HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace pro účely plnění povinností v rámci nemocenského pojištění

Pro účely plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, se zveřejňují následující informace:

  • Úřední hodiny, ve kterých je otevřena podatelna orgánu nemocenského pojištění a kdy je možno odevzdat podání:

Pondělí            8:00 – 11:30    12:00 – 15:00

Středa              8:00 – 11:30    12:00 – 15:00

Adresa, na které je možno podání odevzdat:

HZS Olomouckého kraje

Schweitzerova 91

779 00 Olomouc

V rámci stanovených úředních hodin lze také učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu nebo požádat o podání informací ve věcech pojištění.

  • Elektronická podatelna HZS Olomouckého kraje, kde je možno doručovat podání opatřené elektronickým podpisem

e-mail:epodatelna@olk.izscr.cz

identifikátor datové schránky: ufiaa6d

  • Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

pdf (Portable Document Format),

PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving),

html/htm (Hypertext Markup Language Document),

odt (Open Document Text),

ods (Open Document Spreadsheet),

odp (Open Document Presentation),                                                           

txt (prostý text),                                                                                                      

rtf (Rich Text Format),                                                                                           

doc (MS Word Document),                                                                                     

xls (MS Excel Spreadsheet),                                                                       

ppt (MS PowerPoint Presentation),                                                 

jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Expres Group File Interchange Format),           

png (Portable Network Graphics),                                                                          

tiff (Tagged Image File Format),                                                                            

gif (Graphics Interchange Format).  

               Maximální velikost přijímané datové zprávy je 20MB.

  • Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD-ROM, DVD-ROM, USB Flash disk.

Pracoviště určená k plnění funkce služebního orgánu a útvaru:

  • Pracoviště určené k plnění funkce správního orgánu (vystupuje jménem služebního orgánu I. stupně):

Kancelář krajského ředitele

plk. Mgr. Lenka Brtníková, ředitel kanceláře, tel: 950 770 036, spisovna@olk.izscr.cz, bude rozhodovat ve věcech nemocenského pojištění,

mjr. Mgr. Lucie Přikrylová, vedoucí oddělení personálního a PaM, tel: 950 770 032, spisovna@olk.izscr.cz, bude rozhodovat ve věcech nemocenského pojištění v případě nepřítomnosti ředitele kanceláře.

  • Pracoviště určené k plnění funkce služebního útvaru:

Oddělení personální a PaM, HZS Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

Bc. Ivana Knápková, organizační pracovník, tel: 950 770 034, spisovna@olk.izscr.cz, bude vystupovat jménem služebního útvaru,

Lenka Macháčová, mzdová účetní, tel: 950 770 291, spisovna@olk.izscr.cz,           

Monika Procházková, mzdová účetní, tel: 950 770 292, spisovna@olk.izscr.cz.          

vytisknout  e-mailem