HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nabídka volných služebních a pracovních míst

Výběrové řízení na pozici  Vrchní inspektor – kontrolní činnost

Na základě § 22 odst. 1 a § 23 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), prodlužujeme lhůtu pro podání přihlášky do výběrového řízení na služební místo:

Vrchní inspektor – kontrolní činnost (12000314)

Zařazení: Územní odbor Přerov, pracoviště prevence, OOB a KŘ

Místo služebního působiště: Přerov

Předpokládaný termín ustanovení na služební místo:  1. 1. 2024

Charakteristika služebního místa:

  • Tarifní třída: 6
  • Minimální stupeň dosaženého vzdělání: střední s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné      
  • Zaměření vzdělání: technické, všeobecné nebo ekonomické 

Výčet dokladů, které uchazeči doručí společně s přihláškou do výběrového řízení:

  • Profesní životopis zaměřený zejména na předchozí průběh zaměstnání
  • Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Bližší informace obdržíte na telefonním čísle 950 770 032.

Písemnou přihlášku, požadované doklady včetně svojí kontaktní adresy a telefonu (popř. e-mailu) uchazeč doručí do 8. 10. 2023  na e-mail: petra.oslejskova@hzscr.cz nebo na adresu:

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Schweitzerova 91
779 00  Olomouc     

Poučení pro uchazeče/ku:

Osobní údaje, které tímto poskytujete, budou zpracovány výhradně pro provedení tohoto výběrového řízení podle zákona. Povinnost poskytnout osobní údaje a jejich rozsah vyplývá ze zákona a z § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Následkem neposkytnutí požadovaných údajů je vyřazení Vaší žádosti z výběrového řízení. Poskytnuté osobní údaje zpracovávají jen pověřené osoby a neposkytují je dalším příjemcům. Poskytnuté osobní údaje jsou součástí spisu k výběrovému řízení a jsou v něm uloženy po dobu, která je určena spisovým a skartačním plánem bezpečnostního sboru. Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, a pokud zjistíte nebo se domníváte, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete vznést námitku proti jejich zpracování a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, omezení zpracování, nebo výmaz osobních údajů.

Formuláře pro služební poměr

Žádost o přijetí do služebního poměru

Souhlas s nakládáním s osobními údaji - služební poměr

Formuláře pro pracovní poměr

Žádost o přijetí do pracovního poměru

Souhlas s nakládáním s osobními údaji - pracovní poměr

Informace o nakládání s osobními údaji pro uchazeče o přijetí

vytisknout  e-mailem