HZS Olomouckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje je součástí Hasičského záchranného sboru České republiky a byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb.,  o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2001. Tento zákon byl zrušen zákonem č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), který stanoví, že Hasičský záchranný sbor České republiky zřízený zákonem č. 238/2000 Sb. se považuje za Hasičský záchranný sbor České republiky podle zákona č. 320/2015 Sb. (§ 51 odst. 1 zákona č. 320/2015 Sb.).

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen HZS kraje) je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou a jeho příjmy a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra.

Základním posláním Hasičského záchranného sboru je chránit životy a zdraví obyvatel, životní prostředí, zvířata a majetek před požáry a jinými mimořádnými událostmi a krizovými situacemi. HZS kraje plní úkoly za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.

vytisknout  e-mailem