HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Co je jednotka sboru dobrovolných hasičů obce?

Další díl seriálu Hasiči pod lupou... 

Z minulého článku víme, že v Olomouckém kraji je obcemi zřízeno 468 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotka“), jejichž členové jsou dobrovolnými hasiči. Zde je nutno zdůraznit rozdíl mezi členem jednotky a mezi členem občanského sdružení (v našem kraji Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska nebo Moravská hasičská jednota). Často dochází k zaměňování uvedených pojmů. Členové jednotky jsou až na zanedbatelné výjimky zároveň členy občanského sdružení. Z členů sdružení vybírá velitel členy jednotky. Jednotka je součástí obce (organizační složka obce podle zákona o obcích). Není však podmínkou, že člen jednotky musí být členem sdružení. Zařazením člena do obecní jednotky vzniká oběma stranám mnoho povinností a závazků. Obci především finančních, členovi pracovních. Proto je žádoucí, aby tento vztah byl upraven smluvně (např. dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o členství, pracovní smlouva). Mezi odbornou veřejností se hovoří o potřebě pracovně právního vztahu člena jednotky s obcí podle zákoníku práce, což zatím není legislativně upraveno. Člen jednotky musí být zdravotně i odborně způsobilý. Různá odborná příprava, cvičení, pravidelné preventivní lékařské prohlídky, údržba techniky atd. zaberou spoustu volného času. O všem je vedena dokumentace, takže i administrativa velitele jednotky není malá. Z výše uvedeného plyne, že je opravdu obtížné sehnat vhodného kandidáta. Když k tomu přidáme největší problém dnešní doby, a to uvolňování ze zaměstnání pro zásahy nebo odbornou přípravu, je až s podivem, jak dobře některé jednotky fungují. Naprosto není namístě srovnávat práci členů jednotky s prací členů občanských sdružení a spolků. Zjednodušeně řečeno, pokud koupí obec takzvaně „hasičům“ nové čerpadlo, pak pořídila především majetek sama sobě, který může sloužit všem občanům, což se o příspěvcích na potřeby občanských sdružení říci nedá. Nikdo nezpochybňuje nutnost podpory sportu a kultury na obcích, jde jen o srovnání nesrovnatelného. Fungující jednotka je výsledkem dobré spolupráce orgánů a zaměstnanců obce se členy jednotky, především pak s jejím velitelem. Velitele jmenuje starosta obce, kterému velitel odpovídá za akceschopnost (připravenost) k zásahu.

Dobrovolnými hasiči jsou i členové občanských sdružení (tradičně se užívá oslovení sestry a bratři). Občanská sdružení působící na úseku požární ochrany, jak o nich v § 75 hovoří zákon o požární ochraně, se řídí stejnými pravidly jako jiná občanská sdružení, mají své volené orgány a funkcionáře, své hospodaření, pořádají kulturní a sportovní akce. Mají nezastupitelnou roli při výchově mládeže, včetně budoucích členů jednotek. Obvykle jsou nejvytíženějšími lidmi vedoucí mládeže. Zde musím zmínit skutečnost, že místní sdružení hasičů zůstává často ve stínu jednotky. Je vnímáno jako její součást, ale není tomu tak. Jde o dva samostatné subjekty. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje spolupracuje s výše uvedenými sdruženími, kdežto jednotky po odborné stránce řídí, kontroluje a připravuje. Jednotka i občanské sdružení jsou samostatné subjekty, které se navzájem prolínají. Jeden bez druhého může fungovat, ale jemně řečeno, jde o velmi nepřirozený stav.

Autor: 

Ing. Karel Kotek
oddělení IZS a služeb HZS Olomouckého kraje

vytisknout  e-mailem