HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zabezpečuje podle § 26, odst. 2, písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně preventivně výchovnou, propagační a ediční činnost na úseku požární ochrany podle zaměření stanoveného ministerstvem vnitra a dále dle § 10 odst. 5 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb. o IZS organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva a v přípravě složek integrovaného záchranného systému zaměření na jejich vzájemnou součinnost; k tomuto účelu zřizuje školící střediska.

Pravidelně pořádá preventivně výchovné akce pro veřejnost, spolupracuje na akcích pořádaných dalšími organizacemi a poskytuje veřejnosti důležité preventivní informace z požární ochrany, ochrany obyvatelstva i krizového řízení.

Podmínky účasti HZS LK na preventivně výchovných akcích a akcích pro veřejnost

HZS LK se účastní veřejných akcí, které především souvisejí s činností HZS nebo složek integrovaného záchranného systému.

HZS LK se neúčastní akcí pořádaných politickými stranami a uskupeními a akcí, při kterých je vybíráno vstupné. Dále se neúčastní akcí s předpokládanou malou účastí veřejnosti, které by byly pro HZS LK z hlediska ekonomického i personálního obsazení neefektivní a současně bez jakéhokoli přínosu v oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ).

U žádostí základních škol o spolupráci při podpoře výuky tematiky ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí na projektovém vyučování HZS LK upřednostňuje školy, jejichž zástupci se účastní vzdělávacích programů pro pedagogy, které pořádá HZS LK každý rok ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání.

Instruktoři preventivně výchovného programu „Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva" si sami vybírají školy, na kterých budou program přednášet. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela dobrovolnou aktivitu příslušníků a zaměstnanců HZS LK, není možné vyhovět ostatním školám, které mají o program zájem.

Příslušníci HZS LK se stánkem PVČ se účastní akcí na venkovních prostranstvích v období od 15. dubna do 30. září. V ostatním období probíhá PVČ ve vnitřních prostorách hasičských stanic, případně jiných subjektů.

Subjekt, který si vyžádal účast HZS LK při své akci, zajišťuje pro příslušníky:
• sociální zařízení v místě konání akce,
• při akci v délce trvání do 5 hodin pitný režim,
• při akci v délce trvání nad 5 hodin pitný režim a stravu.
V případě, že pořadatel nemůže zajistit stravu, má HZS LK právo přerušit akci na dobu nezbytnou pro její zajištění.

HZS LK si vyhrazuje právo odmítnout účast na akci i při splnění všech podmínek ze strany pořadatele, jestliže se v daném termínu koná více akcí najednou nebo nemůže akci dostatečně personálně zajistit.

K žádosti o účast HZS LK na pořádané akci, za výše uvedených podmínek, vyplňte prosím přiložený DOTAZNÍK a zašlete ho na adresu iva.michalickova(zavináč)hzslk.cz.

Spolupráce se školami

HZS LK zároveň pravidelně vzdělává pedagogy především základních škol v tematice ochrany člověka za mimořádných událostí. Ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání pořádá pro pedagogy základních škol vzdělávací program akreditovaný MŠMT „Mimořádné události ve škole a jejich řešení". Vzdělávání dětí podporuje i projekty jako je například "Hasík CZ - Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva", nebo spolupracuje se školami při pořádání "Branných dnů" a "Dnů bezpečí".

Přednášky pro seniory

HZS LK pořádá také pro skupiny seniorů (kluby seniorů, domy s pečovatelskou službou atd.) přednášky "Bezpečná domácnost seniora", které jsou zaměřeny především na oblast požární ochrany a základní pravidla chování při vzniku mimořádné události. Senioři se mohou například dozvědět informace o správném použití přenosných hasicích přístrojů, lhůtách kontrol a čištění komínů, co dělat při požáru, jak správně volat na tísňovou linku, co dělat po zaznění Všeobecné výstrahy aj.

Koordinátorka preventivně výchovné činnosti

por. Mgr. Iva Michalíčková
komisař PO
krizové a havarijní plánování
Barvířská 29/10
Liberec 3
e-mail: iva.michalickova(zavináč)hzslk.cz
tel.: 950 470 230

vytisknout  e-mailem