Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Odborná způsobilost fyzických osob

Celou agendu spojenou s organizováním zkoušek odborné způsobilosti a vydáváním osvědčení o odborné způsobilosti vykonává od poloviny září 2012 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku – Místku. Zkoušky z odborné způsobilosti budou nadále prováděny v gesci této školy.  Termíny zkoušek a veškeré potřebné informace naleznete na internetových stránkách www.sospofm.cz.

Odborně způsobilými osobami se rozumí:
  • znalci a znalecké ústavy v základním oboru požární ochrany zapsaní v seznamu znalců a znaleckých ústavů vedených krajskými soudy,
  • fyzické osoby, které jsou absolventy škol požární ochrany nebo absolventy vysokoškolského studia, jehož součástí je ověřovací program pro odbornou způsobilost na úseku požární ochrany schválený ministerstvem,
  • fyzické osoby, které složily zkoušku odborné způsobilosti před komisí ustavenou ministerstvem,
  • příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří jsou zařazeni ve funkcích na úseku státního požárního dozoru nebo vykonávají funkci velitele jednotky a kteří získali osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu funkce u HZS ČR.
Odborně způsobilá osoba je oprávněna k plnění stanovených povinností vyplývajících ze zákona o požární ochraně a je způsobilá i k výkonu činnosti technika a preventisty požární ochrany. Fyzickým osobám vydá Ministerstvo vnitra osvědčení na základě jejich žádosti doplněné prokazatelným dokladem o ukončení studia, a splnění dalších stanovených podmínek např. ze zákona o správních poplatcích. Zkouška z odborné způsobilosti se skládá před komisí ministerstva, která má lichý počet členů, nejméně 3. Zkouška má dvě části, písemný test a ústní přezkoušení a zjišťují se při ní znalosti v rozsahu tematických okruhů podle přílohy vyhlášky o požární prevenci. Odborná způsobilost k výkonu funkce technika požární ochrany se získává složením zkoušky odborné způsobilosti před komisí ustavenou Ministerstvem vnitra. Preventista požární ochrany vykonává činnost na základě absolvování odborné přípravy, která se provádí před zahájením jejich činnosti a opakuje se nejméně jednou za rok. Podrobnosti stanoví vyhláška o požární prevenci.
   

vytisknout  e-mailem