HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Schvalování DZP

V návaznosti na novelu zákona č. 229/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dochází k novele zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně"), která nabývá účinnosti dne 1. srpna 2017. V souladu s touto novelou dochází k rozšíření výkonu státního požárního dozoru o schvalování dokumentace zdolávání požárů u provozovatelů činností s vysokým požárním nebezpečím nebo provozovatelů se zvýšeným požárním nebezpečím, u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah. Výše zmíněné rozšíření státního požárního dozoru je upraveno v § 31 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně.

Na základě § 15 zákona o požární ochraně a § 34 odst. 2 vyhlášky 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhl. 221/2014 Sb., se dokumentace zdolávání požárů zpracovává pro objekty a prostory, ve kterých jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhlášky o požární prevenci) nebo kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 3 zákona o požární ochraně) a v případě, že tak stanoví dokumentace požární ochrany zpracovaná na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (např. § 30 vyhlášky o požární prevenci), i pro další provozované činnosti ze zvýšeným požárním nebezpečím.

Způsob schvalování dokumentace zdolávání požárů je blíže upraven v § 6b zákona o požární ochraně.

Formy rozhodnutí:

  • rozhodnutí o neschválení DZP
  • rozhodnutí o schválení DZP
     


Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požáru

vytisknout  e-mailem