HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

AKTUALITY

 

Na této stránce jsou uvedeny aktuality z provozu aplikace Port.all pro JSDH v Jihomoravském kraji (aktualizováno 19. 2. 2024):

19. 2. 2024 - vzhledem k častým dotazům na zadávání další jednotky u člena jednotky jsem přepracoval popis, jak se to dělá. Teď to bude snad jednoznačné a problémů při zadávání druhé jednotky bude míň. Nový postup je zde (165,55 kB), odkaz byl opravený i v sekci Často kladené dotazy.

6. 2. 2024 - v době 9:00 - 12:00 hodin nebude aplikace Port.all dostupná, bude probíhat servisní údržba.
Práce byly ukončeny a provoz Portálu obnoven v 10:38 hod.

31. 1. 2024 - byla nasazena nová verze 6.38.22, která opravuje řadu chyb, podrobnosti zobrazíte pomocí volby O aplikaci / Změny ve verzích.

18. 12. 2023 - v listopadu proběhl IMZ chemické služby, na kterém bylo rozhodnuto o zavedení chemické (CHS), technické (TS) a spojové (SpS) služby do standardního provozu Port.all u HZS Jihomoravského kraje. Jednoduché je to u spojových prostředků, které jsou v Portálu jenom ke čtení. U prostředků CHS a TS, které si zadávají jednotky samy, je to složitější. Zavedení těchto prostředků proto bude mít více fází.
V první fázi zadávání prostředků CHS a TS do Portálu požadujeme přesně stanovený postup a způsob evidence dat, jak pro potřeby JSDH, tak i HZS - podrobněji zde. Z tohoto důvodu jsme zadávání prostředků nově zavedených služeb zahájili pouze u vybraných jednotek (aktuálně 63 jednotek), jejichž členem je příslušník HZS Jihomoravského kraje, který úzce spolupracuje s územním garantem HZS v daných modulech. V první polovině roku 2024 plánujeme dokončit kompletní evidenci vybraných prostředků CHS a TS u těchto jednotek. Následně proběhne zhodnocení zjištěných poznatků a bude stanovený průběh zavádění pro další jednotky. Naším cílem je, aby bylo vedení prostředků CHS a TS v Portálu pro JSDH i HZS co nejpřínosnější.

20. 11. 2023 - byla nasazena nová verze 6.38.16, ve které byly opraveny drobné chyby, mimo jiné požadavek z našeho kraje na úpravu práce s evidencí firem/právních subjektů, což poznáte při zadávání vlastníka prostředku.

9. 11. 2023 - na webovou stránku Kontakty na příslušníky spravující Port.all u HZS Jihomoravského kraje jsem doplnil garanty nově přidaných služeb do Portálu (v první fázi je bude provozovat jenom několik jednotek z každého územního odboru).

25. 9. 2023 - u HZS došlo nedávno ke změně e-mailových adres všech příslušníků, proto jsem zaktualizoval sekci Kontakty na příslušníky spravující Port.all u HZS Jihomoravského kraje.

15. 5. 2023 - v Portálu byl u všech jednotek doplněný plán odborných příprav na rok 2023
- na konci dubna jsem doplnil adresy u členů JSDH, kteří jsou zároveň příslušníky HZS. Přitom bylo vygenerováno přes 300 balíčků osob, více než 200 z nich dosud čeká na zpracování, prosím o jejich import.
- v Portálu bylo v minulosti zrušeno ruční zadávání adres osob a adresy jsou při zadávání verifikované podle registru RÚIAN. Tím je omezeno zadání chybných adres. V evidenci ale zůstala u mnoha členů neúplná adresa, prosím o kontrolu a případně o doplnění.

2. 5. 2023 - byla nasazena nová verze 6.38.9, ve které bylo opraveno několik chyb a přidáno pár nových vlastností, z nich vybírám:
- Nástěnka - Způsobilost osob: rozdělení upozornění končících odborných způsobilostí na povinné a nepovinné k výkonu přiřazené funkce
- Obecné - Přihlášení do aplikace: na přihlašovací obrazovku bylo doplněno tlačítko pro obnovu zapomenutého hesla - pro správné fungování musí mít uživatel v Portálu zadanou e-mailovou adresu

9. 3. 2023 - po migraci se někteří uživatelé s administrátorským oprávněním nemohou přihlásit do Portálu.
Pokud narazíte na chybu při přihlášení, jediným řešením je změna hesla. Pošlete mně info na e-mailovou adresu pavel.mlcuch@firebrno.cz, heslo co nejdřív změním. Schránku budu občas kontrolovat i v mimopracovní době.

