HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Rizika

Rizika
 
Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení Královéhradeckého kraje.
Analýza ohrožení je zhodnocení působení konkrétní hrozby s ohledem na bezpečnost, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, životy a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. V analýze ohrožení jsou uvedeny zejména předpokládané následky působení konkrétních hrozeb na území Královéhradeckého kraje.
Přehled možných zdrojů rizik je zpracován s využitím výstupů z analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení na území kraje a dalších analýz rizik, které jsou zpracovávány podle jiných právních předpisů,
Analýza vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území kraje je provedena na základě analytických podkladů a je součástí Havarijního plánu Královéhradeckého kraje.
V něm na základě souhrnné analýzy vzniku mimořádných událostí byla vytipována rizika, která mohou iniciovat mimořádné události, které svým rozsahem a dopadem vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo jsou svou specifikou významná pro území kraje. Současně mohou přerůst ve vyhlášení krizového stavu.
Starostové obcí Královéhradeckého kraje byli s konkrétní analýzou vzniku mimořádných událostí na svém správním území seznámeni na školení v krizovém řízení v roce 2015.
Právnické a podnikající fyzické osoby žádají o konkrétní analýzu svého podniku nebo území HZS kraje, popř. ORP.
 
 
Rizika KHk
 
V Královéhradeckém kraji byla identifikována následující rizika:
1) Požáry.
2) Lavinová nebezpečí.
3) Povodně a zvláštní povodně.
4) Nebezpečí zvýšené seismické činnosti – zemětřesení.
5) Přívalové a dlouhotrvající deště.
6) Dlouhodobá inverzní situace.
7) Bouřková činnost (místa se zvýšeným výskytem úderů blesků).
8) Sněhové a ledové kalamity.
9) Větrné poryvy, vichřice, tornáda.
10) Období mimořádného sucha.
11) Demografická rizika.
12) Narušení dodávek potravin a pitné vody.
13) Narušení dodávek ropy.
14) Epidemie.
15) Epizootie.
16) Rizika automobilové dopravy.
17) Rizika železniční dopravy.
18) Rizika letecké dopravy.
19) Radiační havárie.
20) Rizika vyplývající z činností podniků.
21) Rizika vyplývající z existence významných kulturních a historických objektů.
22) Rizika vyplývající z existence výškových objektů (nad 45 m).
23) Rizika vyplývající z existence a zvláštního režimu ve vojenských základnách, uprchlických táborech a věznicích.
24) Rizika vyplývající z existence rozsáhlých nákupních, vysokoškolských, případně výzkumných areálů.
25) Rizika skládek nebezpečného odpadu.
26) Rizika vyvolaná přerušením dodávek energií.
27) Rizika vyvolaná poškozením, zničením nebo jiným vyřazením z provozu důležitých spojových nebo komunikačních služeb a objektů.
 
 
 
 
 

vytisknout  e-mailem