HZS Libereckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Individuální ochrana

Individuální ochrana

Soubor opatření, jejichž cílem je v co nejvyšší míře ochránit dýchací cesty a povrch těla jednotlivce před účinky průmyslových škodlivin, radioaktivních, otravných a biologických prostředků, zbraním hromadného ničení.

K individuální ochraně jsou využívány:

 • typizované prostředky individuální ochrany (válečný stav)
 • prostředky improvizované ochrany (doba míru)

Prostředky individuální ochrany

Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuální ochrany (PIO) pro vybrané kategorie:
 • děti
 • osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních
 • osoby doprovázející předešlé kategorie

Ostatnímu obyvatelstvu se vytvářejí podmínky k nákupu PIO ve specializovaných prodejnách vzhledem k tomu, že občan si za svoji ochranu zodpovídá sám !

PIO

 • Jsou výhradně určeny k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných, radioaktivních a biologických látek.
 • Slouží jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného stavu

Jedná se o:

Návod k nasazení a sejmutí ochranné masky


Ochranná maska s ochranným filtrem chrání dýchací orgány a oči uživatele proti chemickým látkám, radioaktivnímu prachu a bojovým biologickým (bakteriologickým) látkám. Nechrání proti oxidu uhelnatému a používá se v prostředí s hladinou kyslíku nad 17 % obj. Tento postup nasazení OM je obecně platný pro všechny typy ochranných masek.

1. Příprava ochranné masky:

 • zkontrolujte celistvost lícnice ochranné masky, panoramatických zorníkových skel a upínacích pásků;
 • ověřte čistotu funkčních ploch vdechovacích a vydechovacích ventilků;
 • přišroubujte ochranný filtr;
 • masku nasaďte a utěsněte na obličeji pomocí páskového upínadla (dotahujte postupně od horních upínacích pásků) ;
 • povolte spodní pásky a masku sejměte;
 • masku uložte do otevřené brašny.

2. Nasazování ochranné masky:

 • vyjměte ochrannou masku z ochranné brašny;
 • zatajte dech a zavřete oči;
  Nasazení ochranné masky
 • lícnici uchopte oběma rukama za spodní a střední upínací pásky a lícnici co nejvíce rozevřete;
 • přiložte spodní část lícnice pod bradu a přetáhněte páskové upínadlo přes hlavu;
  Nasazení ochranné masky
 • dotáhněte spodní pásky, masku upravte na obličeji, otevřete oči a prudce vydechněte;
  Nasazení ochranné masky
 • kontrola těsnosti ochranné masky - dlaní ucpěte vdechovací otvor filtru a několika vdechy a výdechy zkontrolujte, zda maskou neprochází vzduch (maska se musí přisát k obličeji).
  Nasazení ochranné masky

3. Sejmutí ochranné masky:

 • uchopte lícnici za spodní část a směrem nahoru stáhněte ochrannou masku;
 • vyčistěte a ošetřete ochrannou masku - vytřením hadříkem navlhčeným v desinfekčním roztoku (ethanol, formaldehyd, ajatin) do sucha;
 • uložte ochrannou masku do brašny.
  Nasazení ochranné masky

vytisknout  e-mailem