HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Končí udržitelnost u dalšího z projektů HZS ČR podpořeného ze strukturálních fondů Evropské unie

19. 11. 2020 (Vladimíra Kracíková) - Před pěti lety byly slavnostně uvedeny do ostrého provozu výstupy projektů programu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému (ve zkratce „program IS IZS“). 

 

Od té doby výstupy projektů uvedeného programu, tj. Národní informační systém integrovaného záchranného systému, Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů, pomáhají Hasičskému záchrannému sboru České republiky při příjmu tísňových volání a následnému vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem. Výstupy projektů programu IS IZS jsou úspěšně využívány v každodenní zásahové praxi. Kromě toho byly i několikrát oceněny.

Projekty programu IS IZS byly připraveny a realizovány v letech 2008 – 2015 a byly spolufinancovány ze strukturálních fondů Evropské unie (s výjimkou řešení pro Hlavní město Prahu, které bylo s ohledem na možnosti dotačního titulu financováno z národních zdrojů České republiky).

IOP.jpg

Ohlédnutí zpět - významné milníky projektů programu IS IZS:


 

Listopad/prosinec 2020

Pět let fungování výstupů projektů Národní informační systém integrovaného záchranného systému, krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky


 

Říjen 2020

Od začátku ostrého provozu do 31. října 2020 bylo prostřednictvím Národního informačního systému integrovaného záchranného systému přeneseno 409 583 036 datových vět a řešeno celkem 2 585 293 mimořádných událostí.

Příklady ze statistik provozu Národního informačního systému integrovaného záchranného systému:

Výstřižek.PNG

Červenec 2020

Subsystém GIS byl oceněn cenou Special Achievement in GIS Award v rámci mezinárodní konference Esri User Conference, která proběhla ve dnech 13. července 2020 až 16. července 2020, a to virtuální formou vzhledem k probíhající pandemii COVID-19.

Tisková zpráva:
https://events.esri.com/conference/sagList/?fa=Detail&SID=2945


 

Říjen 2019

Na Výroční konferenci Integrovaného regionálního operačního programu, která se konala 9. října v Jihlavě, byl prezentován mj. projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému a navazující krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů a Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich přínosy a spolufinancování ze strukturálních fondů Evropské unie.

Tisková zpráva a fotografie:
https://www.hzscr.cz/clanek/podpora-integrovaneho-zachranneho-systemu-z-eu-fondu.aspx


 

Listopad 2017

22. listopadu 2017 proběhlo první jednání Výboru pro udržitelnost programu IS IZS. Výbor pro udržitelnost byl zřízen rozhodnutím ministra vnitra. Vznikl transformací Řídícího výboru programu IS IZS a jeho členy jsou zástupci uživatelů projektů programu IS IZS.


 

Říjen 2017

Orkán Herwart, který se přehnal ve dnech 29. a 30. října 2017 přes Českou republiku, znamenal velkou zatěžkávací zkoušku Národního informačního systému integrovaného záchranného systému. Nejhorší situace byla 29. října 2017 mezi 9. a 10. hodinou dopoledne, kdy bylo odbaveno 4 934 tísňových hovorů a do systému bylo přijato 758 událostí. I přesto, že v některých chvílích byla tísňová linka 112 zahlcena hovory, nedošlo vlivem přetížení linky k žádnému ohrožení na životě nebo zdraví. Na základě zkušenosti s orkánem Herwart přijímá Hasičský záchranný sbor České republiky řadu opatření, která vedou k jeho ještě lepší připravenosti a akceschopnosti.

Tisková zpráva:
https://www.hzscr.cz/clanek/orkan-herwart-navysil-pocet-hasicskych-vyjezdu-o-temer-4600.aspx


 

Duben 2017

Integrovaný záchranný systém byl oceněn za zásadní přínos k rozvoji a modernizaci integrovaného záchranného systému a tísňových linek prostřednictvím realizace projektů programu IS IZS cenou Zlatý zavináč 2017. Tuto cenu obdržel dne 2. dubna 2017 v rámci 20. ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě konané v Hradci Králové.

Tisková zpráva a fotografie:
https://www.hzscr.cz/clanek/cesky-zavinac-2017-pro-izs.aspx


 

Listopad 2016

Národní informační systém integrovaného záchranného systému byl prezentován jako úspěšný projekt Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013 na posledním zasedání Monitorovacím výboru Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013, které se konalo 3. listopadu 2016.

Tisková zpráva:
https://www.hzscr.cz/clanek/narodni-informacni-system-integrovaneho-zachranneho-systemu-byl-prezentovan-jako-uspesny-projekt-integrovaneho-operacniho-programu.aspx


 

Srpen 2016

Národní informační systém integrovaného záchranného systému přenesl od začátku svého fungování celkem 100 000 000 datových vět. K datu 10. srpna 2016 byla vydána tisková zpráva informující o počtu přenesených datových vět.

Tisková zpráva:
http://www.hzscr.cz/clanek/informacni-servis-zpravodajstvi-2016-cervenec-pres-novy-informacni-a-komunikacni-system-izs-jiz-proslo-100-000-000-datovych-vet.aspx

V pořadu Události (hlavní zpravodajská relace České televize) dne 6. srpna 2016 byla odvysílána reportáž „Rychlejší pomoc lidem v nouzi“, která informovala veřejnost o výstupech projektů programu IS IZS a o počtu 100 000 000 datových vět přenesených prostřednictvím Národního informačního systému integrovaného záchranného systému.

Reportáž je dostupná na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100806/video/486958


 

Březen 2016

2. března 2016 proběhla závěrečná akceptace řešení pro Hasičský záchranný sbor Hlavního města Prahy (financováno z národních zdrojů České republiky).


 

Prosinec 2015

K 31. prosinci 2015 byla ukončena realizační fáze projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému, která byla spolufinancována z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013.

Tisková zpráva:
https://www.hzscr.cz/clanek/realizacni-faze-projektu-narodni-informacni-system-integrovaneho-zachranneho-systemu-konci-k-31-12-2015.aspx

11. prosince 2015 bylo provedeno závěrečné převzetí HW a SW a celková akceptace díla – Národního informačního systému integrovaného záchranného systému.

10. prosince 2015 byly výstupy projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému slavnostně uvedeny do užívání.

Tisková zpráva a fotografie:
https://www.hzscr.cz/clanek/projekt-narodni-informacni-system.aspx


 

Listopad 2015

K 30. listopadu 2015 byla ukončena realizační fáze krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, které byly spolufinancovány z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013.

Tiskové zprávy:
https://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2015-listopad-x.aspx

V průběhu listopadu 2015 byly výstupy jednotlivých krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky slavnostně uvedeny do užívání.

Odkazy na tiskové zprávy vč. fotografií:
https://www.hzscr.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-2015-listopad-x.aspx

V rámci konference GIS Esri v České republice byl dne 4. listopadu 2015 Hasičský záchranný sbor České republiky oceněn za nasazení a komplexní využívání GIS technologií. Představen byl projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému a byla provedena živá ukázka využití výjezdových tabletů propojených s centrálním GIS řešením.

Tisková zpráva a záznam živé ukázky:
https://www.hzscr.cz/clanek/hasici-obdrzeli-cenu-za-svuj-geograficky-informacni-system.aspx


 

Říjen 2015

30. října 2015 byl proveden Cut over a závěrečná akceptace díla (HW a SW) v krajských standardizovaných projektech hasičských záchranných sborů krajů a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.


 

Září 2014

29. září 2014 byla vydána Zpráva o auditu operace Národní informační systém integrovaného záchranného systému. Audit provedl Auditní orgán Ministerstva financí. Závěr auditu = bez kontrolních zjištění.


 

Květen 2014

21. května 2014 byla uzavřena rámcová smlouva o dílo na plnění veřejné zakázky „Technologie a telefonie pro operační řízení operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru České republiky a napojení na Národní informační systém integrovaného záchranného systému v Krajských standardizovaných projektech hasičských záchranných sborů krajů a Centrálním standardizovaném projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.


 

Březen 2013

4. března 2013 byla uzavřena smlouva o dílo na dodávku pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému.


 

Září – listopad 2011

V období od září do listopadu 2011 byly postupně vydávány právní akty o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2007 – 2013 (Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a Podmínky Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu) pro krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů a Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Byla tak zahájena realizační fáze projektů.


 

Červenec 2011

14. července 2011 byl vydán právní akt o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2007 – 2013 (Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu a Podmínky Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu) pro projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému. Tímto krokem byla zahájena realizační fáze projektu.


 

Květen – červen 2011

V období od května do června 2011 byly postupně podávány projektové žádosti krajských standardizovaných projektů Hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to do výzvy č. 11 na předkládání projektů Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013.


 

Červen – říjen 2010

Ve dnech 4. června 2010, 19. července 2010 a 1. října 2010 byly postupně akceptovány výstupy Analýzy interoperability operačního řízení základních složek integrovaného záchranného systému – standardy operačního řízení úrovně A, B, C

Dostupné na:
http://is-izs.izscr.cz/?page_id=141


 

Srpen 2010

11. srpna 2010 byla prvně podána projektová žádost projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému, a to do výzvy č. 11 na předkládání projektů Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013.


 

Červenec 2009

2. července 2009 proběhla akceptace výstupů analýzy technického řešení IS IZS. Koncept TO-BE se stal základem technického řešení projektů v rámci programu IS IZS.

Zveřejněna na:
http://is-izs.izscr.cz/?page_id=138


 

Červen 2008

3. června 2008 se uskutečnilo první jednání Řídícího výboru programu IS IZS. Řídící výbor byl zřízen rozhodnutím ministra vnitra. Jeho členy jsou zástupci uživatelů projektů programu IS IZS.


 

Rok 2008

Zahájení přípravné fáze projektů programu IS IZS.


 

Rok 2004 – 2007

Předpřípravná fáze projektů programu IS IZS.


 

Základní informace o projektech programu IS IZS

Program IS IZS byl realizován u všech tří základních složek integrovaného záchranného systému, tj. u Hasičského záchranného sboru České republiky, Policie České republiky a zdravotnických záchranných služeb krajů.

Cílem programu IS IZS bylo zvýšení kvality poskytovaných služeb občanům v úseku tísňového volání, operačního řízení a interoperability jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému.

Projekty programu IS IZS byly realizovány se spolufinancováním ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Integrovaného operačního programu (42 z celkového počtu 45 projektů). Gestorem celého programu IS IZS je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.


 

Film o projektech programu IS IZS:
https://youtu.be/txZLYJ2fN-Q


 

Brožura a leták k projektům programu IS IZS:
https://www.hzscr.cz/clanek/faze-udrzitelnosti-zaverecna-informace-k-realizovanemu-programu-jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu.aspx


 

Program IS IZS se skládá z projektů:

 1. Národní informační systém integrovaného záchranného systému,
 2. krajské standardizované projekty základních složek integrovaného záchranného systému (Hasičský záchranný sbor České republiky, Policie České republiky a zdravotnické záchranné služby) – jde o 3 x 13 projektů,
 3. centrální standardizované projekty generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Policejního prezídia České republiky – jde o 2 projekty,
 4. řešení pro Hlavní město Praha (ta nebyla spolufinancována z Integrovaného operačního programu pro období 2007 – 2013, neboť podmínky dotačního titulu to neumožňovaly) – jde o 3 projekty.

  Projekt Národní informační systém integrovaného záchranného systému přitom představuje tzv. „střechové řešení“ (společně využívané technologie), krajské a centrální standardizované projekty na toto střechové řešení navazují.

  Národní informační systém integrovaného záchranného systému

  Celkovým výstupem projektu je funkční Národní informační systém integrovaného záchranného systému, který je využíván všemi základními složkami integrovaného záchranného systému při příjmu tísňových volání a následném vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem.

  Základním výstupem projektu je vytvoření sjednocující technologické platformy pro systémovou výměnu dat mezi základními složkami integrovaného záchranného systému, dále zefektivnění příjmu tísňového volání občanů a zrychlení doby odezvy základních složek integrovaného záchranného systému na tísňové volání.

  Klíčovým přínosem projektu je zrychlení a zefektivnění spolupráce operačních středisek základních složek integrovaného záchranného systému, což se projeví především zrychlením zásahu při mimořádných událostech a rychlejším poskytováním pomoci občanům.

  Z pohledu základních složek integrovaného záchranného systému spočívá hlavní přínos projektu především v možnosti efektivní výměny a sdílení dat a informací, možnosti lepší koordinace.

  Z pohledu zákazníka - občana je hlavním přínosem projektu snížení následků mimořádných událostí v případě společných akcí více složek integrovaného záchranného systému díky rychlejším a provázanějším zásahům. To umožňuje plně dostupné tísňové volání, přesnější určení místa mimořádné události, okamžité zahájení činnosti potřebných složek a rychlejší přeprava na místo.

  Hlavní náplní projektu bylo zajištění infrastruktury nezbytné pro nastavení jednotné úrovně informačních systémů operačního řízení. Národního informačního systému integrovaného záchranného systému je rozdělena do 3 základních technologických bloků:

  •   Integrační platforma - řízení výměny dat základních složek integrovaného záchranného systému.

  •   GIS – geografický informační systém

  •   Vizualizace operační situace.

  Krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů a Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru krajů

  Realizace krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byla zaměřena na vybudování nebo zlepšení informačního systému operačních středisek s cílem zajistit provoz informačních a komunikačních sítí a služeb Hasičského záchranného sboru České republiky a dosáhnout dokonalého propojení všech základních složek integrovaného záchranného systému mezi sebou bez ohledu na jejich lokaci a tak zajistit vysokou akceschopnost a interoperabilitu.

  Krajské standardizované projekty hasičských záchranných sborů krajů a Centrální standardizovaný projekt generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky bezprostředně využívají jednotné datové a komunikační prostředí vytvořené v rámci projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému, což v konečném důsledku přináší zkrácení doby odezvy na tísňová volání a nasazení sil a prostředků.

  V rámci krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byly pořízeny nové technologie pro operační řízení s napojením na technologie vybudované v projektu Národní informační systém integrovaného záchranného systému umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového hovoru, vyšší účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o operační situaci, zkrácení přepravních časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých hasičských záchranných sborů krajů, ale i mezi ostatními základními složkami integrovaného záchranného systému.

  Výstupy krajských standardizovaných projektů hasičských záchranných sborů krajů a Centrálního standardizovaného projektu generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky umožňují včasnou a efektivní reakci na zvyšující se hrozby či následky přírodních a technologických rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity operačního řízení Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci základních složek integrovaného záchranného systému. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádných událostí.
Praktické dopady realizace projektů programu IS IZS - popis několika typových případů, ve kterých může vybudovaný systém výrazně zrychlit a zefektivnit společný zásah více složek:

Dopravní nehoda
Před realizací: Stali jste se účastníky dopravní nehody s vážně zraněnou osobou. Ta je zaklíněna v havarovaném voze. Voláte proto linku tísňového volání 155. Dispečer tísňové linky Vám telefonicky poradí při neodkladné resuscitaci, událost zaznamenává do svého informačního systému a je na místo vysláno vozidlo s posádkou zdravotnické záchranné služby. Dispečer telefonicky předává informaci o vážné dopravní nehodě na operační střediska Policie České republiky a následně i Hasičského záchranného sboru České republiky. Jednotka hasičů vyjíždí na místo dopravní nehody cca o čtyři minuty později než vozidlo zdravotnické záchranné služby.
Posádka zdravotnické záchranné služby po příjezdu zjišťuje, že nemůže zraněného vyprostit z vozidla, poskytování pomoci zraněnému řidiči je značně komplikované a záchranáři musí vyčkat na příjezd hasičů. Hasiči na místo přijíždí šest minut po příjezdu sanitky. Na místo přijíždí také hlídka Policie České republiky. Hasiči vyprošťují zraněného řidiče a policisté řídí dopravu v místě nehody. Havarované vozidlo naštěstí nezačalo hořet.
Po dokončení programu: Při stejné události voláte linku tísňového volání 155. Dispečer tísňové linky telefonicky radí oznamovateli nehody při nedokladné resuscitaci, zaznamená informace o nehodě do svého informačního systému a jednoduchým úkonem vyžádá automatizovaně součinnost dalších složek integrovaného záchranného systému. Místo dopravní nehody je okamžitě zobrazeno na mapách i v informačních systémech u všech tří základních složek integrovaného záchranného systému, které na místo vyjíždějí současně a téměř současně také k dopravní nehodě přijíždějí a zasahují.


Zraněná osoba v nepřístupném terénu
Před realizací: Žena oznamuje kolem jedoucí hlídce Policie České republiky, že v lese uviděla nehybné tělo. Hlídka oznamuje situaci na operační středisko a s ženou přejíždějí k místu nálezu osoby.
Na místě zjišťují, že se jedná o muže pravděpodobně v bezvědomí, který spadl ze skály, ale nemohou se k němu dostat. Hlídka informuje o situaci operační středisko. Operační středisko vyžaduje součinnost hasičů i zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k složitému způsobu příjezdu na místo události se nedaří hasičům ani záchranářům nalézt správnou cestu k místu události a hlídka policistů jim musí jet naproti. Doba jízdy na místo se prodlužuje o drahocenné minuty a teprve poté je muži poskytnuta pomoc. 
Po dokončení programu: Při stejné situaci operační středisko Policie České republiky identifikuje místo události prostřednictvím automaticky přenášené polohy policejního vozu a tuto polohu při vyžádání součinnosti předává na operační středisko Hasičského záchranného sboru České republiky a zdravotnické záchranné služby. Polohu policejní hlídky vidí hasiči a záchranáři ve svých vozidlech na tabletech a bez bloudění se rychle dostavují až na stanovené místo. Muži je poskytnuta pomoc.


Požár průmyslového objektu
Před realizací: Na tísňovou linku 112 je nahlášen požár v továrně. Hasiči po příjezdu na místo zjišťují, že hoří i jedovaté látky, v objektu jsou osoby, evakuují je a povolávají další posily, zdravotnickou záchrannou službu a policii. Je nutné vymezit nebezpečnou zónu a uzavřít některé komunikace. Posilová vozidla se k místu mimořádné události dostávají obtížně, protože nemají informace, kde jsou místa soustředění techniky, které komunikace jsou uzavřené a kde je velitelské stanoviště. Potřebné informace se snaží získat na operačním středisku a jejich dojezd se tak zpomaluje. Je riziko, že posilové jednotky při jízdě k události vjedou do nebezpečné oblasti a budou tak ohroženy. Na místě události i na operačních střediscích je nedostatek základních informací, radiokomunikační provoz je zahlcen hlášeními a situace je v prvních šedesáti minutách značně nepřehledná.
Po dokončení programu: Při stejné situaci velitel zásahu prostřednictvím velitelského tabletu označuje svoje stanoviště, rozhoduje po dohodě s policií o uzavření některých komunikací a tyto uzávěry vyznačuje v tabletu do mapy. Současně také vyhodnocuje hranice nebezpečné zóny a také ji označuje v tabletu do mapy. Tyto informace se automaticky přenášejí na všechna operační střediska zasahujících složek integrovaného záchranného systému a do tabletů v jejich vozidlech. Posilové jednotky hasičů volí pro příjezd k požáru bezpečné trasy a dojíždějí přímo a rychleji na určená místa soustředění techniky. Velitel zásahu a jeho štáb mají přehled, kde se momentálně nacházejí vozidla složek integrovaného záchranného systému.
Policejní hlídky obsazují označené uzávěry na silnicích a sanitky bez problémů nalézají místo soustředění zraněných. Velitel zásahu má automatizovaně ucelený přehled o celkové situaci v místě zásahu, může lépe rozhodovat o řešení mimořádné události. Radiokomunikační provoz může být lépe využit pro řízení záchranných a hasebních prací. 


 

Informace o projektech programu jsou dostupné na
http://www.hzscr.cz/clanek/faze-udrzitelnosti-zaverecna-informace-k-realizovanemu-programu-jednotna-uroven-informacnich-systemu-operacniho-rizeni-a-modernizace-technologii-pro-prijem-tisnoveho-volani-zakladnich-slozek-integrovaneho-zachranneho-systemu.aspx
nebo
http://is-izs.izscr.cz/


 

Více o Integrovaném operačním programu pro období 2007 – 2013:
https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/programove-obdobi-2007-2013/programy-2007-2013/tematicke-operacni-programy-(1)/iop

  

plk. Ing. Vladimíra Kracíková
vedoucí oddělení strukturálních fondů
Ministerstvo vnitra-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR


 

Související dokumenty

vytisknout

vytisknout  e-mailem