HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba

Psychologická služba a její potřebnost u HZS ČR se odvíjí nejen od profesionality samotných psychologů, ale i od odvahy a ochoty všech příslušníků a zaměstnanců HZS ČR tuto službu využít pro potřeby účastníků mimořádných událostí, či svou vlastní. 

 

 • Zajišťuje podklady pro personální práci.
   
  Posuzování duševní způsobilosti vyplývá ze zákona a řídí se Pokynem GŘ HZS ČR a NMV č.44/2002, který sjednocuje postup při posuzování duševní způsobilosti uchazeče o přijetí do služebního poměru příslušníka HZS ČR pro výkon funkce a při nakládání s osobními údaji.

   
 • Poskytuje posttraumatickou péči hasičům, kteří se zúčastnili zvlášť náročného zásahu, utrpěli zranění, způsobili dopravní nehodu, apod. Poskytuje tuto péči i jejich rodinám.
  Po zvláště psychicky náročném zásahu se mohou objevit tělesné, poznávací a citové reakce (například bezmocnost, lhostejnost, vtíravé, neodbytné myšlenky a představy, izolace, nechutenství, poruchy spánku, smutek, atd.), které jsou přirozenou reakcí na takovou událost. Práce s projevy pozásahového stresu se stává důkazem psychicky zralého jedince. Nelze ji proto chápat jako důvod k tomu, aby hasič byl označován za nezpůsobilého vykonávat svou profesi.

   
 • Poskytuje krizovou intervenci a psychologickou pomoc účastníkům a obětem mimořádných událostí.
   
  jedná se o první psychologickou pomoc a bezprostřední krizovou intervenci postiženým osobám. Poskytuje pomoc a podporu při obnově vlastních zdrojů vyrovnávání se s krizovou událostí a návratu do běžného života. Spolupracuje i na vytváření zdrojů psychosociální pomoci v kraji a na koordinaci jejich využití při mimořádných událostech většího rozsahu.

   
 • Další činnosti:
   
  - nabízí pomoc v těžkých situacích a krizích v profesním i soukromém životě
  - poskytuje psychologické poradenské služby v oblasti vztahů k sobě i druhým
  - připravuje a vede odborná školení a kurzy
  - koordinuje činnost intervenčního týmu (viz PIP) a zajišťuje jeho další vzdělávání
  - na vyžádání provádí analýzy a výzkumy
  - účastní se výcvikových a vzdělávacích aktivit v zájmu zvyšování odbornosti
  - spolupracuje se speciálními pracovištěmi a organizacemi

Základními materiály, které upravují činnost a zřízení psychologického pracoviště jsou především:

Konkrétní obsahová náplň práce jednotlivých pracovišť HZS ČR je profilována potřebami HZS krajů a jednotek PO v působnosti tohoto pracoviště.

 

Psycholog HZS Libereckého kraje:

Mgr. Drahomíra Horová
tel: 950 470 115
mobil: 724 184 783
e-mail: drahomira.horova(zavináč)hzslk.cz

 

vytisknout  e-mailem