SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Základní informace

Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany (dále jen "SOŠ PO a VOŠ PO" nebo "škola") je organizační součástí Hasičského záchranného sboru České republiky (dále i "HZS ČR").

Posláním školy, založené v roce 1967, je vzdělávání v oboru požární ochrany. To probíhá ve středoškolském studiu v denní formě, určené pro absolventy základních škol a je zakončeno maturitou. Nejvyšší formou vzdělávání je studium ve vyšší odborné škole zakončené absolutoriem a získáním titulu DiS. (stupeň 5B podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání - ISCED vydané UNESCO). Nedílnou součástí činnosti školy jsou různé typy vzdělávacích programů a odborných kurzů pro příslušníky HZS ČR.

SOŠ PO a VOŠ PO je také pověřena realizací služebních zkoušek dle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a vydáváním příslušného osvědčení, či zkoušek odborné způsobilosti dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požání ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zpracováním dokumentace k vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob. Informace o uvedených zkouškách a vydávání osvědčení Vám sdělí Ivana Mechlová DiS. - ivana.mechlova@hzscr.cz

Historie školy

Třídami školy prošla v minulosti podstatná část dnešních příslušníků a pracovníků požární ochrany. Mnozí z nich zastávají v požární ochraně významné funkce. Od svého zřízení škola sloužila především potřebám profesionálních hasičů a záchranářů. V roce 1991 bylo zavedeno čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol jako forma nepřetržité a systematické přípravy na výkon povolání.

Za významný mezník v historii školy lze považovat rok 2002, kdy bylo otevřeno studium na Vyšší odborné škole, prováděné kombinovanou formou studia ("dálkové studium"). Škola zahájila vzdělávání v tomto typu studia jako první škola v rezortu Ministerstva vnitra.

O historii školy se můžete více dovědět z článku, který svého času vyšel v odborném časopisu 112 (číslo 11/2007) u příležitosti 40. výročí založení školy. Odkaz na tento článek naleznete ZDE.


aktualizováno: 15.2.2024

vytisknout  e-mailem