3. 3. 2023 - MV-GŘ HZS ČR provedlo obnovu HW zařízení, která jsou potřebná pro provoz systému Port.all. Pro řádné dokončení této akce je nutné provést migraci aplikací na nová zařízení, která se neobejde bez výpadku provozu. Výpadek systému Port.all bude probíhat ve dnech 7. 3. a 8. 3. 2023 v podobě půldenních výluk. Po tuto dobu nebude přístupná aplikace Port.all a webové aplikace na evidenci pálení a evidenci dětských táborů.
Migrace byla úspěšně ukončena 8. 3. v 8:30 hod.

1. 3. 2023 - na základě několika dotazů doplňuji k minulému záznamu:
Pro práci s modulem Odborná příprava JSDH je nutné, aby administrátor aplikace Port.all správně nastavil práva uživatele. Zadávají se pomocí volby Nastavení / Uživatelská práva, pak vyberete uživatele, přidáte zatržítko u modulu Odborná příprava pro portál JSDH. Dále tlačítkem Nastavení otevřete okénko pro zadání detailních práv k modulu. Po jejich vyplnění stisknete tlačítko Potvrdit a tlačítkem Uložit zapíšete tuto změnu. Tím má uživatel modul zpřístupněný k používání s požadovaným oprávněním.

21. 2. 2023 - v Portálu byl všem jednotkám Jihomoravského kraje zpřístupněný modul Odborná příprava. K novým vlastnostem se dostanete v horní liště pomocí volby Lidé, kde máte 3 nové nabídky:
- Evidence odborných příprav - je určena pro vedení vlastních školení jednotky (informace se z Portálu nepřenášejí na HZS kraje)
- Plán - HZS vkládá roční plán odborné přípravy (na rok 2023 zatím není plán zpracovaný, předcházející roky si zobrazit můžete) jednotky přidávají vlastní plánovaná školení
- Způsobilost osob - zobrazuje se přehled členů jednotky a datumy absolvovaných kurzů podle evidence u HZS. Zobrazení je podrobné a odpovídá tomu, co je u členů uvedeno v záložce Způsobilost, případně je zobrazeno na nástěnce Portálu. Význam podbarvení u datumů:
    - bílé - účast na odborné přípravě
    - oranžové - datum získání odborné způsobilosti nebo specializační kurzu
    - žluté - prodloužení odborné způsobilosti
    - červené - prošlá platnost odborné způsobilosti (tuto barvu byste vidět neměli :-)
Pokud narazíte ve způsobilostech členů na nějakou nesrovnalost, obraťte se prosím na Bc. Pavla Podloučku, nejlépe pomocí e-mailu pavel.podloucka@firebrno.cz,

8. 2. 2023 - byla nasazena nová verze 6.38.0, ve které bylo:
- doplněno zneplatnění/zplatnění karet v katalogu karet a filtrování přehledu karet podle platnosti;
- odebrány nepoužívané druhy přenosových balíčků z nabídek;
- opravena chyba exportu prací agregátu do Excelu;
- opraveno chybné ukládání druhu příchozího balíčku v automatickém vyrozumění.

12. 9. 2022 - byla nasazena nová verze 6.37.0, nejvýznamnější změny:
- v Strojní službě / Evidence jízd a prací bylo v sestavě přehledu km řidičů opraveno chybné načítání ujetých kilometrů;
- v detailu ZOZ na záložce Popis zásahu byl rozšířen počet znaků pro popis zásahu z dosavadních 4 kB na 4 GB (pro rozsáhlejší události)

22. 8. 2022 - byla jmenována kontaktní osoba pro připojování systémů pro svolávání členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí do Informačního systému operačního řízení HZS Jihomoravského kraje - kpt. Bc. Marek Bohanes, tel. 950 630 178.

