HZS Moravskoslezského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasiči v Moravskoslezském kraji prověřovali ubytovací zařízení

36 ubytoven s celkem 105 závadami. 

kontrolaubytovny2011MSkraj (2).jpg
Během měsíce listopadu se moravskoslezští hasiči v rámci výkonu státního požárního dozoru zaměřili na provozovatele, kteří poskytují přechodné ubytování v objektech ubytoven a některých hotelů. Kontroly se uskutečnily v součinnosti s cizineckou Policií ČR, místně příslušnými stavebními úřady a Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.
 
Proč takové požární kontroly? Odpověď je jednoduchá. Ze zkušeností v rámci celé České republiky v předchozích letech vyplynulo, že v některých ubytovacích zařízeních jsou opakovaně porušovány zásady požární bezpečnosti. V těchto typech objektů se střídají často nejen jejich obyvatelé, ale i provozovatelé. Ti mnohdy upřednostňují ochranu majetku před ochranou lidských životů a zdraví.
 
Hasiči prověřili v kraji celkem 36 ubytovacích zařízení. Při kontrolách se zaměřili především na dodržování kapacity ubytovaných osob, průchodnost a označení únikových cest, dostupnost a provozuschopnost hasebních prostředků.
 
V kontrolovaných ubytovacích zařízeních bylo zjištěno celkem 105 závad, za které byly provozovatelům těchto zařízení uloženy sankce v celkové výši 24 tisíc korun. Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky patřilo nepředložení dokladů o revizích elektrické instalace, hromosvodů, rozvodů plynu a plynových zařízení (ve 29 případech), nedostatky při používání elektrických zařízení (v 11 případech), neprůchodné únikové cesty a neoznačené hlavní uzávěry vody, plynu a hlavní vypínače elektřiny (oboje v 10 případech).
 
Jako největší riziko pro ubytované se však ukázala absence zařízení pro včasné varování ubytovaných osob v případě vzniku požáru. Většina ubytovacích zařízení byla postavena v době, kdy neexistovala povinnost instalace zařízení autonomní detekce a signalizace požáru tzv. požárních hlásičů, kterými musí být povinně vybaveny objekty pro bydlení a ubytování povolené a schválené po 01.07.2008, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 
Co si můžeme představit pod pojmem autonomní detekce požáru neboli jednoduše požární hlásič? Jde o jednoduché a relativně levné zařízení, které dokáže velmi citlivě zaznamenat již vznikající požár a varovat osoby vyskytující se v ohrožených prostorách dostatečně hlasitým akustickým signálem. V rámci provedených požárních kontrol bylo provozovatelům ubytovacích zařízení vysvětleno, v čem spočívá hlavní přínos požárních hlásičů a v rámci zvýšení bezpečnosti ubytovaných osob byla doporučena jejich instalace. Více o hlásičích požáru na internetových stránkách hasičů Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz (odkaz lze nalézt v modrofialovém obdélníku v pravé svislé liště).
 
V namátkových kontrolách zajišťování požární bezpečnosti při provozování ubytovacích zařízení budou hasiči pokračovat i v dalším období. Zároveň budou prověřovat to, zda a jak byla splněna opatření uložená provozovatelům ubytovacích zařízení v předchozím období. V případě zjištění závažných pochybení, popř. pokud budou zjištěny přetrvávající nebo opakované nedostatky, může hasičský záchranný sbor uložit provozovatelům ubytovacích zařízení pokutu až do výše 500 tisíc korun.
 
Zpracoval: Odbor prevence HZS MSK

vytisknout  e-mailem