HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hospodářská opatření za krizových stavů

Hospodářským opatřením pro krizové stavy je podle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o HOPKS“), „organizační, materiální nebo finanční opatření přijímané správním úřadem v krizových stavech pro zabezpečení nezbytné dodávky výrobků, prací a služeb, bez níž nelze zajistit překonání krizových stavů“.

K řešení vážnějších mimořádných událostí a krizových situací je zapotřebí mj i množství materiálních (suroviny, výrobky, lehká i těžká technika, dopravní prostředky apod.) i nemateriálních prostředků (nejrůznější služby). Jedním z opatření v systému HOPKS je sběr a zpracování dat, vedoucí k určité evidenci těchto prostředků. Evidence je vedena v informačním systému Argis (dále jen „IS Argis“), který je provozován Správou státních hmotných rezerv (dále jen „SSHR“).

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v §15, odst. 3 opravňuje Hasičské záchranné sbory (dále jen „HZS“) krajů vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje mj. o:
- kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
- předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků,
- počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,
- počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob,
- stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany.

HZS KH kraje eviduje ke dni 31. 12. 2016 v IS Argis 1.381 dodavatelů nezbytných dodávek a 13.588 jimi potvrzených nezbytných dodávek (materiálních prostředků a služeb).

Tyto pravidelně aktualizované údaje slouží mj. jako podklady pro tvorbu plánů nezbytných dodávek na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů a dále pro činnost orgánů krizového řízení na všech úrovních při plnění povinností uložených:
- zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláškou SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů.

SSHR dále vyvíjí a provozuje Informační systém krizové komunikace - IS Krizkom jako nástroj pro koordinaci a podporu procesů při řešení požadavků na věcné zdroje za krizových stavů, které orgány krizového řízení stanovené zákonem č. 240/2000 Sb., potřebují k překonání krizové situace nebo k odstranění jejich následků.
Zdrojovými databázemi tohoto informačního systému jsou IS Argis a KISKAN SSHR, v němž tzv. ochraňovatelé evidují majetek SSHR, který skladují a používají.

Bližší údaje lze získat na veřejně přístupných adresách:
www.sshr.cz               pro SSHR
www.argis.cz              pro IS Argis
www.krizkom.cz         pro IS Krizkom
kiskan.sshr.cz            pro IS KISKAN SSHR

vytisknout  e-mailem