HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Preventivně výchovná činnost

Hlavním cílem preventivně výchovné činnosti je připravit obyvatelstvo na možné mimořádné události, které mohou ohrozit jejich život, zdraví, majetek a životní prostředí. V první řadě by měli obyvatelé mít veškeré informace, které potřebují, aby mohli mimořádným událostem předcházet. Měli by mít dostatečné informace o charakteru možného ohrožení a znát správné postupy pro sebeochranu a vzájemnou pomoc, směřující k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí při nastalé mimořádné události.

Chceme-li, aby preventivně výchovná činnost, kterou HZS ČR vykonává, byla efektivní, systematická a cílená, je třeba rozdělit obyvatelstvo do cílových skupin, z nichž každá má svoje specifické vzdělávací potřeby.

Obecná charakteristika cílové skupiny pro potřeby PVČ

Děti v MŠ – předškolní mládež

Děti v tomto věku se pohybují v zásadě pod dozorem dospělé osoby. Jejich věk neumožňuje vnímat „strategické“ zásady požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Praxe ukazuje, že jsou však velmi ochotné naslouchat.

Děti v ZŠ – 1. stupeň

Děti začínají trávit více času bez dozoru dospělých, mnohem častěji se pohybují na komunikacích a je nutné upozornit na nebezpečné situace, kterým mohou být vystaveny nebo je sami svým chováním mohou způsobit.

Děti v ZŠ – 2. stupeň

Děti většinu volného času již tráví sami. Vzniká velký prostor pro vytvoření nebezpečných situací – předvádění se, cestování např.: do kroužků atd. Hasiči jsou i v tomto „problematickém“ věku respektovanou skupinou, děti jsou ochotny naslouchat, přizpůsobí-li se výuka jejich nárokům.

Mládež v SŠ

Jedná se o velmi různorodou skupinu – od žáků dvouletých učňovských oborů, až po studenty vysokých škol. Střední školy jsou „poslední“ možností, jak se oslovit žáky, kteří mají povinnou školní docházku. Je velmi důležité připomenou jim právní odpovědnost, kterou mládež této skupiny nabývá.

Dospělí

Nejpočetnější skupina, kterou by měla PVČ oslovit. Vzhledem k pracovnímu vytížení je však tato skupina nejhůře „uchopitelná“. Osobní návštěva přednášek nebo akcí PVČ je nereálná. U dospělých nad 40+ předpokládáme, že všichni v minulosti prošli „nějakým“ školením problematiky PO a OO. Praxe však ukazuje, že jejich znalosti nejsou dostatečné a hlavně aktuální.

Senioři

Velkou výhodou této věkové skupiny jsou její životní zkušenosti. Převážně se jedná o občany, kteří nedochází denně do práce, ztrácí tak částečně kontakt s okolím a svou negativní roli může hrát zdravotní stav. Ve velmi krátké době se dnešní 60+ museli často zorientovat v oblasti výpočetní techniky a mnohé překvapí obrovský objem dat, která získávají prostřednictvím internetu. Velmi vysoký je také potenciál předávání získaných informací dál (rodině, kamarádům, známým).

Hendikepovaní - tělesně

Omezení díky zdravotnímu hendikepu se projevuje napříč všemi generacemi. Není možné zařadit všechny do jednotlivých skupin podle typu omezení, velmi často se jedná o osoby s kombinovanými hendikepy. Nejdůležitější roli samozřejmě hraje forma postižení.

Hendikepovaní - mentálně

Pro duševně hendikepované je nutné se omezit pouze na seznámení s tím, jak vypadá hasič, že je např. může odvést někam do bezpečí apod. Pokusit se o vytvoření důvěry k hasiči v zásahovém oděvu (dýchacím přístroji), která v případě zásahu velmi usnadní práci. Nutný je kontakt s obsluhujícím personálem a jejich proškolení v PO a OO. Vhodnou formou PVČ je v těchto případech např.: nácvik evakuace z objektů (stacionáře, ústavy atd.)

Cizinci

Vzhledem k tomu, že se na území JMK pohybují cizinci jak krátkodobě (turisté, podnikatelé) tak dlouhodobě žijící všech národnostní a jazyků (převážně studenti vysokých škol, podnikatelé pracující na území kraje apod.) je jejich oslovení poměrně složité Nejvhodnější formou předávání informací je vytvoření různých jazykových mutací stávajících informačních materiálů, jejich distribuce do informačních center obcí a turisticky nejnavštěvovanějších lokalit.

Přehled cílových skupin a možné formy jejich vzdělávání

Jednorázové přednášky na vyžádání

Audio / video / multimed. Projekce

Praktické ukázky techniky / činnosti

Realizace projektů PVČ v oblasti bezpečnosti

Vaše cesty k bezpečí aneb chytré blondýnky radí

Hasík CZ – pro ZŠ

Hasík CZ – Vaše cesty k bezpečí – pro SŠ

Záchranný kruh

Senior point

Senior Akademie

Děti v MŠ

x

x

x

x

x

Děti v ZŠ – 1. Stupeň

x

x

x

x

x

Děti v ZŠ – 2. Stupeň

x

x

x

x

x

x

Mládež v SŠ

x

x

x

x

x

x

Dospělí

x

x

x

x

Senioři

x

x

x

x

x

x

Hendikepovaní - tělesně

x

x

x

x

x*

x

x**

x**

Hendikepovaní - mentálně

x

x

x

Cizinci

x

x

x

* pokud jsou studenti
** pokud jsou senioři

vytisknout  e-mailem