SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rekreační zařízení Zlatník

Adresa rekreačního zařízení SOŠ PO a VOŠ PO je:

Krásná č. p. 169 (obec), 739 04 Pražmo (pošta), okres Frýdek-Místek

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POBYTOVOU ÚČAST NA RZ Zlatník

A) INFORMACE PRO DRŽITELE POUKAZU

1. RZ  „Zlatník“ se nachází v obci Krásná v okr. Frýdek-Místek, v rekreační oblasti Beskyd. Chata je rodinného rázu s kapacitou 15 lůžek. V objektu jsou 4 pokoje tohoto typu - 3 pokoje pro 4 osoby a 1 pokoj pro 3 osoby. Pokoje jsou standardně vybaveny, WC a koupelna jsou společné. Zdrojem vody je studna, ze které je čerpadlem přiváděna voda do vodovodního zařízení, avšak pouze užitková. Vytápění je prováděno centrálním elektrickým topidlem. Co se týče stravovacích možností, chata je vybavena kuchyňkou, stravování je individuální. Nachází se zde společenská místnost pro 20 lidí. Návštěvníci objektu se musí postarat o vytápění objektu, jakož i úklid sami, protože zařízení nedisponuje správcem, který by tyto činnosti zajišťoval.

2. RZ Zlatník slouží výhradně k rekreaci, a to přednostně vlastních zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků. Náklady spojené s provozem RZ jsou hrazeny výhradně z rozpočtu FKSP a výnosy z vykalkulovaných rekreačních a plných poplatků jsou výhradně příjmem rozpočtu FKSP.

3. Pro provozování ubytování v rekreačním zařízení je vypracován Domovní a provozní řád, který je součástí dokumentace příslušného RZ. Každý účastník rekreace je povinen se seznámit s jeho obsahem, stejně jako s obsahem těchto Všeobecných podmínek pro pobytovou účast, což stvrzuje svým podpisem na Rezervačním a pobytovém poukazu Rekreační zařízení ZLATNÍK (dále jen „poukaz“). Po dobu pobytu v RZ je účastník rekreace povinen dodržovat všechna opatření uvedená v Domovním a provozním řádu. Nedodržení Domovního a provozního řádu bude mít za následek vyloučení účastníka z pobytu a nebude mu umožněn příští pobyt.

4. Žadatelem (držitelem poukazu a účastníkem pobytu) se může stát pouze zaměstnanec (příslušník) resortu MV ČR. Ve výjimečných případech, za předpokladu volné kapacity a po schválení žádosti správcem fondu, ostatní.

Spolu s držitelem poukazu se mohou rekreace zúčastnit tyto osoby:
 • za rekreační poplatek: zaměstnanec SOŠ PO a VOŠ PO a jeho rodinný příslušník (manžel, manželka, nezaopatřené dítě, druh, družka), důchodci,
 • za plný poplatek: cizí osoby

5. Poplatek za užívání chaty je:

Rekreační poplatek

1.200 Kč/ chata/ noc

Plný poplatek

1.800 Kč/ chata/ noc

6. V ceně poukazu je zahrnut i poplatek místnímu OÚ Krásná.

7. Rezervaci na pobyt v zimní sezóně – 1. 12. - 30. 6. – je možné provést ve dvou etapách:
 •  přednostně pro zaměstnance SOŠ PO a VOŠ PO v termínu od 15. 10.   31. 10.,
 • rezervační systém bude otevřen 15. 10. ve 12 hodin nebo v nejbližší následující pracovní den taktéž od 12 hodin, kde každý zaměstnanec SOŠ PO a VOŠ PO, může v případě zájmu v daném období provést rezervaci 1 termínu,
 • poté bude rezervační systém otevřen pro všechny ostatní žadatele, kde může zaměstnanec SOŠ PO a VOŠ PO provést další rezervace termínů,
 • volné termíny mohou být také nabídnuty ostatním zaměstnancům HZS ČR v rámci krajů.
8. Rezervaci na pobyt v letní sezóně – 1. 7. - 30. 11. – je možné provést ve dvou etapách:
 • přednostně pro zaměstnance SOŠ PO a VOŠ PO v termínu od 2. 5. - 20. 5., 
 • rezervační systém bude otevřen 2. 5. ve 12 hodin nebo v nejbližší následující pracovní den taktéž od 12 hodin, kde každý zaměstnanec SOŠ PO a VOŠ PO, může v případě zájmu v daném období provést rezervaci 1 termínu,
 • poté bude rezervační systém otevřen pro všechny ostatní žadatele, kde může zaměstnanec SOŠ PO a VOŠ PO provést další rezervace termínů,
 • volné termíny mohou být také nabídnuty ostatním zaměstnancům HZS ČR v rámci krajů.

9. Rezervaci pro pobyty v ostatních obdobích roku je možné provádět kdykoliv s tím, že v období května bude rekreační zařízení po dobu nezbytně nutnou  uzavřeno z důvodu oprav a údržby.

10. Žadatel provede rezervaci své rekreace prostřednictvím internetového portálu, následně na základě úspěšně provedené rezervace vyplní žadatel poukaz, který je přílohou tohoto pokynu a zároveň je ke stažení v elektronické podobě viz níže. Na tomto poukazu žadatel potvrdí pravdivost a platnost jím uvedených údajů včetně seznámení s Všeobecnými podmínkami pro pobytovou účast a s Domovním a provozním řádem, který je taktéž uveřejněn na výše uvedeném odkazu. Žadatel předloží podepsaný poukaz prostřednictvím emailu sos.zlatnik@hzscr.cz nejpozději 14 dní před nástupem na rekreaci.