17. 6. 2022 - v sekci Často kladené dotazy jsem doplnil odpovědi k zadávání čísel mobilů, které nepatří členům JSDH a chcete na ně posílat výjezdové SMS a změnil e-mailovou adresu na zasílání požadavků (aktuálně 5. a 6. odrážka).

30. 5. 2022 - byla nasazena nová verze 6.36.0, uvádím jen nejvýznamnější změny:
- automatický ořez mezer za jménem a příjmením (o tomto problému jsem tady psal 12.9.2019 a 19.11.2021);
- do výběrového seznamu členů posádky jízdy byl doplněn sloupec s datem narození osoby (poslední formulář, kde nebyl výběr osoby se stejným jménem jednoznačný - viz zápis z 3.11.2021);
- oprava barevného odlišení hlavní (modrofialová) a pomocné techniky (oranžová) ve strojní službě;
- umožnění exportu prací agregátu do formátu XLSX v evidenci jízd a prací;
- několik drobných úprav v ZOZ - podrobnosti zobrazíte pomocí volby O aplikaci / Změny ve verzích.

10. 5. 2022 - do sekce Často kladené dotazy jsem přidal dotaz s odpovědí k červené značce u ikony zeměkoule.

21. 2. 2022 - byla nasazena nová verze 6.35.0, přinášející drobné úpravy ve strojní službě (řazení záznamů techniky) a dále v chemické a technické službě, které se ale v našem kraji týkají zatím jenom testujících jednotek.

17. 1. 2022 - novým garantem techniky na ÚO Vyškov se stal Bc. Milan Adamík. Aktuální přehled garantů je uveden zde.

22. 11. 2021 - byla nasazena nová verze 6.34.0, obsahující úpravy několika číselníků pro ZOZ, v ZOZ byl změněn název položky „Zahájení zásahu“ na „Doba bojového rozvinutí“ a u osob bylo opraveno filtrování způsobilosti podle funkce osoby v jednotce.

19. 11. 2021 - mezi evidencí členů JSDH v Portálu a evidencí osob u HZS je velké množství rozdílů v údajích. Většinou jsou způsobeny v Portálu. Nejčastější chybou je doplnění údajů u osob a nevyexportování této změny z Portálu (např. adresy, řidičského oprávnění, zatržítka nositel dýchací techniky). Další chybou je nepřijetí změnového balíčku od HZS. Jde např. o změny u příslušníků HZS, kteří jsou i členy JSDH, o odstranění mezer a mezinárodního předčíslí u telefonních čísel nebo o odstranění mezery za jménem nebo příjmením (pozor - mezera za jménem v rozdílech není vidět a zdá se, že mezi položkami žádný rozdíl není).
Aby se počet rozdílů snížil, spustil jsem jednorázovou akci, při které v těchto dnech zpracovávám všechny rozdíly způsobené nevyexportováním balíčků z Portálu. Pokud je ale chyba v datech Portálu, musím odeslat změnový balíček. Žádám vás tedy o zpracování změnových balíčků, které si v Portálu zobrazíte volbou Nastavení - Přehled importů/exportů.
Zároveň vás žádám, abyste exportovali všechny nově provedené změny, tím předejdete vzniku nových rozdílů.
Děkuji, Pavel Mlčůch

3. 11. 2021 - více než 200 členů JSDH v Jihomoravském kraji má v příjmení připojeno ml. a st. Dříve jste tím rozlišovali v rámci své jednotky členy se stejným jménem. V současné době je ve všech zadávacích formulářích v Portálu i u HZS uvedeno datum narození, takže výše uvedené rozlišování je zbytečné a naopak vadí v úředních dokumentech jako je osvědčení o absolvování kurzu, apod.
V následujících dnech u všech osob toto rozlišení odstraním, nebuďte tedy překvapení, když v Portálu najdete opravné balíčky s touto změnou.

21. 6. 2021 - byla nasazena nová verze 6.33.0, nejdůležitější změny se týkají ZOZ:
- oprava zasílání ZOZ při mezikrajské výpomoci;
- nová kontrola u ZOZ - pokud byla jednotka odvolána (při cestě k zásahu / před výjezdem), musí být vyplněn počet zásahů; pokud jednotka nevyjela (zaškrtávací pole ve spodní části formuláře), nesmí být vyplněn počet zásahů.

