SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Studijní materiály, otázky k testu

Učební texty

Hlavním cílem těchto učebních textů je pomoci při přípravě na ústní zkoušky odborné způsobilosti na úseku požární ochrany podle §11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
Základní tematické okruhy pro ústní zkoušení, jejichž znalost se ověřuje zkouškou před tříčlennou komisí, jsou taxativně vyjmenovány v příloze č. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozor, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z těchto témat také vychází struktura a řazení jednotlivých kapitol tohoto skripta, přičemž některé otázky, které spolu tematicky přímo souvisejí, byly sloučeny do jedné kapitoly.
Publikace je rovněž určena pro širokou veřejnost, proto je psána, pokud možno, co nejsrozumitelněji a je doplněna řadou obrázků, tabulek a schémat, které pomáhají uvedenou problematiku dále objasňovat.

Učební texty pro přípravu ke zkoušce podle § 11 zákona o požární ochraně jsou ke stažení zde.

Otázky k testu

Přehled otázek k závěrečnému písemnému testu k ověřování odborné způsobilosti fyzických osob dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů jsou ke stažení zde.

!!UPOZORNĚNÍ!!
Od 01. 09. 2020. jsou k dispozici aktualizované otázky.


aktualizováno: 4.9.2018

vytisknout  e-mailem