SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Obecné informace pro studenty

Studijní řád VOŠ PO

Studenti VOŠ PO jsou povinni se řídit platným studijním řádem VOŠ PO (ke stažení po kliknutí na odkaz před touto závorkou nebo v sekci "Ke stažení"), jehož součástí je rovněž zkoušební a klasifikační řád VOŠ PO.

Podrobné informace (rozvrh hodin) najdete v září ZDE.

Rozpis konzultací a zkoušek bude v červnu a v prosinci aktualizován v záložce "termíny konzultací" nebo ZDE

Informace pro studenty 1. ročníku na Vyšší odborné škole požární ochrany

Studentem vyšší odborné školy se stáváte dnem zápisu ke vzdělávání. Uchazeč, který se bez řádné omluvy k zápisu ke vzdělávání nedostaví, je ze studia vyřazen. Den zápisu ke vzdělávání ve vyšší odborné škole stanoví ředitel školy, tento termín se shoduje s prvním dnem 1. konzultace VOŠ, současně tuto informaci obdržíte písemně s rozhodnutím o přijetí ke vzdělávání.

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na dvě období (semestry). Zimní období trvá od 1. září do 31. ledna, letní období trvá od 1. února do 31. srpna. Účast na konzultacích je ve Vašem případě stanovena dnem zápisu, tzn., že 1. září do školy zpravidla nenastupujete.

Přivezte s sebou originál osvědčení o absolvování NOV (platí pouze pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniků, případně členy JSDH vykonávají-li službu v jednotce jako svoje povolání) v případě, že nebyly zaslány spolu s přihláškou ke studiu.

Do výuky si přivezte základní učební pomůcky (sešity, psací potřeby, kalkulačku).

Informace pro strudenty 2. ročníku na Vyšší odborné škole požární ochrany

V tomto ročníku si vyberete téma absolventské práce (přihláška a zadání absolventské práce).

Informace pro strudenty 2. ročníku na Vyšší odborné škole požární ochrany

V tomto ročníku budete realizovat odbornou praxi u HZS ČR a krajských úřadů. 

Další informace pro studenty

Ubytování je zabezpečeno v budově školy a bude Vám  poskytnuto na základě Vašeho písemného požadavku (nejpozději ve čtvrtek předcházejícího týdne) na e-mail sos.ubytovani@hzscr.cz. Ubytování Vám můžeme poskytnout  již z neděle na pondělí (příjezd  nejpozději do 22:00 hod.). Ubytování se poskytuje bezplatně příslušníkům a občanským zaměstnancům HZS ČR, příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a zaměstnancům Ministerstva vnitra. Ostatním se účtuje částka 130,- Kč lůžko/den + místní poplatek z pobytu 10,- Kč osoba/den.

Škola nezajišťuje stravu, na patře, kde budete  ubytováni je k  dispozici  vybavená kuchyňka.

Vjezd do areálu školy je studentům a návštěvám povolen. Parkování je možné pouze na vyhrazených místech k tomu určených (neparkovat před vraty, neblokovat průjezd vozidel zásobování apod.).

Ve škole je pro zájemce k dispozici knihovna a posilovna (s běžeckým pásem, veslovacím trenažérem apod.), tudíž je vhodné přivézt si sportovní oblečení.

Případné dotazy studentů všech ročníků VOŠ PO budou zodpovězeny třídním učitelem (třídní učitelkou).

Veškeré dokumenty potřebné ke studiu naleznete v sekci Studium VOŠ/Dokumenty ke stažení


aktualizováno: 27.2.2024

vytisknout  e-mailem