HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Podatelna Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje

Zveřejnění údajů podle § 2 odst. 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

  • Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě a v digitální podobě na přenosných technických nosičích dat:

            Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

            Schweitzerova 91

            779 00  Olomouc

  • Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – čtvrtek:       8.00 – 11.00    12.00 – 15.00

Pátek:                         8.00 – 11.00    12.00 – 13.00

  • Identifikátor datové schránky: ufiaa6d.
  • Přehled datových formátů dokumentů obsažených v datové zprávě, ve kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

pdf (Portable Document Format), PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), html/htm (Hypertext Markup Language Document), odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet), odp (Open Document Presentation), txt (prostý text), rtf (Rich Text Format), doc/docx (MS Word Document), xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet), ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation), jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Expres Group File Interchange Format), png (Portable Network Graphics), tiff (Tagged Image File Format), gif (Graphics Interchange Format).

Maximální velikost přijímané datové zprávy je 100 MB.

Maximální velikost e-mailové zprávy včetně součtu velikostí všech příloh nesmí přesáhnout 8 MB.

  • Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, včetně jejich technických parametrů:

CD, DVD, USB Flash disk.

  • Způsob nakládání s datovými zprávami, u kterých byl zjištěn chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje:

Datová zpráva, u které byl zjištěn chybný formát nebo počítačový program způsobilý přivodit škodu výše uvedenou, není zpracovávána. Pokud lze z přijaté zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zaslána informace, že zpráva obsahovala virus či vykazovala jinou vadu, případně byla v chybném formátu, a proto není považována za řádně doručenou.

  • Důsledky doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu v analogové a v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem, a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu:

Pokud lze zjistit adresu odesílatele dokumentu, je na tuto adresu zaslána výzva k doplnění dokumentu, případně k jeho opětovnému doručení, jinak se dokument nezpracovává.  

vytisknout  e-mailem