HZS Královéhradeckého kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Katalog vydaných technických podmínek požární techniky a věcných prostředků

Pro případy, kdy nejsou pro požární techniku  a věcné prostředky požární ochrany stanoveny technické podmínky právním předpisem nebo pro ně není vydána platná technická norma nebo mezinárodní technické pravidlo, stanovuje pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2006  a jeho novela číslo 26/2011 o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.
Cílem vydání technických podmínek je stanovení minimálních nebo optimálních technických a taktických parametrů zejména s ohledem na taktické potřeby jednotek požární ochrany. Současně mají vytvořit podmínky pro postupnou unifikaci vybraných skupin požární techniky a věcných prostředků požární ochrany a tím i kompatibilitu a záměnnost. Dalším jejich cílem je minimalizace finančních nákladů na vývoj a na posuzování nové požární techniky a věcných prostředků PO.


Technické podmínky jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány v Katalogu technických podmínek HZS ČR. 

Aktualizace vydaných technických podmínek se provádí jednotlivými změnami, označenými písmeny velké abecedy. Při každé změně technických podmínek se vydává jejich úplné znění.

Příklad: Technické podmínky z oblasti strojní služby vydané v roce 2006 a označené jako „TP-STS/25-2006“ se po první změně provedené v roce 2010 označují „TP-STS/25A-2010“ a po další změně v roce 2011 „TP-STS/25B-2011“.

Vybraná požární technika a vybrané věcné prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-generálním ředitelstvím HZS ČR.

Při označování listů technických podmínek se používají následující zkratky :
 

název

zkratka

název

zkratka

požární technika

PT

chemická služba        

CHS

věcný prostředek požární ochrany

VPPO

strojní služba             

STS

spojová služba

SPS

informační služba      

IS

technická služba        

TS

Strojní služba

Poř.

č.

Druh požární techniky

(věcného prostředku)

Katalogové číslo

Vydáno dne:

Účinnost od:

Číslo jednací

Počet stran/příl.

1

Zásahový požární automobil

Všeobecné technické podmínky

TP-STS/01-2007

11.1.2007

15.1.2007

PO-3508/IZS-2006

2/0

1A Zásahový požární automobil
Všeobecné technické podmínky
Změna A
TP-STS/01A-2011 5.4.2011 15.4.2011 MV-18096-2/PO-IZS-2011 3/0

2

Cisternová automobilová stříkačka

CAS 15/2000/120- M 2 Z

TP-STS/02-2007

11.1.2007

15.1.2007

PO-3507/IZS-2006

5/0

3

Technický automobil chemický

TA-CH laboratoř

TP-STS/03-2008

1.4.2008

1.4.2008

MV-33379-3/PO-2008

7/0

3A

Velitelský automobil
VEA

TP-STS/03A-2014 24.6.2014 24.6.2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 6/0

4

Automobilový žebřík
AZ 30 - M1

TP-STS/04-2007

13.8.2007

15.8.2007

PO-1769-2/IZS-2007

3/0

4A Automobilový žebřík
AZ - M1Z
TP-STS/04A-2011 29.11.2011 1.12.2011 MV-125174-2/PO-IZS-2011 5/0

5

Plynový hasící automobil
PLHA 540 - M

TP-STS/05-2007

13.8.2007

15.8.2007

PO-1769-2/IZS-2007

2/0

6

Protiplynový automobil
PPLA - L1

TP-STS/06-2007

13.8.2007

15.8.2007

PO-1769-2/IZS-2007

2/0

7

Technický automobil

TACH - M 1

TP-STS/07-2007

13.8.2007

15.8.2007

PO-1769-2/IZS-2007

4/0

8

Požární kontejnerový nosič
PKN - S

TP-STS/08-2007

13.8.2007

15.8.2007

PO-1769-2/IZS-2007

1/1

8A

Požární kontejnerový nosič
PKN

TP-STS/08A-2014

24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 3/0

9

Cisternová automobilová stříkačka

CAS 15/2200/135- M 2 Z

TP-STS/09-2008

15.1.2008

20.1.2008

MV-9331-1/PO-2008

5/0

10

Cisternová automobilová stříkačka

k technickým zásahům

TP-STS/10-2008

29.4.2008

1.5.2008

MV-9331-3/PO-2008

4/0

10A Cisternová automobilová stříkačka 20
k technickým zásahům
TP-STS/10A-2011 29.11.2011 1.12.2011 MV-125174-1/PO-IZS-2011 4/0

