SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany je organizační součástí Hasičského záchranného sboru České republiky.

Posláním školy, založené v roce 1967, je vzdělávání v oboru požární ochrany. To probíhá ve středoškolském studiu v denní formě, určené pro absolventy základních škol a je zakončeno maturitou. Nejvyšší formou vzdělávání je studium ve vyšší odborné škole zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (stupeň 5B podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED vydané UNESCO). Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé typy vzdělávacích programů a odborných kurzů pro příslušníky HZS ČR.

Třídami školy prošla v minulosti podstatná část dnešních příslušníků a pracovníků požární ochrany. Mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. Od svého zřízení škola sloužila především potřebám profesionálních hasičů a záchranářů. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání.

Za významný mezník v historii školy lze považovat rok 2002, kdy bylo otevřeno studium na Vyšší odborné škole, prováděné kombinovanou formou studia ("dálkové studium"). Škola zahájila vzdělávání v tomto typu studia jako první škola v rezortu Ministerstva vnitra.

O historii školy se můžete více dovědět z článku v odborném časopisu 112 (číslo 11/2007), který najdete ZDE.
Další činností školy je účast v programu celoživotního vzdělávání příslušníků Hasičského záchranného sboru formou výuky v kurzech.

SOŠ PO a VOŠ PO je také pověřena zpracováním dokumentace k vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob a techniků požární ochrany podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Informace o vydávání osvědčení o odborné způsobilosti Vám sdělí Ivana Mechlová DiS. - ivana.mechlova@hzscr.cz


aktualizováno: 28.03.2023

vytisknout  e-mailem