HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kontrolujeme hasičáky a únikové východy

„Za měsíc přijde kontrola od hasičů,“ zděsil se majitel jednoho zábavního podniku, když mu přišel dopis, že hasiči zkontrolují jeho podnik. Co asi mohou kontrolovat? Co je bude zajímat? Co musím přichystat a připravit? honilo se mu hlavou. Ve svém podniku pořádá pravidelně akce pro větší počet osob.
Eva se rozhodla oslavit svoje narozeniny s přáteli na diskotéce. Vybrala si výše zmiňovaný podnik. Kolem půlnoci byl klub nacpaný k prasknutí, všude dusno, hudba nabírala postupně na obrátkách, alkohol tekl proudem a Eva s přáteli se pomalu dostávali do varu. Najednou se ze skladu ozval výbuch, plameny začaly olizovat pult DJ a hustý štiplavý dým rychle zaplňoval celý podnik. Lidé začali panikařit, s hrůzou v očích se všichni tlačili nejen k hlavnímu vstupu, ale také k zadnímu východu, padali přes sebe se snahou dostat se co nejrychleji ven. Chodba vedoucí k zadnímu východu však byla zatarasená bednami a zásobami. Dav se proto začal tlačit jen k hlavnímu vchodu. Eva upadla, cítila, jak se přes ni všichni valí, jak na ni šlapou, snažila se zvednout, vyškrábat se po tělech nahoru, ale nedařilo se jí to. Víc si už nepamatuje, probrala se až v nemocnici. Naštěstí živá.
 
Majitel podniku si totiž neuvědomil, že je velmi důležité vytvořit podmínky pro únik osob, navíc překročil horní hranici počtu osob, které mohly v daném okamžiku klub navštívit. Možná, kdyby už měl plánovanou kontrolu od hasičů za sebou, nemusela mít akce tragické následky.
 
Hlavním zájmem hasičů při podobných kontrolních akcích je zjistit, zda jsou volné únikové východy a ne zataraseny bednami s pitím a jestli jsou správně označeny. Další oblastí, která kontrolory zajímá, jsou hasicí přístroje. Kontrolují, zda v podniku jsou, jestli jsou vůbec funkční, jestli je podnik vybaven hydranty apod. Přestože se hasiči věnují této problematice intenzivně již několik let, situace stále není uspokojivá. Zatarasené únikové východy a nefunkční hasičáky jsou obrovským problémem a neustále v této oblasti zjišťujeme velké množství závad.
 
Důležitost vytvoření podmínek pro únik osob a záchranné práce jsou však podceňovány nejen v případech vzniku požáru, ale i u jiných událostí, při kterých je nutné evakuovat osoby z objektu v co nejkratší době. Jde zejména o stavby, kde se vyskytuje velké množství osob.
 
V roce 2012 provedli hasiči kontroly objektů s cílem zjistit, zda jsou využívány v souladu s jejich účelem, a zejména jak je plněno Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Kontroly byly prováděny jak za klidového režimu, tedy tehdy, kdy se v podniku nekonala žádná akce, tak přepadové kontroly přímo při akcích v pozdních nočních hodinách. A výsledky – vždy po kontrole byla uložena pokuta. Je však nutné připomenout, že uložení pokuty nezbavuje podnikatele povinnosti odstranit závadný stav do stanovené doby.
Na základě zjištěných skutečností byly do plánu kontrol pro letošní rok zařazeny kontroly objektů a činností, kde se shromažďuje větší počet osob. Jde zejména o sokolovny, kulturní střediska a diskotéky. Žádné kontroly však nenahradí odpovědný přístup majitelů, kdy požární povinnosti začnou plnit, až když se ohlásí kontrolní orgán. Lhostejnost při zajišťování bezpečného stavu v oblasti požární ochrany může mít fatální následky. Statistiky ukazují, že situace není příliš příznivá, požárů neubývá a počty zraněných nebo usmrcených osob nejsou zanedbatelné. K této situaci nemůžeme nečinně přihlížet a říkat si, že požáry byly, jsou a budou, a tím vlastně přijmou stav takový, jaký je. Každý by si měl uvědomit, že v případě požáru může být ohrožen on sám nebo jeho bližní.
 

vytisknout  e-mailem