HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba

Psychologická služba a její potřebnost u HZS ČR se odvíjí nejen od profesionality samotných psychologů, ale i od odvahy a ochoty všech příslušníků a zaměstnanců HZS ČR tuto službu využít pro potřeby účastníků mimořádných událostí, či svou vlastní. 

Proč tady psychologa máme ?

 •  Zajišťuje podklady pro personální práci.
  Posuzování duševní způsobilosti vyplývá ze zákona a řídí se Pokynem GŘ HZS ČR č.43/2014 ze dne 25. srpna 2014, který sjednocuje postup při posuzování duševní způsobilosti,, která je předpokladem pro výkon služby uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR pro výkon funkce a při nakládání s osobními údaji.
   
 • Zabezpečuje poskytování posttraumatické péče příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, kteří prožili traumatizující událost v souvislosti s plněním služebních, nebo pracovních úkolů.
  Po zvláště psychicky náročném zásahu se mohou objevit tělesné, poznávací a citové reakce (např. bezmocnost, lhostejnost, vtíravé, neodbytné myšlenky a představy, izolace, nechutenství, poruchy spánku, smutek, atd.), které jsou přirozenou reakcí na takovou událost. Práce s projevy pozásahového stresu se stává důkazem psychicky zralého jedince. Nelze ji proto chápat jako důvod k tomu, aby hasič byl označován za nezpůsobilého vykonávat svou profesi.

  Poskytuje psychosociální pomoc osobám zasaženým mimořádnou událostí.
 • jedná se o první psychologickou pomoc a bezprostřední krizovou intervenci postiženým osobám. Poskytuje tuto pomoc a podporu při obnově vlastních zdrojů, vyrovnávání se s krizovou událostí a návratu do běžného života. Spolupracuje i na vytváření zdrojů psychosociální pomoci v kraji a na koordinaci jejich využití při mimořádných událostech většího rozsahu.
   
 • Další činnosti:
  - nabízí pomoc v těžkých situacích a krizích v profesním i soukromém životě
  - poskytuje psychologické poradenské služby v oblasti vztahů k sobě i druhým
  - připravuje a vede odborná školení a kurzy
  - koordinuje činnost intervenčního týmu (viz PIP) a zajišťuje jeho další vzdělávání
  - na vyžádání provádí analýzy a výzkumy
  - účastní se výcvikových a vzdělávacích aktivit v zájmu zvyšování odbornosti
  - spolupracuje se speciálními pracovišti a organizacemi
Základními materiály, které upravují činnost a zřízení psychologického pracoviště jsou především:

Konkrétní obsahová náplň práce jednotlivých pracovišť HZS ČR je profilována potřebami HZS krajů a jednotek PO v působnosti tohoto pracoviště.

Psycholog HZS Libereckého kraje:

  kpt. Mgr. Simona Kozlová
      tel: 950 470 038
 mobil: 777 746 972
e-mail: simona.kozlova@hzscr.cz

vytisknout  e-mailem