1. 6. 2021 - novým garantem osob na ÚO Vyškov se stal Ing. Antonín Bastl, byla změněna pevná linka Ing. Pavel Mlčůch - nově 950 630 196.

11. 5. 2021 - v posledních týdnech jsem dělal řadu úprav v evidenci osob, takže jste mnozí zaznamenali zvýšený počet balíčků ke zpracování. Šlo především o odstraňování duplicitních záznamů osob v evidenci HZS, rušení vazeb u záznamů bývalých členů vašich jednotek, tento týden doplňuji atributy u e-mailových adres a mobilů u příslušníků HZS. Pokud jde o zásadní změny, balíčky na straně JSDH zpracovávám, drobné úpravy nechávám na zpracování jednotkám.

3. 5. 2021 - novým garantem osob na ÚO Hodonín se stal Ing. Jaromír Kmětík.

16. 4. 2021 - byla nasazena nová verze 6.32.0, novinek je hodně, uvádím nejvýznamnější:
- bylo úplně zrušeno textové zadávání adres; adresa osob se zadává nadále jenom podle registru RÚIAN - projděte a upravte prosím adresy všech členů, pokud nejsou správně zadané;
- v evidenci osob přibyla záložka "Způsobilost", kde najdete soupis způsobilostí členů podle stavu v databázi HZS. Na nástěnce se objeví informace, pokud některému členu jednotky odborná způsobilost prošla a je třeba ji obnovit nebo se blíží konec její platnosti.
Pokud jste absolvovali kurz a není zde uvedená dosažená odborná způsobilost, obraťte se prosím na Pavla Podloučku DiS., nejlépe pomocí e-mailu pavel.podloucka@firebrno.cz, popř. telefonicky na číslo 950 620 135 nebo na vedoucího pracoviště IZS a garanta osob na příslušném územním odboru;
- v okně Osoby je nové tlačítko "Karta JSDH" pro generování sestavy se základními údaji o vaší jednotce - vyzkoušejte;
- na nástěnce je nově možnost vložení aktivního (klikatelného) html odkazu;
- Přehled importů/exportů - byl upraven výchozí filtr období z 1 měsíce na 1 rok - to odstraní situaci, kdy jste měli na nástěnce informaci, že balíček čeká na zpracování a nemohli jste ho najít (byl starší než 1 měsíc a objevil se až po změně tohoto filtru);
- Seznam ZOZ - byly upraveny barvy záznamů: červená - celková ZOZ, bílá - dílčí ZOZ, modrá - ZOZ s příznakem taktické cvičení, žlutá - ZOČ s příznakem taktické cvičení;
- Detail ZOZ - na kartě Popis zásahu bylo doplněno tlačítko "Předvyplnit osnovu";
- Seznam ZOZ/Další sestavy - byla doplněna sestava "Zásahy jednotky mimo její působnost".

15. 4. 2021 - v sekci Často kladené dotazy jsou aktualizovaná telefonní čísla, ze kterých jste vyrozumívaní při výjezdu jednotky. Je upravený také popis při vyrozumívání starosty nebo další osoby ze zastupitelstva či obecního úřadu.

1. 2. 2021 - od dnešního dne bude v následujících dnech postupně všem jednotkám v Jihomoravském kraji upraveno vyrozumívání při výjezdu jednotky. Bude zrušeno zasílání hlasových výjezdových volání vybraným členům a nově bude zavedeno prozvonění všech členů při výjezdu jednotky jako doplněk k zaslané výjezdové SMS. Prozvonění prosím nezvedejte, žádné informace v hovoru nedostanete. Telefonní číslo 950 640 888 si uložte mezi své kontakty a pojmenujte například jako "POPLACH NEZVEDAT", nebo "VÝJEZD NEZVEDAT". Žádný jiný hovor než upozornění na výjezd jednotky z tohoto čísla nepřijde. Detailní popis výše uvedené změny je v bodě 2 Metodického listu pro JSDH.

Administrátory aplikace Port.all ze všech jednotek Jihomoravského kraje žádám o nastavení atributu "Pref. hlas" u kontaktů členů, kteří mají být při výjezdu jednotky prozvoněni, nejlépe u všech členů jednotky.

