HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Havarijní a krizové plánování

Mezi základní plánovací dokumentaci na území Libereckého kraje řadíme:

  • Havarijní plán kraje - zpracovává se pro řešení mimořádných událostí, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu.
  • Vnitřní havarijní plán - zpracovávají je provozovatelé objektů a zařízení zařazených do skupiny B, dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů
  • Vnější havarijní plán - zpracovává se pro jaderné zařízení nebo pracoviště IV. kategorie a pro objekty a zařízení, u kterých je možnost vzniku závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (objekty zařazené do skupiny B dle zákona č. 224/2015 Sb.).
  • Krizový plán kraje - obsahuje souhrn krizových opatření a postupů k řešení krizových situací,
  • Plán krizové připravenosti - zpracovává se k zabezpečení krizové připravenosti subjektů kritické infrastruktury nebo těch subjektů, které plní úkoly z krizového plánu kraje

vytisknout  e-mailem