11

Automobilová plošina 23

AP 23 – M 1

TP-STS/11-2008

16.5.2008

20.5.2008

MV-9331-4/PO-2008

4/0

12

Technický automobil chemický

TA-CH detekční

TP-STS/12-2008

20.6.2008

20.6.2008

MV-9331-8/PO-2008

6/0

13

Technický automobil chemický
TA-CH průzkumný

TP-STS/13-2008

15.10.2008

15.10.2008

MV-72462-1/PO-2008

5/0

14

Zástavba komunikačních prostředků
Všeobecné technické podmínky

TP-STS/14-2008

3.11.2008

15.11.2008

MV-9331-11/PO-2008

4/0

14A

Zástavba komunikačních prostředků
Všeobecné technické podmínky
Změna A

TP-STS/14A-2016 28. 1. 2016 1. 2. 2016 MV- 9939-3/PO-IZS-2016 3/0
14B

Zástavba komunikačních prostředků
Všeobecné technické podmínky
Změna B

TP-STS/14B-2017 20. 3. 2017 1. 4. 2017 MV-32730-1/PO-IZS-2017 4/0
15 Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení  TP-STS/15-2011  17.5.2011  17.5.2011  MV-24141-3/PO-IZS-2011  4/0
15A Cisternová automobilová stříkačka v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení TP-STS/15A-2014 24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 5/0
16 Zásahový požární automobil
Požadavky pro jízdu vodou
TP-STS/16-2011 3.3.2011 15.3.2011 MV-18096-1/PO-IZS-2011 2/0
16A Zásahový požární automobil
Požadavky pro jízdu vodou
Změna A
TP-STS/16A-2016 25. 1. 2016 1. 2. 2016 MV- 9939-1/PO-IZS-2016 2/0
17 Automobilová plošina 30 TP-STS/17-2011 29.11.2011 1.12.2011 MV-125174-3/PO-IZS-2011 5/0
17A Automobilová plošina TP-STS/17A-2014 24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014 6/0
18 Dopravní automobil L TP-STS/18-2014 24. 6. 2014 24. 6. 2014 MV-86133-1/PO-IZS-2014

4/0

19 Vyšetřovací automobil TP-STS/19-2014 8. 9. 2014 15. 9. 2014 MV-86133-2/PO-IZS-2014

3/0

19A Vyšetřovací automobil TP-STS/19A-2021 2. 3. 2021 1. 5. 2021 MV-36362-2/PO-IZS-2019 5/0
20 Zásahový požární automobil
Zvláštní výstražné zařízení - světelná část
TP-STS/20-2019 18. 3. 2019 1. 4. 2019 MV-36362-1/PO-IZS-2019 8/1

Chemická služba

Poř.

č.

Druh požární techniky

(věcného prostředku)

Katalogové číslo

Vydáno dne:

Účinnost od:

Číslo jednací

Počet stran/příl.

1

Detekční přístroj hořlavých plynů a par

VPPO-CHS/04-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

3/0

2

Osobní dozimetr

VPPO-CHS/02-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

3/0

3

Detekční přístroj pro stanovení kyslíku v ovzduší

VPPO-CHS/03-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

2/0

4

Selektivní analyzátor bojových chemických látek

VPPO-CHS/07-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

3/0

5

Selektivní analyzátor toxických plynů - toximetr

VPPO-CHS/05-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

3/0

6

Univerzální detekční přístroj

VPPO-CHS/06-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

3/0

7

Zásahový dozimetr

VPPO-CHS/01-2007

25.1.2007

1.2.2007

PO-286/IZS-2007

3/0

8

Filtry pro filtrační dýchací přístroje

VPPO-CHS/08-2012 1.10.2012

1.10.2012

MV-17268-10/PO-IZS-2012

2/0

9

10

Hasiva - Pěnidla pro hašení nepolárních látek
Hasiva - Pěnidla pro hašení polárních látek

VPPO-CHS/09B-2016
VPPO-CHS/10B-2016

4. 8. 2016

4. 8. 2016

MV-106689-1/PO-IZS-2016

6/0

11

Kompozitní tlaková lahev VPPO-CHS/11-2013 2.12.2013 16.12.2013 MV-57787-6/PO-IZS-2013 2/0

