HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Oddělení OOKŘ

 • zabezpečuje varování a vyrozumění, organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva, organizuje a koordinuje humanitární pomoc
 • plní úkoly kraje při přípravě na mimořádné události a krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením
 • zřizuje pracoviště krizového řízení a vlastní krizový štáb, zpracovává vlastní plán krizové připravenosti
 • je subjektem kritické infrastruktury, provozuje prvky kritické infrastruktury
 • zřídil a provozuje portál krizového řízení pro Jihomoravský kraj KRIZPORT
 • zpracovává a aktualizuje analýzu rizik v JmK, seznamuje obce, právnické a podnikající fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení, za účelem zajištění jejich připravenosti jim poskytuje metodickou pomoc
 • zpracovává havarijní plán kraje, vnější havarijní plány (oblast prevence závažných havárií), krizový plán kraje a krizové plány obcí s rozšířenou působností
 • ukládá právnickým osobám, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly z krizového plánu kraje (formou plánu krizové připravenosti) a metodicky je řídí
 • organizuje a spolupodílí se na provádění cvičení k připravenosti na mimořádné události a krizové situace
 • organizuje instruktáže a školení v oblasti ochrany obyvatelstva, podílí se na vzdělávání odborníků v oblasti krizového řízení formou školení, seminářů, výuky na vysokých a středních školách, apod.
 • koordinuje a provádí preventivně výchovnou činnost se zaměřením na požární ochranu a ochranu obyvatelstva v JmK
 • je dotčeným orgánem v územním plánování, v územním a stavebním řízení z hlediska ochrany obyvatelstva a z hlediska prevence závažných havárií
 • je oprávněn v mezích své působnosti kontrolovat dodržování zákonů a prováděcích předpisů

vytisknout  e-mailem