HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Aby v přírodě nehořelo!

Lesní požár je požár, který začne v lese, nebo mimo les a do lesa se následně rozšíří. Jedná se o nežádoucí hoření zasahující velké plochy se závažným dopadem na chráněné zájmy, tzn. život, zdraví, majetek a životní prostředí. 

Obecně lze lesní požáry rozdělit na podzemní (šíří se často do hloubky kolem kořenů např. proschlém humusu nebo rašeliništích). Pozemní v našich podmínkách se vyskytuje nejčastěji a zasahuje pozemní kryt, tzn. hrabanku, trávu, mech) a korunový (jeho hlavním nebezpečím je vysoká rychlost šíření ve větvích stromů). Lesní požáry vznikají působením přírodních živlů (např. blesk, samovznícení), technických nebo technologických závad (spadlé dráty elektrického vedení nebo poruchy na strojích), ale nejčastější příčinnou je nedbalost či úmysl člověka (odhození nedopalku, žhářství).

Podle lesního zákona (zákon č. 289/1995 Sb.) je v lesích zakázánokouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa a odhazovat hořící nebo doutnající předměty. V případě porušení zákona může být viníkovi uložena pokuta do výše 15 000 Kč. Navíc likvidace lesních požárů je pro hasiče nebezpečná, zdlouhavá, materiálně i fyzicky náročná činnost.

Nejen z těchto důvodů je v lese více než kde jinde potřeba dodržovat základní preventivní zásady chování.

Hasiči radí:

 • V lese nikdy nekuřte.
 • Oheň rozdělávejte jen na vyhrazených místech.
 • Za silného větru nebo v období extrémního sucha v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávejte.
 • Ohniště vzdalte nejméně 50 m od okraje lesa a v dostatečné vzdálenosti od budov a všech dalších hořlavých věcí (stoh, suché listí, kořeny stromů, větve apod.).
 • Ohniště bezpečně oddělte od okolního prostředí - např. obložením kameny, obsypáním pískem, vyhloubením zeminy a v případě většího ohně oddělte až metr širokým pruhem, který zbavte veškerých hořlavin.
 • K zapálení nebo udržování ohně v žádném případě nepoužívejte vysoce hořlavé látky jako např. benzín, naftu či líh.
 • Nachystejte si předem prostředek pro hašení, kdyby se oheň vymkl kontrole (hasicí přístroj, dostatek vody, písek, hlínu apod.).
 • Oheň nenechávejte ani chvíli bez dozoru, a nikdy do něj nevhazujte výbušné předměty.
 • Děti nenechávejte u ohniště bez dozoru dospělé osoby.
 • Ohniště řádně uhaste, nejlépe prolijte vodou, popřípadě zasypejte zeminou. Při vašem odchodu se z ohniště nesmí kouřit a popel i půda pod ohništěm musí být chladné. 
 • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112.

Autor: kpt. Mgr. Michaela Stará

Foto: HZS LK

Požár v příroděPožár v přírodě

vytisknout  e-mailem