7. 12. 2020 - byla nasazena nová verze 6.31.0, od které je v Evidenci techniky doplněna informace o výjimce z povinného ručení a upraven detail ZOZ (nový typ činnosti č. 1 „Jednotka nezasahovala (odvolána před výjezdem)“, položka „Čas zahájení zásahu“ přejmenovaná na „Doba bojového rozvinutí“, název karty upravený na „Hasiva, sorbenty a uniklé látky“ a doplněný seznam uniklých látek).

1. 12. 2020 - došlo ke změně garantů techniky; na ÚO Brno-venkov se jím stal Luboš Král a na ÚO Hodonín Antonín Salajka.

14. 9. 2020 - byla nasazena nová verze 6.30.0, ve které je upravena práce s adresou u právních subjektů (nově se celá adresa přebírá z Registru ekonomických subjektů) a opravena chyba ukládání části obce v ZOZ.

23. 6. 2020 - byla nasazena nová verze 6.29.0, ve které je odstraněna řada chyb, mimo jiné i chyba v sestavě kontaktů a chyby v evidenci karet CCS nahlášené z našeho kraje. Za upozornění na tyto chyby děkuji do Milešovic a Tišnova.

6. 5. 2020 - byla nasazena nová verze 6.28.1. V ní byla odstraněna chyba, se kterou jste se někteří setkali a společně jsme ji řešili. Po zneplatnění osoby v Portálu se tato změna do databáze HZS přenášela správně, ale vazba mezi záznamy zůstala zachovaná. Při porovnávání dat docházelo k chybné interpretaci. Další opravenou chybou je chybné načítání dat v sestavě "Řidiči - přehled ujetých km", na kterou upozornil velitel JSDH Brno-Komín. Dále byl doplněný číselník provozních kapalin a v detailu ZOZ byl rozšířený počet záznamů výjezdů techniky.

10. 1. 2020 - na začátku roku došlo ke změně garantů: garantem osob na ÚO Břeclav se stal Ing. Tomáš Havlík, garantem techniky na ÚO Brno-město Aleš Pařil.

9. 12. 2019 - byla nasazena nová verze 6.27.0, která rozšiřuje počet synchronizovaných položek o technice mezi Portálem a HZS, zavádí nové typy v evidenci zdrojů požární vody a ruší kontroly časů u ZOZ, pokud jde o zálohu na vlastní stanici. Podrobný popis změn zobrazíte volbou O aplikaci / Změny ve verzích.

18. 11. 2019 - Zavedení chemické, technické a spojové služby do Port.all v Jihomoravském kraji jsme naplánovali na září 2019. V půlce roku bylo rozhodnuto o změně číselníku výrobců a typů výrobků chemické a technické služby z krajských na celostátní. Opravenka v. 6.26.0 s tím počítala, ale celostátní číselník nebyl včas připraven. Nechci zde spekulovat o příčině, proč k tomu došlo, ale kvůli tomu se tyto dvě položky v současné verzi nedají správně vyplňovat. Z tohoto důvodu v našem kraji nasazení služeb znovu odložíme. Nechceme rozjíždět nové funkcionality v době, kdy není možné zadávat prostředky těchto služeb úplně korektně. Doufám, že to všichni, kteří chcete služby co nejdříve začít využívat, pochopíte a lepší zpráva se tady objeví co nejdříve :-)

5. 11. 2019 - byla nasazena nová verze 6.26.7, která zavádí kontrolu duplicitního zadání činností při ukládání ZOZ a odstraňuje chyby v evidenci osob. Jejich popis zobrazíte volbou O aplikaci / Změny ve verzích.

16. 9. 2019 - byla nasazena nová verze 6.26.0, která zavedla používání místopisného helperu při zadávání adresy, obsahuje nové možnosti při zadávání práce agregátu a odstraňuje drobné chyby.

12. 9. 2019 - v evidenci členů jste měli řadu jmen a příjmení, která končila mezerou. Tato mezera není v počítači vidět, takže jste si toho většinou nevšimli. U těchto osob ale byla řada duplicitních záznamů, které dělaly problémy. Ze všech jmen jsem mezeru vymazal a odeslal opravné balíčky. Pokud najdete v rozdílech při importu balíčku rozdíl ve jméně nebo příjmení a přitom budou obě hodnoty vypadat stejně, jedná se o tuto opravu a balíček přijměte. V posledním týdnu jsem vytvořil 506 balíčků (!!!) s touto opravou. Někteří z vás je již zpracovali.

1. 8. 2019 - došlo ke změně garanta techniky na ÚO Znojmo - nově se jím stal Radek Přech.

11. 6. 2019 - byla nasazena nová verze 6.25.0, která zavádí nový balíček "platnost techniky verze 2". Ten se používá při převodu techniky mezi JSDH, který se zadává na straně HZS. Nově je možné také odesílat email s obsahem vzkazu členům jednotek. Řada změn v této verzi se týká ZOZ.

27. 5. 2019 - v sekci Často kladené dotazy najdete aktuální přehled telefonních čísel na rozesílání hlasových zpráv a SMS při výjezdu jednotek.

11. 4. 2019 - aplikace Port.all byla převedena na 64bitovou verzi (v. 6.24.0).

4. 4. 2019 - webové stránky s informacemi o Portálu JSDH v Jihomoravském kraji byly zaktualizovány a přesunuty z webu HZS Jihomoravského kraje na web HZS ČR.

26. 3. 2019 - byla nasazena nová verze 6.23.17, která obsahuje řadu menších úprav.

21. 2. 2019 - byla nasazena nová verze 6.23.0. Je v ní v evidenci techniky zaveden příznak „Schopen zásahu (v případě probíhající jízdy)". Tento příznak se používá u techniky, která je ve stavu "hospodářská, kondiční nebo jiná jízda". Tato informace se na kraj přenáší automaticky prostřednictvím nového typu balíčku "Stav techniky verze 2". Postup použití máte uvedený v sekci Často kladené dotazy.

3. 1. 2019 - došlo ke změně garantů osob: na ÚO Blansko se jím stal Mgr. Martin Poděbradský, na ÚO Brno-venkov Ing. Martin Tajovský.

10. 12. 2018 - byla nasazena nová verze 6.22.0. U většiny jednotek se jejím nasazením nic nezměnilo, jednotkám testujícím nové služby přibyla v nabídce Lidé volba Způsobilost osob. Tato volba je přístupná po přidání práva k modulu Odborná příprava JSDH / Způsobilost osob a umožní zobrazení všech odborných způsobilostí členů jednotky získaných na základě absolvovaných kurzů podle evidence HZS Jihomoravského kraje. Nové služby budou do standardního provozu zavedeny všem jednotkám Jihomoravského kraje počátkem roku 2019.

12. 11. 2018 - byla nasazena nová verze 6.21.0, ve které je několik změn a oprav ve Strojní službě a v ZOZ (podrobněji viz volba O aplikaci / Změny ve verzích).

19. 10. 2018 - uvolněna opravenka 6.20.3, od které je změněná mapa v detailu poplachu u ZOZ.

5. 10. 2018 - uvolněna opravenka 6.20.2, která odstraňuje chyby se zdvojováním některých záznamů (strojní služba, ZOZ) a špatné propisování ujetých kilometrů mezi ZOZ a evidencí jízd. Děkuji za spolupráci velitelům JSDH Ořechov, Brno Komín a Drnovice, kteří popisem projevů přispěli k rychlému odstranění těchto chyb.

21. 9. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.20.1, která odstraňuje chybu v evidenci pohybů PHM.

19. 9. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.20.0, která řeší řadu požadavků (i z našeho kraje).

20. 6. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.19.0, která odstraňuje drobné chyby.

19. 6. 2018 - od 1. července 2018 zahájíme provoz systému adresného vysílání požární techniky JSDHo na území Jihomoravského kraje. Podrobnosti k zavedení budou zobrazeny v průběhu prázdnin na nástěnce v Portálu všech jednotek našeho kraje.

1. 6. 2018 - došlo ke změně garantů - garantem techniky na ÚO Hodonín se stal Petr Heinig.

16. 4. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.18.0, která odstraňuje drobné chyby aplikace především v oblasti exportu/importu balíčků.

12. 2. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.17.0, která odstraňuje drobné chyby aplikace.

3. 1. 2018 - došlo ke změně garantů - garantem osob na ÚO Brno-venkov se stal Mgr. Martin Poděbradský, garantem techniky na ÚO Znojmo Bc. Jan Kutner, DiS.

12. 12. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.16.0 - odstraněny chyby synchronizace, kvůli kterým byl nějakou dobu pozastaven import balíčků nových osob (více zjistíte v Portálu pomocí volby O aplikaci / Změny ve verzích).

13. 11. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.15.0 - odstraněny chyby, drobná vylepšení aplikace.

20. 10. 2017 - na stránku Často kladené dotazy jsem doplnil jednoduchý postup, jak zadat nového člena, který je zároveň členem jiné jednotky.

13. 10. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.14.0 - změny:
- nová funkce - odemčení ZOZ (zámek se vytváří automaticky zahájením editace ZOZ uživatelem);
- strojní služba - přejmenování pole Číslo podvozku na Číslo nástavby;
- strojní služba - úpravy v číselnících podle nového Řádu Strojní služby - v Portálu Vaší jednotky prosím ověřte správnost zařazení hlavní techniky do hmotnostní třídy;
- strojní služba - změny ve formuláři evidence jízd a prací.

5. 9. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.13.0 - změny:
- přechod na nový způsob synchronizace dat mezi databází HZS a databází Portálu u osob a techniky strojní služby:
- správně se synchronizuje položka řidičský průkaz, takže můžete doplnit u všech členů skupiny řidičských průkazů (a osoby vyexportovat);
- bylo doplněno nové tlačítko "Rozdíly oproti HZS“, pomocí něhož je možné zjistit rozdíly mezi údaji v Portálu a v databázi HZS - pokud je zobrazen nějaký rozdíl, je potřeba provést export osoby nebo techniky;
- při importu/exportu bylo v okně Porovnávání dat přidané textové pole „Informace odesílaná zpět na kraj“. Do něho zapsaný text je zobrazen zpracovateli u HZS - doporučuji využívat pro předávání informací. Stejné pole přibylo i u HZS a zapsaný text je v Portálu zobrazen u balíčku v Přehledu importů/exportů;
- zadávání uživatelských práv: doplněno nové tlačítko „Práva podle uživatele“ pro kopírování práv podle vybrané osoby pro všechny moduly najednou;
- odstraněna řada drobných chyb Portálu.

27. 7. 2017 - testování nových služeb probíhá u JSDH Drnovice, Ořechov, Kuřim, Černá Hora, Dubňany a Letovice (další rozšiřování testujících jednotek nepředpokládáme) - u nich je změna voleb Portálu:
- ve volbě Lidé doplněna Evidence odborných příprav;
- nová volba - Prostředky;
- změny ve volbě Nastavení.

Mnoha jednotkám se objevila v Portálu zpráva, že jim přišly balíčky s prostředky nových služeb - tyto balíčky půjde přijmout až po zavedení nových služeb jednotlivým JSDH.

29. 6. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.12.0 - změny:
- pro JSDH jsou dostupné nové moduly chemické, technické a spojové služby; moduly budeme jednotkám postupně uvolňovat po vzájemné domluvě a v závislosti na exportu dat do nových modulů;
- aktualizace Uživatelské příručky (viz volba O aplikaci / Uživatelská příručka).

7. 6. 2017 - na stránku Často kladené dotazy byly doplněny dva časté dotazy z poslední doby.

27. 4. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.11.0 - do konfigurace byl doplněn parametr pro nastavení intervalu zdravotní prohlídky pro nositele dýchací techniky (podrobněji viz uživatelská příručka).

28. 3. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.10.0 - jsou funkční všechny sestavy u ZOZ (volba ZOZ / Seznam ZOZ / Další sestavy - zde je možné vyjet 5 užitečných sestav).

16.2.2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.9.0 - byla přidaná volba ZOZ/Pokyny HZS ČR pro vyplnění ZOZ, odkazující na dokumenty na webu GŘ HZS ČR.

Ing. Pavel Mlčůch
pavel.mlcuch@firebrno.cz

vytisknout  e-mailem