HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Informace k čerpání benefitů FKSP pro bývalé příslušníky a zaměstnance ve starobním či invalidním důchodu HZS KHK

Informace k čerpání benefitů fondu kulturních a sociálních potřeb pro bývalé příslušníky a zaměstnance ve starobním či invalidním důchodu Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje

Možnosti čerpání FKSP pro důchodce, který při prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracoval u zaměstnavatele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS KH kraje“) jsou upraveny pokynem SIAŘ KŘ, kterým se stanovují zásady hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v podmínkách Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. Pokyn je uložen k nahlédnutí na pracovišti personálním a práce a mzdy včetně žádostí.

Pod pojmem první odchod do důchodu se rozumí den, od něhož byl zaměstnanci starobní nebo plně invalidní důchod přiznán, přičemž musí být splněna podmínka, že zaměstnanec byl při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu zaměstnancem HZS KH kraje, tzn., že důchod musí být přiznán v době, kdy služební nebo pracovní poměr ještě trvá nebo v den bezprostředně navazující na skončení služebního nebo pracovního poměru a zaměstnanec tyto skutečnosti prokáže (ustanovení § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů).

Termín pro žádosti je do 31. ledna daného roku.

vytisknout  e-mailem