HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Státní požární dozor

Základním nástrojem státní správy v oblasti požární prevence je výkon státního požárního dozoru (dále jen SPD). Hlavní úlohou požární prevence je předcházení vzniku požárů a snižování požárního rizika.

Konkrétně se tedy jedná o systém opatření:

- k zamezení vzniku požáru
- k zamezení nebo k omezení šíření
- k zajištění evakuace
- k zajištění likvidace požáru

  • Principy výkonu SPD jsou zakotveny v právních předpisech na úseku požární ochrany, na základě kterých jsou uplatňovány zásady jednotného postupu při předcházení, omezování a snižování požárního rizika. Jedná se zejména o:
    • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

    • Vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č.221/2014 Sb.

    • Vyhlášku Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,
    • Vyhlášku Ministerstva vnitra č.34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Hlavní úkoly SPD:
1) Kontrolní činnost
2) Stavební prevence
3) Zjišťování příčin požáru

Výkon SPD v Jihomoravském kraji je zabezpečen Krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pro okresy Brno město a Brno venkov a jednotlivými územními odbory pro okresy: Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo.

vytisknout  e-mailem