HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Nouzové přežití

Jedním  z  hlavních  úkolů  ochrany  obyvatelstva  je  podle  zákona  č.  239/2000  Sb. o integrovaném záchranném systému, zabezpečení opatření nouzového přežití obyvatelstva postiženého mimořádnou událostí, které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
Opatření nouzového přežití mají umožnit obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí překonat určité časové období v nestandardních podmínkách. Tato opatření jsou v přímé návaznosti na evakuaci obyvatelstva z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroženém následky mimořádných událostí. Výše uvedený zákon ukládá hasičskému záchrannému sboru kraje plnit úkoly kraje  pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací, kde je mimo jiné uvedena povinnost organizovat a koordinovat nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, nouzové zásobování potravinami, humanitární pomoc a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva.

HZS Olomouckého kraje má veškerá tato opatření zpracovány jako součást havarijního plánu kraje. Plán nouzového přežití obyvatelstva zahrnuje především nouzové ubytování (tělocvičny, školy, koleje, internáty, hotely a hotelové domy), nouzové stravování (vývařovny, školy, restaurace, hotely), nouzové zásobování potravinami (výrobci a dodavatelé teplé a studené kuchyně), nouzové zásobování pitnou vodou (smluvní dodavatelé vody), nouzové  základní  služby  obyvatelstvu  ( náhradní  ošacení ,  hygienické potřeby ,  zdravotní a  psychologická  pomoc),  nouzové dodávky energií  ( smluvní dodavatelé  el. energie,  tepla a plynu), organizování humanitární pomoci (charitativní organizace) a rozdělení odpovědnosti za provedení opatření pro nouzové přežití obyvatelstva.

Místo pro nouzové ubytování obyvatelstva:

místo nouzového ubytování

Pro případy mimořádných událostí, jako jsou např. velké dopravní nehody, teroristické útoky, rozsáhlé požáry, větrné smršti nebo sněhové kalamity, jejichž vznik a působení nelze zpravidla časově a co do počtu postižených osob předvídat, jsou v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR připravena další opatření k nouzovému přežití osob postižených důsledky obtížně předvídatelné mimořádné události, a to i pro osoby v zahraničí. Jedná se zejména o poskytnutí nouzového přístřeší, náhradního ošacení, stravy a nápojů po dobu nezbytně nutnou, než se budou postižené osoby moci vrátit do svých domovů nebo než budou zahájeny další opatření podle havarijního plánu (lehátka, pracovní a sportovní oděvy, nářadí, jídelní nádobí a termosy, vařiče, stany, vysoušeče apod). Tento materiál je připraven na stanicích v soupravách k okamžitému použití. V centrálních skladech jsou připraveny supravy k následnému použití a v rámci kraje je možné využít i kontejner nouzového přežití.

Uložení materiálu ve skladech:

 materiál ve skladech  materiál ve skladech  materiál ve skladech

Kontejner nouzového přežití je určen pro 25 až 50 osob a slouží ke krátkodobému rychlému poskytnutí, účinné a neodkladné pomoci obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí. Může sloužit i jako zázemí pro štáb velitele zásahu a složek IZS.

kontejner nouzového přežití
 

vytisknout  e-mailem