HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zabezpečuje podle § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o IZS organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměření na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje školící střediska.

Pravidelně pořádá preventivně výchovné akce pro veřejnost, spolupracuje na akcích pořádaných dalšími organizacemi a poskytuje veřejnosti důležité preventivní informace z požární ochrany, ochrany obyvatelstva i krizového řízení.

Podmínky účasti HZS LK na preventivně výchovných akcích a akcích pro veřejnost

HZS LK se účastní veřejných akcí, které především souvisejí s činností HZS nebo složek integrovaného záchranného systému.

HZS LK se neúčastní akcí pořádaných politickými stranami a uskupeními a akcí, při kterých je vybíráno vstupné. Dále se neúčastní akcí s předpokládanou malou účastí veřejnosti, které by byly pro HZS LK z hlediska ekonomického i personálního obsazení neefektivní a současně bez jakéhokoli přínosu v oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ).

U žádostí základních škol o spolupráci při podpoře výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na projektovém vyučování HZS LK upřednostňuje školy, jejichž zástupci se účastní vzdělávacích programů pro pedagogy, které pořádá HZS LK každý rok ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

Instruktoři preventivně výchovného programu „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" si sami vybírají školy, na kterých budou program přednášet. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela dobrovolnou aktivitu příslušníků a zaměstnanců HZS LK, není možné vyhovět ostatním školám, které mají o program zájem.

Příslušníci HZS LK se stánkem PVČ se účastní akcí na venkovních prostranstvích v období od 15. dubna do 30. září. V ostatním období probíhá PVČ ve vnitřních prostorách hasičských stanic, případně jiných subjektů.

Subjekt, který si vyžádal účast HZS LK při své akci, zajišťuje pro příslušníky:
• sociální zařízení v místě konání akce,
• při akci v délce trvání do 5 hodin pitný režim,
• při akci v délce trvání nad 5 hodin pitný režim a stravu.
V případě, že pořadatel nemůže zajistit stravu, má HZS LK právo přerušit akci na dobu nezbytnou pro její zajištění.

HZS LK si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci i při splnění všech podmínek ze strany pořadatele, jestliže se v daném termínu koná více akcí najednou nebo nemůže akci dostatečně personálně zajistit.

K žádosti o účast HZS LK na pořádané akci, za výše uvedených podmínek, vyplňte prosím přiložený DOTAZNÍK a zašlete ho na adresu tomas.benes@hzslk.cz

Pořizování fotodokumentace a videozáznamů z akcí pro veřejnost

Vstupem na akci, která se koná v prostorách HZS LK, udělují účastníci souhlas s tím, že mohou být pořizovány videozáznamy a fotografie jejich osoby. V rámci propagace činnosti HZS LK mohou být záznamy využity na webových stránkách či sociálních sitích. Fotografie budou zveřejněny vždy anonymně, bez přiřazení příslušných jmen.

Spolupráce se školami

HZS LK zároveň pravidelně vzdělává pedagogy především základních škol v tematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pořádá pro pedagogy základních škol vzdělávací program akreditovaný MŠMT „Mimořádné události ve škole a jejich řešení". Vzdělávání dětí podporuje i projekty jako je například "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva", nebo spolupracuje se školami při pořádání "Branných dnů" a "Dnů bezpečí".

Přednášky pro seniory

HZS LK pořádá také pro skupiny seniorů (kluby seniorů, domy s pečovatelskou službou atd.) přednášky "Bezpečná domácnost seniora", které jsou zaměřeny především na oblast požární ochrany a základní pravidla chování při vzniku mimořádné události. Senioři se mohou například dozvědět informace o správném použití přenosných hasicích přístrojů, lhůtách kontrol a čištění komínů, co dělat při požáru, jak správně volat na tísňovou linku, co dělat po zaznění Všeobecné výstrahy aj.

Příslušníci preventivně výchovné činnosti

Vedoucí skupiny
Jméno a příjmení Pozice Organizační součást telefon e-mail
Tomáš Beneš Krajský koordinátor PVČ oddělení OOB a KŘ 950470237 tomas.benes@hzslk.cz
Členové skupiny
Jméno a příjmení Pozice Organizační součást telefon e-mail
Michaela Stará zástupce vedoucího skupiny, krajský garant oddělení OOB a KŘ 950470057  michaela.stara@hzslk.cz
Jan Hrdlička člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení IZS a služeb 950470062 jan.hrdlicka@hzslk.cz
Kateřina Štajncová člen pracovní skupiny, krajský garant oddělení stavební prevence, kontrolní činnost a ZPP 950471219 katerina.stajncova@hzslk.cz
Monika Dostálová člen pracovní skupiny, garant ÚO Jablonec nad Nisou 950481058 monika.dostalova@hzslk.cz
Otakar Rezler člen pracovní skupiny, garant ÚO Semily 950485240 otakar.rezler@hzslk.cz
Iva Michalíčková člen pracovní skupiny, garant ÚO Liberec 950471058 iva.michalickova@hzslk.cz
Aleš Pospíšil člen pracovní skupiny, garant ÚO Česká Lípa 950475055 ales.pospisil@hzslk.cz
Jaroslava Benešová člen pracovní skupiny, tiskový mluvčí HZS LK pracoviště organizační a právní 950470122 tiskovy.mluvci@hzslk.cz

vytisknout  e-mailem