HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Oddělení komunikačních a informačních systémů

Díky nové technologii sestavování textu odesílaných SMS jsme začali na přelomu roku 2011 a 2012 posílat příjemcům výjezdových SMS podrobnější informace.

Protože je délka výsledné SMS omezena počtem 160 znaků, museli jsme zkrátit názvy typů/podtypů a okresů. Přehled používaných zkratek je v následujících tabulkách:

Zkratka

Typ / Podtyp

P

POŽÁR

NB

NÍZKÉ BUDOVY

VB

VÝŠKOVÉ BUDOVY

Sklad

PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY

Shromazdiste

SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

Tunel

PODZEMNÍ PROSTORY,TUNELY

Les,trava

LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

Trafo

TRAFOSTANICE, ROZVODNY

DP

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Odpad

POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ

EPS

Signalizace EPS

Les

Lesní porost

Trava

Polní porost, tráva

Kos

Popelnice, koše

Kontejner

Kontejner

Odpad

Odpad, skládka

DN

DOPRAVNÍ NEHODA

VYPR

VYPROŠTĚNÍ OSOB

Uklid

UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ

Uklid

ÚKLID VOZOVKY

Vlak

ŽELEZNIČNÍ

Letadlo

LETECKÁ

UNL

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

Komunikace

Na POZEMNÍ KOMUNIKACI

Půda

DO PŮDY

Voda

Na (DO) VODNÍ PLOCHU(Y)

Vzduch

DO OVZDUŠÍ

TP

TECHNICKÁ POMOC

Nebezpeci

ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ

IZS

SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS

Destrukce

DESTRUKCE OBJEKTU

Nahrada zarizeni

NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ

OUP

OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR

Prekazka

ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

Cerpani

ČERPÁNÍ VODY

Mereni

MĚŘENÍ KONCENTRACÍ

Monitor

MONITORING

Hmyz

Likvidace hmyzu

Strom

Odstranění stromů

OUP potraviny

Otevření bytu potraviny

OUP voda

Otevření bytu teče voda

ZOC

Činnost jednotky

ZOZ

ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT

Voda

Z VODY

Vyska,hloubka

Z VÝŠKY, Z HLOUBKY

Prostor

UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH

Prostor

Uzavřené prostory

Vytah

Výtah

Zaval

ZASYPANÉ,ZAVALENÉ

Vyska

Z výšky

Hloubka

Z hloubky

AED

Automatické externí defibrilátory

MU

OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST

Radiace

RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE

Evakuace

EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ

Jiné

JINÉ

Pozar

Požár

Vitr

Větrná smršť

Povoden

Povodeň

JINE

JINÉ, ZATÍM NEURČENO

TEST

TECHNOLOGICKÝ TEST

Poznámka: Celostátní typy/podtypy jsou velkým písmem, krajské typy/podtypy jsou malým písmem

Zkratka Územní odbor
BK Blansko
BM Brno-město
BO Brno-venkov
BV Břeclav
HO Hodonín
VY Vyškov
ZN Znojmo

Ostatní standardně používané zkratky jsou uvedeny v seznamu událostí na tomto webu, pro úplnost je jejich přehled i zde:

Zkratka Význam
A: Počet zasahujících aut
AKB Akumulátorová baterie
ALARM Požární poplach pro JPO (buď pomocí koncových prvků vyrozumívání nebo MT)
BUS Autobus
B Hasičská hadice s průměrem 75 mm
C Hasičská hadice s průměrem 52 mm
ČIŽP Česká inspekce životního prostředí
D hasičská hadice s průměrem 25 mm
DN Dopravní nehoda
EPS Elektronická požární signalizace
H Hydrant
HUP Hlavní uzávěr plynu
HUV Hlavní uzávěr vody
HVZ Hydraulické vyprošťovací zařízení
HZS Hasičský záchranný sbor
HZSp HZS podniku
IDP Izolační dýchací přístroj (vzduchový i kyslíkový)
IZS Integrovaný záchranný systém
J: Počet zasahujících jednotek
JHP Jednoduché hasební prostředky
JPO Jednotka požární ochrany
JSDHo Jednotka SDH obce
LS PČR Letecká služba Policie ČR
LZS Letecká záchranná služba
MOTO Motocykl
MP Městská (obecní) policie
MPK Motorová pila kotoučová (rozbrušovací)
MPŘ Motorová pila řetězová
MT Mobilní telefon
MZP Motorová záchranářská pila
NA Nákladní automobil
NL Nebezpečná látka
OA Osobní automobil
Odbor ŽP Odbor životního prostředí (na úrovni ORP)
ORP Obec s rozšířenou působností
P Požár
PC Prověřovací cvičení
PČR Policie České republiky
PHM Pohonné hmoty
PHP Přenosný hasicí přístroj
PIP Posttraumatická intervenční péče
PK Provozní kapaliny
PPO Protipožární opatření
PS Požární stanice
RD Rodinný dům
SaP Síly a prostředky
SDH Sbor dobrovolných hasičů
SDHp Sbor dobrovolných hasičů podniku
SSÚD Středisko správy a údržby dálnic
SÚS Správa a údržba silnic
TC Taktické cvičení
TM tiskový mluvčí
TRAM Tramvaj
TROL Trolejbus
ÚO Územní odbor
VHJ Vojenská hasičská jednotka
VTP Vysokotlaký proud
VZS Vodní záchranná služba Českého červeného kříže
X Křižovatka
ZPP Zjišťování příčin požárů
ZZS Zdravotnická záchranná služba

vytisknout  e-mailem