12

Izolační dýchací přístroj VPPO-CHS/12B-2016 30.6.2016 15.7.2016 MV-92121-1/PO-IZS-2016 3/0

13

Protichemický ochranný oděv typ 1aET VPPO-CHS/13-2013 2.12.2013 16.12.2013 MV-57787-6/PO-IZS-2013 2/0

14

Zásahový radiometr VPPO-CHS/14-2013 2.12.2013 16.12.2013 MV-57787-6/PO-IZS-2013 3/0

15

Ventil tlakové lahve pro izolační dýchací přístroj vzduchový VPPO-CHS/15-2014 29.7.2014 15.8.2014 MV-66595-5/PO-IZS-2014 2/0

Technická služba

Poř.

č.

Druh požární techniky

(věcného prostředku)

Katalogové číslo

Vydáno dne:

Účinnost od:

Číslo jednací

Počet stran/příl.

1

Sací koš

TP-TS/01-2007

21.8.2007

1.9.2007

PO-1769-3/IZS-2007

2/0

2

Tlaková pevná spojka

TP-TS/02-2008

5.5.2008

15.6.2008

MV-46944-1/PO-2008

1/0

3

Šroubení sacích požárních hadic

TP-TS/03-2008

5.5.2008

15.6.2008

MV-46944-2/PO-2008

1/0

4 Doplňky ochranného oděvu

TP-TS/04-2010

8.10.2010

15.10.2010

MV-67498-1/PO-IZS-2010

2/0

4A

Doplňky ochranného oděvu
Změna A

TP-TS/04A-2013 13.12.2012 1.3.2013 MV-67498-17/PO-IZS-2010  2/0
4B

Doplňky ochranného oděvu
Změna B

TP-TS/04B-2015 28. 4. 2015 dnem vydání MV-67460-2/PO-IZS-2015 2/0
5 Spodní prádlo pro hasiče

TP-TS/05-2010

8.10.2010

15.10.2010

MV-67498-2/PO-IZS-2010

2/0

5A Spodní prádlo pro hasiče
Změna A
TP-TS/05A-2013 13.12.2012 1.3.2013 MV-67498-18/PO-IZS-2010 2/0
5B Spodní prádlo pro hasiče
Změna B
TP-TS/05B-2015 28. 4. 2015 dnem vydání MV-67460-1/PO-IZS-2015 2/0
6 Osobní vztlakový prostředek pro hasiče

TP-TS/06-2010

8.10.2010

8.10.2010

MV-85719-1/PO-IZS-2010

2/0

7 Skříňka s elektrotechnickými nástroji

TP-TS/07-2011

10.5.2011

10.5.2011

MV-33647-8/PO-IZS-2011

3/0

8 Prostředky první pomoci TP-TS/08-2016 1.7.2016 1.7.2016 MV-87769-1/PO-IZS-2016 4/0
9 Skříňka s nástroji TP-TS/09-2017 20. 3. 2017 1. 4. 2017 MV-87769-5/PO-IZS-2016 2/0
10 Polokošile k pracovnímu stejnokroji TP-TS/10-2017 13. 11. 2017 1. 12. 2017 MV- 82338-2/PO-IZS-2017 2/0
11 Kombinovaná proudnice 25 TP-TS/11-2019 11. února 2019 1. března 2019 MV-139150-7/PO-IZS-2018 1/0
12 Ženijní nářadí TP-TS/12-2019 11. února 2019 1. března 2019 MV-139150-8/PO-IZS-2018 3/0
13 Kombinovaná proudnice 52 TP-TS/13-2019 11. února 2019 1. března 2019 MV-139150-6/PO-IZS-2018

1/0

14 Souprava nástrojů pro vnikání do uzavřených prostor TP-TS/14-2020 29. října 2020 dnem vydání MV-167912-1/PO-IZS-2020 3/0
15 Souprava kominického vybavení TP-TS/15-2020 29. října 2020 dnem vydání MV-167912-2/PO-IZS-2020 3/0
16 Ochranný oděv pro činnost ve
výšce a nad volnou hloubkou
TP-TS/16-2021 25. března 2021 dnem vydání MV- 91337-4/PO-IZS-2020 4/0

vytisknout  e-mailem