HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Účelové neinvestiční dotace pro JSDH

  1. 2021
  2. 2022

Informace ze dne 16. 7. 2021

MV-GŘ HZS ČR sděluje, že byly vyhlášeny neinvestiční dotace obcím v rámci programu „Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-generálního ředitelství HZS ČR“

  • „Výzva k  podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy obcí“ zde.

Příloha výzvy:

  • Příloha č. 1 zde v editovatelné podobě zde.
  • Příloha č. 2 zde v editovatelné podobě zde.
  • Příloha č. 3 zde.

Podání žádostí o dotaci bude zahájeno dne 28. července 2021 00:00:01 hodin a je možné jen elektronickou cestou prostřednictvím Jednotného dotačního portálu RISPF (dále jen „portál RISPF“) na internetových stránkách https://isprofin.mfcr.cz/rispf.

Činnost portálu RISPF bude ukončena dne 31. srpna 2021 v 23:59:59 hodin.

Název výzvy v portálu RISPF: JSDH_DOT_V2_2021 Odborná příprava, zásah, vybavení a opravy JSDH obcí

Žádost, která bude prostřednictvím portálu RISPF vygenerována (.pdf) je nutné dále podepsat osobou oprávněnou jednat za obec o dotaci a podat do 31. srpna 2021 do datové schránky příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje (dále jen „HZS kraje“) viz čl. 4 odst. 3, čl. 5 výzvy.

Postup pro HZS krajů, krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy při administraci žádostí je zveřejněn v Zásadách pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace obcím k výzvě „Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy (dále jen „zásady“) zde.

Příloha zásad:

  • Příloha - formulář souhrnu žádostí obcí - platná pro krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy zde,  v editovatelné podobě zde.

K případným dotazům upřesňujeme znění výzvy.

  1. Dotaci na výdaje za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje čl. 1 odst. 2 výzvy lze do žádosti uvádět:

              a) jako výdaje stanovené paušálem čl. 3 odst. 2 písm. a), písm. b), písm. c) výzvy,

              b) nebo stanovené výpočtem čl. 3 odst. 2 písm. d) výzvy,

              c) možná je tedy kombinace obou výše uvedených možností.

       2. Upřesnění znění čl. 1 odst. 3 výzvy Vybavení a opravy neinvestiční povahy - „Dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce kategorie JPO II, JPO III a také kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 této výzvy) zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje ( § 29 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb.) , nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje ( § 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.) “. Tzn:

             a) dotace je určena obci, zřizovateli jednotky SDH vybrané obce jednotky PO s územní působností kategorie JPO II, JPO III,

             b) dotace je určena obci, zřizovateli jednotky kategorie JPO V, která provedla v průběhu rozhodného období (čl. 3 odst. 3 výzvy)                             zásah mimo územní obvod svého zřizovatele v souladu s poplachovým plánem kraje (§ 29 odst. 4 písm. a)
                zákona č. 133/1985 Sb.),  nebo na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje (§ 73 odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb.).

vytisknout  e-mailem