosti složek IZS, úřadů a havarijní připravenosti provozovatele DUK a BCM při závažné havárii v důsledku úniku hořlavé kapaliny a následného požáru s důrazem na vyrozumění složek IZS, úřadů a dalších orgánů zabezpečujících plnění úkolů vyplývajicích z vnějšího havarijního plánu BCM a DUK.

Odkazy do noveho okna

2024_05_03_TC_Dukol_1

2024_05_03_TC_Dukol_1 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_2

2024_05_03_TC_Dukol_2 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_3

2024_05_03_TC_Dukol_3 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_4

2024_05_03_TC_Dukol_4 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_5

2024_05_03_TC_Dukol_5 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_6

2024_05_03_TC_Dukol_6 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_7

2024_05_03_TC_Dukol_7 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_8

2024_05_03_TC_Dukol_8 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_9

2024_05_03_TC_Dukol_9 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_10

2024_05_03_TC_Dukol_10 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_11

2024_05_03_TC_Dukol_11 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_12

2024_05_03_TC_Dukol_12 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_13

2024_05_03_TC_Dukol_13 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_14

2024_05_03_TC_Dukol_14 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_15

2024_05_03_TC_Dukol_15 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_16

2024_05_03_TC_Dukol_16 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_17

2024_05_03_TC_Dukol_17 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_18

2024_05_03_TC_Dukol_18 

Detailní náhled

2024_05_03_TC_Dukol_19

2024_05_03_TC_Dukol_19 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem