HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

EVIDENCE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vede v souladu s ustanovením § 38 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů seznam osob, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo při jejichž záchraně je nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy (dále jen "seznam osob"). HZS Jihomoravského kraje nabízí osobám, které používají zvláštní způsob tísňového volání nebo je při jejich záchraně nutno uplatnit zvláštní pravidla a postupy, zaevidovat se na speciální seznam vedený HZS ČR. Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové linky automaticky zobrazí specifické potřeby komunikace s danou osobou (např. neslyšící) nebo další závažné informace, díky kterým budou zasahující hasiči informováni o specifických potřebách této osoby (např. transport osoby na vozíčku). 

K čemu seznam osob slouží?

 • Při příjmu tísňového volání od evidované osoby se operátorovi tísňové linky automaticky zobrazí specifické potřeby pro komunikaci s danou osobou, např. u osoby se sluchovým postižením nebo se závažnou poruchou řeči umožní operátorovi komunikovat prostřednictvím SMS zpráv.

Kdo může požádat o zařazení a vyřazení na seznam osob?

Právo požádat o zařazení na seznam osob mají automaticky všechny osoby, které jsou držitelem průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Dále osoby tzv. neformální pečující, osoba opečovávaná s přiznaným stupněm 2 a výše, dále s těžkým zdravotním handicapem přičemž se jedná zejména o:

 • Osoby se sluchovým postižením.
 • Osoby se závažnou poruchou řeči.
 • Osoby nevidomé.
 • Osoby v domácí péči, jejichž životní funkce jsou závislé na elektrickém zdravotnickém přístroji (př. elektrický plicní ventilátor, kyslíkový koncentrátor, elektrická zdravotnická odsávačka, domácí hemodialýza, mechanická srdeční podpora atd.).
 • Osoby se závažným omezením schopnosti pohybu (kvadruplegici, paraplegici).
 • Osoby s porušenou kognitivní funkcí (demence) na doporučení lékaře.
 • Osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou na doporučení lékaře.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje si vyhrazuje právo posuzovat zařazení a odmítnout zařadit žadatele na seznam osob při nesplnění interních podmínek pro jejich zařazení.

Jaké jsou nutné nezbytnosti žádosti?

 • Součástí žádosti je souhlas se zpracováváním osobních údajů osoby se zdravotním postižením v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa místa hlášeného pobytu na území České republiky, jde-li o cizince, popřípadě též adresa místa, kde se dlouhodobě zdržuje, a druh zdravotního postižení.
 • Součástí žádosti je i telefonní číslo žadatele a telefonní číslo na osobu blízkou. Dále specifika osoby v komunikaci či manipulaci při potřebném zásahu. Platnost souhlasu je neomezená, s povinností 1×ročně či při závažné změně aktualizovat údaje ze strany žadatele. Končí vyřazením osoby ze seznamu osob na základě jeho žádosti, úmrtím žadatele, přeřazením žadatele do pobytových sociálních služeb či opakovanou neuposlechnutou výzvou k roční aktualizaci.
 • Žadatelům je dále doporučena k vlastnění na místě v domácnosti žadatele I. C. E. karta, tzv. Seniorská obálka s rozšířenými údaji o žadateli pro případ výjezdu IZS.

Žádost o zařazení a žádost o vyřazení ze seznamu osob lze podat:

 • poštou nebo osobně na adresu: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Zubatého 1, 614 00 Brno
 • elektronicky na e-mailovou adresu: podatelna@firebrno.cz
 • elektronicky do datové schránky: ybiaiuv

Zde naleznete ke stažení žádost o zařazení do seznamu:

ŽÁDOST

vytisknout  e-mailem