11. Kontaktní osoba poukaz posoudí a prověří, doplní číslo poukazu a předloží ke schválení vedoucí provozně ekonomického oddělení nebo správci fondu. Po schválení se poukaz vrátí zpět kontaktní osobě, která odešle schválený poukaz zpět držiteli poukazu. Držitel poukazu poté uhradí celkovou částku za pobyt převodem na účet číslo 107-85938881/0710, variabilní symbol = číslo poukazu.

12. V den nástupu držitel poukazu přebere ložní prádlo a klíče od chaty na recepci SOŠ PO a VOŠ PO, Pionýrů 2069, Frýdek-Místek, což stvrdí svým podpisem. Při ukončení pobytu držitel poukazu odevzdá klíče i špinavé ložní prádlo tamtéž opět oproti podpisu.

13. Účastníci rekreačního pobytu nejsou během cesty ani pobytu v RZ pojištěni. Dopravu do rekreačního zařízení si zabezpečují účastníci samostatně.

14. Objekt RZ Zlatník je zapojen do obecního systému odpadového hospodářství obce Krásná (svoz a likvidace vyprodukovaného odpadu). Třídění odpadu je prováděno do označených nádob a následně držitelem poukazu předány do stěrných míst/kontejnerů v katastru obce Krásná (nejbližší místo na parkovišti naproti bývalého obchodu/ autobusová zastávka - Krásná, Vyšní Mohelnice - Zlatník).

Popis třídění odpadů v objektu RZ Zlatník:

 • papír - odpadová nádoba s označením textem "Papír"
 • plasty - odpadová nádoba s označením textem "Plasty"
 • sklo čiré - odpadová nádoba s označením textem "Sklo čiré"
 • sklo barevné - odpadová nádoba s označením textem "Sklo barevné"
 • kovy - odpadová nádoba s označením textem "Kovy"
 • směsný komunální odpad - odpadová nádoba s označením textem "Komunální odpad"

V objektu jsou také umístěny edukační tabulky s informačním textem, které navádějí ke správnému ukládání odpadů.

15. Před odjezdem je nutno provést úklid celého objektu.

16. Kontaktní osoba: Soňa Šnorychová, tel.: 778 528 140, email: sos.zlatnik@hzscr.cz.

B) PODMÍNKY PRO ZRUŠENÍ NEBO ZKRÁCENÍ POBYTU

1. Při předem dohodnutém pozdějším příjezdu nemá účastník rekreace nárok na náhradu za nečerpané ubytování. Obdobně se postupuje i při předčasném odjezdu.

2. V případě nenastoupení pobytu oznámí držitel poukazu tuto skutečnost ihned telefonicky kontaktní osobě, Soňa Šnorychová. Při zrušení pobytu ze strany žadatele je nutné o případné vrácení zaplacené částky písemně požádat na adrese SOŠ PO a VOŠ PO, Pionýru 2069, 738 01 Frýdek-Místek. Oprávněnost žádosti posoudí správce FKSP.

3. Poplatky za zrušení pobytu (stornopoplatky):
 • při zrušení pobytu ze strany žadatele je tento povinen uhradit stornopoplatek ve výši 30% z rekreačního poplatku ceny poukazu      vráceného 0-10 dní před nástupem,
 • stornopoplatky se neúčtují, když účasti na pobytu prokazatelně zabránily následující okolnosti, jako jsou náhlá onemocnění doložená      lékařským potvrzením, úmrtí člena rodiny, živelná pohroma apod.

Domovní řád:
Před rezervací je zájemce povinen se seznámit s domovním řádem viz ZDE

Mapu s uvedením trasy k RZ Zlatník a další informace najdete ZDE.

Obrázkový náhled rekreačního zařízení a jeho okolí najdete ZDE.

Zjistit volný termín či rezervovat si RZ Zlatník můžete kliknutím na tento odkaz: REZERVUJTE ZDE. Tento portál je zatím v režimu testování.

Zasílací adresa:

SOŠ PO a VOŠ PO
poštovní schránka 56
Pionýrů 2069
738 01 Frýdek-Místek

Dokumenty ke stažení


aktualizováno: 15.2.2024

Odkazy do noveho okna

Ladovská zima_1

Ladovská zima_1 

Detailní náhled

Ladovská zima_3

Ladovská zima_3 

Detailní náhled

Ladovská zima_2

Ladovská zima_2 

Detailní náhled

spolecenska_mistnost (1)

spolecenska_mistnost (1) 

Detailní náhled

spolecenska_mistnost (2)

spolecenska_mistnost (2) 

Detailní náhled

spolecenska_mistnost (3)

spolecenska_mistnost (3) 

Detailní náhled

spolecenska_mistnost (4)

spolecenska_mistnost (4) 

Detailní náhled

koupelna (1)

koupelna (1) 

Detailní náhled

koupelna (2)

koupelna (2) 

Detailní náhled

koupelna (3)

koupelna (3) 

Detailní náhled

koupelna (4)

koupelna (4) 

Detailní náhled

pokoje (1)

pokoje (1) 

Detailní náhled

pokoje (2)

pokoje (2) 

Detailní náhled

pokoje (3)

pokoje (3) 

Detailní náhled

pokoje (4)

pokoje (4) 

Detailní náhled

pokoje (5)

pokoje (5) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem