HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Stavební prevence

  1. Žádosti o vydání stanoviska pro všechny okresy Královéhradeckého kraje
  2. Výkon SPD na úseku stavební prevence

Informace k výkonu SPD do 30. 6. 2024:

Z hlediska výkonu státního požárního dozoru se s účinností od 1. 1. 2024 bude aplikovat novelizovaný zákon o požární ochraně, výjimkou v aplikaci této novely je podání v elektronické formě, které nebude prozatím vyžadováno.

Podání dokumentací učiněné do 30. 6. 2024 bude přijímáno v listinné podobě (tzn. 2x PBŘ + 1x paré kompletní dokumentace vše v listinném vyhotovení).

Viz https://www.pozary.cz/clanek/277775-od-ledna-nabyva-ucinnosti-novy-stavebni-zakon-s-dopadem-na-vykon-statniho-pozarniho-dozoru/

Dokumentace obecně musí splňovat náležitosti vyplývající z §13 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační zákon), ve znění pozdějších předpisů, tzn. dokumentace musí být opatřena:

  • buď vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace; nebo
  • elektronickým autorizačním razítkem, které obsahuje kvalifikovaný elektronický podpis obsahující jméno autorizované osoby, číslo, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou, obor, popřípadě specializaci, označení Komory, a opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.

Zde je nutné upozornit, že na základě výše uvedeného sken originálního dokumentu s vlastnoručním podpisem a otiskem autorizačního razítka nelze považovat za plnohodnotné elektronické podání.

Aktualizované vzory žádostí o vydání stanoviska k užívání stavby a dokumentaci:


 

vytisknout  e-mailem