HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už pět let zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách

28. 2. 2019 (Nicole Zaoralová) - Technika ze strukturálních fondů pomáhá hasičům už pět let zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách 

logo IOP + EU + MMR - 2.jpgK datu 28.2.2019 končí povinná pětiletá doba udržitelnosti projektů operace Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách („Živelní pohroma“). Jedná se o projekty, které byly realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013.

V projektech operace Živelní pohroma byla pro Hasičský záchranný sbor České republiky zakoupena tato technika:

  1. Požární nosiče kontejnerů, kontejnery valníkové a nakladače – tento komplex techniky je určen pro přepravu speciálních prostředků, odvoz materiálu na místě zásahu, provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních apod.
  2. které jsou určeny pro evakuaci a přepravu osob z postiženého území do nouzových míst pro ubytování, střídání nasazených sil na místě zásahu na velké vzdálenosti nebo pro přeskupování sil HZS ČR v rámci ČR.
  3. Automobily pro potápěčskou skupinu se systémem pro zásah v kontaminovaných vodách, které budou nasazeny pro technické a vyprošťovací práce na technologiích pod vodou kontaminovanou nebezpečnými látkami.
  4. Kontejnery technické vyprošťovací, které jsou využívány pro provádění vyprošťovacích prací z prostor sesuvů a závalů, z prostor mimo komunikace, z vodních toků a dále pro technologické a technické práce při zásazích.
  5. Nákladní automobily, které jsou nasazovány pro záchranu osob z míst ohrožených povodněmi, pro evakuaci osob a cenného materiálu, pro dopravu záchranářů všech složek IZS i s jejich vybavením na místo zásahu v těžce přístupném terénu apod.

valnikovy-tahac-na-prehlidce-2018 .jpg

Uvedená technika byla postupně v letech 2012 – 2013 uváděna do užívání a od té doby slouží ke zvýšení akceschopnosti, mobility a efektivity působení Hasičského záchranného sboru České republiky a přispívá ke zkvalitnění veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky pro občany. Účelnost pořízené techniky již byla mnohokrát prověřena, a to nejen v každodenní zásahové činnosti, ale vybraná technika byla také prezentována například na akci „Přehlídka 2018“ konané v rámci oslav 100 let československé státnosti.

Více o projektech operace Živelní pohroma:

V letech 2012 a 2013 byly Hasičským záchranným sborem České republiky realizovány projekty operace „Živelní pohroma“. Operace „Živelní pohroma“ zahrnovala celkem 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizační fáze projektů byla ukončena k 28.2.2014.

V rámci operace „Živelní pohroma“ bylo pořízeno 83 kusů nové techniky, která hasičům pomáhá zvyšovat akceschopnost pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Projekty operace „Živelní pohroma“ byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu na období 2007 – 2013, a to částkou 253 mil. Kč (= 85 % způsobilých výdajů projektů).

Bližší informace o projektech: https://www.hzscr.cz/clanek/faze-udrzitelnosti-zaverecna-informace-k-realizovanym-projektum-operace-zvyseni-akceschopnosti-hasicskeho-zachranneho-sboru-ceske-republiky-pro-zachranne-a-likvidacni-prace-pri-zivelnich-pohromach.aspx

Informace o Integrovaném operačním programu: https://www.dotaceeu.cz/cs/Evropske-fondy-v-CR/Programove-obdobi-2007-2013/Programy-2007-2013/Tematicke-operacni-programy-(1)/IOP

Bližší informace k akci „Přehlídka 2018“: https://www.hzscr.cz/fotogalerie/tak-to-byla-prehlidka-2018.aspx

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí

MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
e-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem