SOŠ PO a VOŠ PO  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Ekonomika

Úsek ekonomiky zahrnuje oddělení ekonomické a provozní, v jehož čele stojí vedoucí oddělení, který odpovídá  za řízení ekonomické a provozní činnosti SOŠ PO a VOŠ PO.

Oddělení ekonomické a provozní plní zejména následující úkoly:

  • přípravu podkladů pro zpracování návrhu rozpočtu, sestavení  rozpočtu v rámci přidělených závazných limitů a ukazatelů,   průběžné sledování čerpání rozpočtu včetně předkládání návrhu na rozpočtová opatření a jejich realizaci,
  • vedení účetnictví v rámci resortního ekonomického informačního systému SAP R/3 včetně předkládání veškerých účetních, finančních, mzdových, statistických a jiných výkazů odbornému řídícímu orgánu v rozsahu a termínech jím stanovených,
  • předávání účetních záznamů do Centrálního systému účetních informací státu v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy,
  • vedení mzdové agendy, vedení agendy spojené s plněním povinností vůči ministerstvu financí a finančnímu úřadu, OSSZ MV, ČSSZ, zdravotním pojišťovnám, ČSÚ, katastrálnímu úřadu, a jiným orgánům státní správy,
  • pořízení a nákup majetku, kde jsou všichni příslušní pracovníci povinni dbát zákonných úprav při hospodaření s investičními prostředky, zákonných úprav v oblasti dodržování zákona o zadávání veřejných zakázek, programového financování reprodukce majetku, zákona o majetku apod., správa majetku a jeho evidence,
  • činnosti na úseku stavebně ubytovacím, včetně řešení otázek ekologie, energetiky, vodohospodářství,
  • projednávání ekonomických záležitostí se zřizovatelem, včetně  realizace opatření zřizovatele v ekonomické oblasti, účast na  poradách a školeních organizovaných odbornými řídícími orgány MV,
  • zabezpečení úklidu objektu,
  • prostřednictvím dodavatelských firem zabezpečuje stravování účastníků kurzů.


aktualizováno: 15.2.2024

vytisknout  e-mailem