HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská opatření pro krizové stavy

1. Základní pojmy:

Hospodářská opatření pro krizové stavy: organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů.

Dodavatel nezbytné dodávky: fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky a organizační složka právnické osoby se sídlem v zahraničí podnikající na území České republiky, která má jako předmět své činnosti nebo podnikání zapsanou činnost umožňující dodat předmět nezbytné dodávky nebo která je schopna dodat předmět nezbytné dodávky.

Plán nezbytných dodávek: samostatná část krizového plánu zpracovaná správním úřadem v systému nouzového hospodářství.

2. Informační podpora HOPKS:

Informační podporu správních úřadů při přípravě a realizaci HOPKS zabezpečuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Základním cílem je poskytnout orgánům KŘ informační nástroje pro podporu plánovacích a rozhodovacích procesů v oblasti zajišťování věcných zdrojů k pokrytí nezbytných dodávek při řešení krizových situací.

Informační systémy podpory HOPKS:

IS ARGIS Informační systém plánování civilních zdrojů

Hlavní nástroj informační podpory orgánů krizového řízení v oblasti zajišťování nezbytných dodávek pro řešení krizových situací.

SYSTÉM:

  • Zabezpečená internetová komunikace (speciální SW nástroj),
  • Práce s daty podle územní nebo resortní příslušnosti,
  • Sběr údajů o nezbytných dodávkách s využitím Číselníku nezbytných dodávek,
  • Podpora zpracování Plánu nezbytných dodávek jako součásti krizového plánu.

KISKAN SSHR Krizový informační systém SSHR

Hlavní nástroj informační podpory v oblasti tvorby státních hmotných rezerv a jejich použití.

IS KRIZKOM Informační systém krizové komunikace

Základní komunikační nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů.

KRIZDATA Aplikační software krizových dat

Aplikace vytvořená pro případ ztráty připojení k internetu – určena pro provoz v lokálním režimu. Zobrazuje data o nezbytných dodávkách a jejich dodavatelích, využívá data vložena do IS ARGIS.

- Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje od právnických a podnikajících fyzických osob

 (dle § 15, odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb.)

vytisknout  e-mailem