HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Zásady pro vyplňování osob

Tyto zásady byly podrobně vysvětleny při úvodním školení administrátorů (uživatelů) Portálu všech JSDHO před zavedením Portálu jednotlivým jednotkám.

Obecně

 • po každé změně v evidenci osob - proveďte export příslušné osoby;
 • nepřepisujte osobu na jinou (kvůli vazbě na další evidence - příslušníci HZS, absolvované kurzy, odborná příprava, apod.).
  Správný postup - odeberte členovi funkci v jednotce, popř. jeho záznam úplně zneplatněte (pokud není předpoklad, že se do jednotky v budoucnu vrátí) a novou osobu nezávisle na rušení jiné osoby;
 • zadávání nové osoby:
  - po založení nové osoby u ní není v seznamu osob žádná ikonka
  - po exportu osoby se u nové osoby objeví ikonka zeměkoule s obálkou
  - když balíček s novým členem JSDHO naimportuje příslušník HZS, u osoby se zobrazí zeměkoule se zeleným terčíkem - to je cílový stav, osoba je správně provázaná z databáze Portálu do databáze HZS;
 • zadávání kontaktů příslušníků HZS - pokud je člen JSDHO zároveň příslušníkem HZS, může byt vyrozumíván z titulu své funkce pomocí hlasového volání - pořadí při vyrozumívání konzultujte s garantem osob na vašem územním odboru;
 • zadávání starosty a místostarosty obce - nezadávejte je přes Portál, pokud nejsou členy JSDHO. Pokud členy JSDHO jsou, musí mít vzhledem ke svému zařazení do krizového vyrozumívání zadáno správně pořadí při vyrozumívání - konzultujte to s garantem osob na vašem územním odboru.
  Vyrozumívání starostů a místostarostů pomocí výjezdových SMS zajistí HZS JmK pomocí automatické akce bez vazby na Portál, stačí, když pošlete požadavek na e-mailovou adresu technici@firebrno.cz;
 • vyrozumívací zařízení (Pelig, JAY, FirePort, NextService, apod.) - aktivaci vyrozumívacích zařízení zajistí HZS JmK pomocí automatické akce bez vazby na Portál.

 Základní údaje

 • Jméno, Příjmení – nezaměňujte jméno s příjmením, za jméno a příjmení nepřidávejte mezery;
 • Funkce - pokud má osoba přiřazenu funkci, je automaticky zařazena do vyrozumívání,  u osoby se nedá se použít víc funkcí – zadejte vždy vyšší funkci.

 Adresa

 • dávejte přednost číslům domů z registru (vazba na celostátní číselník RÚIAN).

 Kontakty

 • telefonní čísla pište bez mezer a bez mezinárodního předčíslí;
 • nezapomínejte zadat zatržítka u kontaktů (Pref. SMS, Pref. hlas), bez nich nedostane osoba při výjezdu jednotky SMS nebo hlasové volání;
 • mobily nečlenů JSDHO - zadávejte do evidence osob a použijte funkci Neurčeno - pokud je u kontaktu zadáno Pref. SMS, bude tento kontakt zařazen mezi čísla, na která jsou zasílány výjezdové SMS - neovlivňují se tak počty členů v jednotce;
 • v Jihomoravském kraji není počet členů JSDHO vyrozumívaných při výjezdu jednotky pomocí SMS omezen, počet členů vyrozumívaných při výjezdu jednotky pomocí AMDS je stanoven podle kategorie jednotky takto:
  • JPO II/1  - 4 členové
  • JPO III/1  - 4 členové
  • JPO III/2  - 6 členů
  • JPO V  - 3 členové.

vytisknout  e-mailem