HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Velké sucho, nebezpečí vzniku požárů

Současné krásné letní počasí nás láká ven do přírody nejen na koupání, ale i na různé procházky a kempování. Avšak vysoké letní teploty, menší množství srážek a zvýšený pohyb osob ve volné přírodě vytváří kombinaci, která může přinést požáry v lesích, lesoparcích, na lukách, polích a dalších volných prostranstvích.
Při delším období s vysokými teplotami a malým množstvím srážek se zvyšuje pravděpodobnost vzniku požárů a také hrozím jeho rychlé šíření.
 
Nejhůře se hasičům likvidují lesní požáry v těžce přístupném terénu, kde jsou ztížené možnosti zásobování hasební vodou, kterou je nutné dopravovat na větší vzdálenosti. Rovněž chování ohně v lese je nevyzpytatelné, požár se může šířit pod zemí nebo je přenášen větrem na další vzdálená místa.  Zásahy v lesním prostředí jsou také mnohdy časově velmi náročné a vyžádají si povolání většího počtu jednotek požární ochrany.
 
Podle aktuálních předpovědí má obdobné počasí přetrvávat i v příštích dnech, proto Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje vyzývá všechny občany kraje k maximální opatrnosti, při jakékoli činnosti, která by mohla vést ke vzniku požáru.
 
Proto opět připomínáme základní pravidla, která se vyplatí v tomto období dodržovat. V první řadě je to přísný zákaz kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně v lese a do vzdálenosti 50 metrů od okraje lesa. Zvláště za suchého a teplého počasí platí tento požadavek i v polích, na loukách, a všude tam, kde by mohlo takové počínání skončit požárem. Odhozený nedopalek cigarety může doutnat i několik hodin, než dojde k zapálení hořlavých látek v jeho okolí a rozšíření požáru na vysušený porost. 
 
Při táboření nikdy nezapomeňte mít při ruce dostatečnou zásobu vody pro případné uhašení počínajícího požáru. V místě, kde jste tábořili, nikdy neopomeňte před odchodem oheň uhasit a zasypat jej hlínou. Za silného větru bychom oheň v přírodě neměli rozdělávat vůbec.
 
Pamatujte, že za mimořádně suchého počasí postačí k zapálení vyschlého porostu i výfuk osobního automobilu, který vyschlou trávou projížděl.
 
V době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, např. sucha, může obec z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů vydat svým nařízením zákaz vstupu do lesa.
 
V případě, že jste zjistili požár v lese a nejste si jisti, že jej zvládnete, je lepší utéci do dostatečné vzdálenosti od ohně a neprodleně požár ohlásit hasičům na linku 150 nebo 112. Každý zjištěný požár se musí neodkladně ohlásit nebo se musí zajistit jeho neodkladné ohlášení, nejlépe na tísňových linkách 150 nebo 112. Čím dříve se požár začne hasit, tím menší je nebezpečí ohrožení zdraví a lidských životů a menší jsou i materiální škody.
 
 

vytisknout  e-mailem