HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Předpoklady uchazeče

Předpoklady k přijetí do služebního poměru dle § 13 a násl. zákona č. 361/2003 Sb.

Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky, který:

 • je starší 18 let,
 • je bezúhonný a plně způsobilý k právním úkonům,
 • splňuje podmínky stanovené pro výkon služebního místa, zejména:
  • stupeň vzdělání - minimálně střední s maturitní zkouškou
  • obor nebo zaměření vzdělání (pokud je stanoven)
  • další odborný a jiný zvláštní požadavek (pokud je stanoven)
 • je fyzicky, zdravotně a osobnostně způsobilý k výkonu služby,
 • písemně požádal o přijetí (osobní údaje jsou zpracovány na základě právního předpisu § 16 odst. 2 a § 202 zákona č. 361/2003 Sb.)
 • úspěšně absolvoval přijímací řízení.

V průběhu přijímacího řízení uchazeč absolvuje:

 • Vyšetření osobnostní způsobilosti na psychologickém pracovišti Hasičského záchranného sboru (vyhláška č.487/2004Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru).
 • Vyšetření zdravotní způsobilosti uchazeče posuzuje zařízení závodní preventivní péče (vyhláška č. 393/2006Sb., o zdravotní způsobilosti).
 • Prověrku na ověření tělesné zdatnosti, která se skládá ze dvou testů silových a jednoho testu vytrvalostního (Pokyn generálního ředitele HZS ČR 58/2008).
 • Ověření manuální zručnosti a všeobecných dovedností je provedeno v samostatném testu. Tento způsob testu uchazečů není v rámci HZS ČR běžně používán. Účastníci jsou hodnoceni v konkrétních úkolech, které simulují reálné problémy a situace, s kterými se potenciální příslušník může dle předpokládaného zařazení (hasič, strojník) setkat. Dovednostním testem bude zároveň prověřena v modelové situaci schopnost uchazeče pracovat ve výšce a stísněném prostoru.
 • Od přijímacího řízení mohou obě strany kdykoliv v jeho průběhu odstoupit.

  Každý uchazeč je o výsledku přijímacího řízení vyrozuměn písemně. Personální údaje nepřijatých uchazečů se po uplynutí tří let ode dne skončení přijímacího řízení včetně důvodu nepřijetí zničí.

  Na přijetí do služebního poměru není právní nárok.

  Vznik služebního poměru

  Služební poměr vzniká rozhodnutím služebního funkcionáře s personální pravomocí o přijetí uchazeče do služebního poměru.

  S nově přijatým příslušníkem je služební poměr uzavírán na dobu určitou v trvání tří let. Do služebního poměru na dobu neurčitou se zařadí příslušník dnem, který následuje po uplynutí služebního poměru na dobu určitou, jestliže úspěšně vykonal služební zkoušku a podle závěru služebního hodnocení dosahuje alespoň dobrých výsledků ve výkonu služby.

  Uchazeč je při přijetí do služebního poměru ustanoven na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vrchní referent. Na volné služební místo se služební hodností vyšší než vrchní referent se uchazeč může přihlásit, pokud je na toto místo vyhlášeno výběrové řízení a pokud splňuje obor nebo zaměření vzdělání pro toto místo stanovené. V případě, že bude v rámci výběrového řízení uchazeč vybrán, může být ustanoven i na služební místo, pro které je stanovena služební hodnost vyšší.

  Nábor k Hasičskému záchrannému sboru ČR je individuální vzhledem k tomu, že počet a zájem uchazečů o toto zaměstnání je vysoký.

  V případě zájmu kontaktujte příslušné personální oddělení na krajském ředitelství HZS ČR, popř. na generálním ředitelství HZS ČR, kde Vám budou poskytnuty konkrétní informace o přijetí z hlediska volných míst a dalšího uplatnění

vytisknout  e-mailem