HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Únik amoniaku ze strojovny zimního stadionu v Orlové

Únik amoniaku ze strojovny zimního stadionu v Orlové byl námětem taktického cvičení složek IZS, které se uskutečnilo, v pondělí 25.9.2023. 

Námětem taktického cvičení se stal únik amoniaku ve strojovně chlazení zimního stadionu, ke kterému došlo vlivem netěsnosti ventilu, následně pak došlo ke zranění zaměstnance zimního stadionu, který tuto skutečnost ověřoval. Operační středisko hasičů, po telefonickém ověření úniku a identifikaci havarijní karty zimního stadionu Orlová, vyslalo na místo události jednotky požární ochrany, zároveň informovalo o havárií operační střediska Policie ČR a Městské policie.

Hasiči, již při jízdě na místo zásahu, prováděli měření koncentrace nebezpečných látek v ovzduší, následně potvrdili naměření nulových hodnot na kontaktním stanovišti. Velitel zásahu ověřil nahlášenou situaci a zjistil u kompetentní osoby zimního stadionu potřebné informace.

Profesionální jednotka HZS MSK ze stanice v Orlové vytyčila nebezpečnou zónu a první průzkumná skupina v ochranných protichemických oděvech, vybavená měřícími přístroji, provedla vyhledání a záchranu zraněné, intoxikované osoby, které po dekontaminaci poskytla předlékařskou pomoc. Současně druhá průzkumná skupina, rovněž v ochranných protichemických oděvech, vytvářela, za pomocí deflektoru, vodní clonu jako prevenci proti možnému úniku toxického mraku amoniaku z prostoru strojovny. Po utěsnění ventilu a zamezení dalšímu úniku amoniaku z potrubí proběhla dekontaminace zasahujících hasičů. Během celého zásahu byl prováděn monitoring výskytu nebezpečných látek v okolním prostředí. Po závěrečném průzkumu předal velitel zásahu místo havárie provozovateli zimního stadionu.

Cílem cvičení bylo prověření součinnosti složek IZS, úřadů, společensky významných objektů a stav havarijní připravenosti provozovatele zimního stadionu při úniku amoniaku ze strojovny do vnějšího prostředí v rámci ověření havarijní karty zimního stadionu Orlová. Důraz pak byl kladem především na vyrozumění složek IZS, úřadů a dalších orgánů zabezpečujících plnění úkolů vyplývajících z havarijní karty zimního stadionu Orlová, dále pak aktivace složek IZS podílejících se na záchranných a likvidačních pracích. Prověřovala se i koordinace složek IZS přes krajské operační a informační středisko s využitím havarijní karty zimního stadionu Orlová, taktika složek IZS při společném zásahu s únikem nebezpečné látky, dále pak informování úřadů pomocí systému interaktivní hlasové odezvy (IVR), varování a informování společensky významných objektů pomocí systému IVR a varování a informování obyvatelstva v přilehlé oblasti prostřednictvím mobilní sirény a prostřednictvím tlačených SMS.

Po ukončení cvičení proběhlo jeho vyhodnocení a následný návrat na stanice.

Odkazy do noveho okna

2023_10_01_cviceni_Orlova_1

2023_10_01_cviceni_Orlova_1 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_2

2023_10_01_cviceni_Orlova_2 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_4

2023_10_01_cviceni_Orlova_4 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_3

2023_10_01_cviceni_Orlova_3 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_5

2023_10_01_cviceni_Orlova_5 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_6

2023_10_01_cviceni_Orlova_6 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_7

2023_10_01_cviceni_Orlova_7 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_8

2023_10_01_cviceni_Orlova_8 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_9

2023_10_01_cviceni_Orlova_9 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_10

2023_10_01_cviceni_Orlova_10 

Detailní náhled

2023_10_01_cviceni_Orlova_11

2023_10_01_cviceni_Orlova_11 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem