HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

AKTUALITY

 

Na této stránce jsou uvedeny aktuality z provozu aplikace Port.all pro JSDH v Jihomoravském kraji (aktualizováno 11. 10. 2021):

21. 6. 2021 - byla nasazena nová verze 6.33.0, nejdůležitější změny se týkají ZOZ:

 • oprava zasílání ZOZ při mezikrajské výpomoci;

 • upravená kontrola u ZOZ - nově se kontroluje, pokud byla jednotka odvolána (při cestě k zásahu / před výjezdem), musí být vyplněn počet zásahů; pokud jednotka nevyjela (zaškrtávací pole ve spodní části formuláře), nesmí být vyplněn počet zásahů.

1. 6. 2021 -  novým garantem osob na ÚO Vyškov se stal Ing. Antonín Bastl, byla změněna pevná linka Ing. Pavel Mlčůch - nově 950 630 196. Aktuální přehled garantů v Jihomoravském kraji je uveden zde.

11. 5. 2021 - v posledních týdnech jsem dělal řadu úprav v evidenci osob, takže jste mnozí zaznamenali zvýšený počet balíčků ke zpracování. Šlo především o odstraňování duplicitních záznamů osob v evidenci HZS, rušení vazeb u záznamů bývalých členů vašich jednotek, tento týden doplňuji atributy u e-mailových adres a mobilů u příslušníků HZS. Pokud jde o zásadní změny, balíčky na straně JSDH zpracovávám, drobné úpravy nechávám na zpracování jednotkám.

3. 5. 2021 -  novým garantem osob na ÚO Hodonín se stal Ing. Jaromír Kmětík. Aktuální přehled garantů v Jihomoravském kraji je uveden zde.

16. 4. 2021 - byla nasazena nová verze 6.32.0, novinek je hodně, uvádím nejvýznamnější:

 • bylo úplně zrušeno textové zadání adres; adresa osob se zadává nadále jenom podle registru RÚIAN - projděte a upravte prosím adresy všech členů, pokud nejsou správně zadané;

 • v evidenci osob přibyla záložka "Způsobilost", kde najdete soupis způsobilostí členů podle stavu v databázi HZS. Na nástěnce se objeví informace, pokud některému členu jednotky odborná způsobilost prošla a je třeba ji obnovit nebo se blíží konec její platnosti.
  Pokud jste absolvovali kurz a není zde uvedená dosažená odborná způsobilost, obraťte se prosím na Pavla Podloučku DiS., nejlépe pomocí e-mailu pavel.podloucka@firebrno.cz, popř. telefonicky na číslo 950 620 135  nebo na Bc. Miroslava Medka, miroslav.medek@firebrno.cz, tel. 950 620 133, případně na vedoucího pracoviště IZS a garanta osob na příslušném územním odboru;

 • v okně Osoby je nové tlačítko "Karta JSDH" pro generování sestavy se základními údaji o vaší jednotce - vyzkoušejte;

 • na nástěnce je nově možnost vložení aktivního (klikatelného) html odkazu;

 • Přehled importů/exportů - byl upraven výchozí filtr období z 1 měsíce na 1 rok - to odstraní situaci, kdy jste měli na nástěnce informaci, že balíček čeká na zpracování a nemohli jste ho najít (byl starší než  1 měsíc a objevil se až po změně tohoto filtru);

 • Seznam ZOZ - byly upraveny barvy záznamů: červená - celková ZOZ, bílá - dílčí ZOZ, modrá - ZOZ s příznakem taktické cvičení, žlutá - ZOČ s příznakem taktické cvičení;

 • Detail ZOZ - na kartě Popis zásahu bylo doplněno tlačítko "Předvyplnit osnovu";

 • Seznam ZOZ/Další sestavy - byla doplněna sestava "Zásahy jednotky mimo její působnost".

15.4.2021 - v sekci Často kladené dotazy jsou aktualizovaná telefonní čísla, ze kterých jste vyrozumívaní při výjezdu jednotky. Je upravený také popis při vyrozumívání starosty nebo další osoby ze zastupitelstva či obecního úřadu.

1. 2. 2021 - od dnešního dne bude v následujících dnech postupně všem jednotkám v Jihomoravském kraji upraveno vyrozumívání při výjezdu jednotky. Bude zrušeno zasílání hlasových výjezdových volání vybraným členům a nově bude zavedeno prozvonění všech členů při výjezdu jednotky jako doplněk k zaslané výjezdové SMS. Prozvonění prosím nezvedejte, žádné informace v hovoru nedostanete. Telefonní číslo 950 640 888 si uložte mezi své kontakty a pojmenujte například jako "POPLACH NEZVEDAT", nebo "VÝJEZD NEZVEDAT". Žádný jiný hovor než upozornění na výjezd jednotky z tohoto čísla nepřijde. Detailní popis výše uvedené změny je v bodě 2 Metodického listu pro JSDH.

Administrátory aplikace Port.all ze všech jednotek Jihomoravského kraje žádám o nastavení atributu "Pref. hlas" u kontaktů členů, kteří mají být při výjezdu jednotky prozvoněni, nejlépe u všech členů jednotky.

7. 12. 2020 -   byla nasazena nová verze 6.31.0, od které je v Evidenci techniky doplněna informace o výjimce z povinného ručení a upraven detail ZOZ (nový typ činnosti č. 1 „Jednotka nezasahovala (odvolána před výjezdem)“, položka „Čas zahájení zásahu“ přejmenovaná na „Doba bojového rozvinutí“, název karty upravený na „Hasiva, sorbenty a uniklé látky“ a doplněný seznam uniklých látek).

1. 12. 2020 -   došlo ke změně garantů techniky; na ÚO Brno-venkov se jím stal Luboš Král a na ÚO Hodonín Antonín Salajka. Aktuální přehled garantů v Jihomoravském kraji je uveden zde.

14. 9. 2020 - byla nasazena nová verze 6.30.0, ve které je upravena práce s adresou u právních subjektů (nově se celá adresa přebírá z Registru ekonomických subjektů) a opravena chyba ukládání části obce v ZOZ.

23. 6. 2020 - byla nasazena nová verze 6.29.0, ve které je odstraněna řada chyb, mimo jiné i chyba v sestavě kontaktů a chyby v evidenci karet CCS nahlášené z našeho kraje. Za upozornění na tyto chyby děkuji do Milešovic a Tišnova.

6. 5. 2020 - byla nasazena nová verze 6.28.1. V ní byla odstraněna chyba, se kterou jste se někteří setkali a společně jsme ji řešili. Po zneplatnění osoby v Portálu se tato změna do databáze HZS přenášela správně, ale vazba mezi záznamy zůstala zachovaná. Při porovnávání dat docházelo k chybné interpretaci. Další opravenou chybou je chybné načítání dat v sestavě "Řidiči – přehled ujetých km", na kterou upozornil velitel JSDH Brno-Komín. Dále byl doplněný číselník provozních kapalin a v detailu ZOZ byl rozšířený počet záznamů výjezdů techniky.

10. 1. 2020 -   na začátku roku došlo ke změně garantů: garantem osob na ÚO Břeclav se stal Ing. Tomáš Havlík, garantem techniky na ÚO Brno-město Aleš Pařil. Aktuální přehled garantů je uveden zde.

9. 12. 2019 - byla nasazena nová verze 6.27.0, která rozšiřuje počet synchronizovaných položek o technice mezi Portálem a HZS, zavádí nové typy v evidenci zdrojů požární vody a ruší kontroly časů u ZOZ, pokud jde o zálohu na vlastní stanici. Jejich podrobný popis zobrazíte volbou O aplikaci / Změny ve verzích.

18. 11. 2019 - Zavedení chemické, technické a spojové služby do Port.all v Jihomoravském kraji jsme naplánovali na září 2019. V půlce roku bylo rozhodnuto o změně číselníku výrobců a typů výrobků chemické a technické služby z krajských na celostátní. Opravenka v. 6.26.0 s tím počítala, ale celostátní číselník nebyl včas připraven. Nechci zde spekulovat o příčině, proč k tomu došlo, ale kvůli tomu se tyto dvě položky v současné verzi nedají správně vyplňovat. Z tohoto důvodu v našem kraji nasazení služeb znovu odložíme. Nechceme rozjíždět nové funkcionality v době, kdy není možné zadávat prostředky těchto služeb úplně správně.  Doufám, že to všichni, kteří chcete služby co nejdříve začít využívat, pochopíte a lepší zpráva se tady objeví co nejdříve :-)

5. 11. 2019 - byla nasazena nová verze 6.26.7, která zavádí kontrolu duplicitního zadání činností při ukládání ZOZ a odstraňuje chyby v evidenci osob. Jejich popis zobrazíte volbou O aplikaci / Změny ve verzích.

16. 9. 2019 - byla nasazena nová verze 6.26.0, která zavedla používání místopisného helperu při zadávání adresy, obsahuje nové možnosti při zadávání práce agregátu a odstraňuje drobné chyby.

12. 9. 2019 - v evidenci členů jste měli řadu jmen a příjmení, která končila mezerou. Tato mezera není v počítači vidět, takže jste si toho většinou nevšimli. U těchto osob ale byla řada duplicitních záznamů, které dělaly problémy. Ze všech jmen jsem mezeru vymazal a odeslal opravné balíčky. Pokud najdete v rozdílech při importu balíčku rozdíl ve jméně nebo příjmení a přitom budou obě hodnoty vypadat stejně, jedná se o tuto opravu a balíček přijměte. V posledním týdnu jsem vytvořil 506 balíčků (!!!) s touto opravou. Někteří z vás je již zpracovali.

1. 8. 2019 - došlo ke změně garanta techniky na ÚO Znojmo - nově se jím stal Radek Přech. Aktuální přehled garantů je uveden zde.

11. 6. 2019 - byla nasazena nová verze 6.25.0, která zavádí nový balíček "platnost techniky verze 2". Ten se používá při převodu techniky mezi JSDH, který se zadává na straně HZS. Nově je možné také odesílat email s obsahem vzkazu členům jednotek. Řada změn v této verzi se týká ZOZ.

27. 5. 2019 - v sekci Často kladené dotazy najdete aktuální přehled telefonních čísel na rozesílání hlasových zpráv a SMS při výjezdu jednotek.

11. 4. 2019 - aplikace Port.all byla převedena na 64bitovou verzi (v. 6.24.0).

4. 4. 2019 - webové stránky s informacemi o Portálu JSDH v Jihomoravském kraji byly zaktualizovány a přesunuty z webu HZS Jihomoravského kraje na web HZS ČR.

26. 3. 2019 - byla nasazena nová verze 6.23.17, která obsahuje řadu menších úprav.

21. 2. 2019 - byla nasazena nová verze 6.23.0. Je v ní v evidenci techniky zaveden příznak „Schopen zásahu (v případě probíhající jízdy)". Tento příznak se používá u techniky, která je ve stavu "hospodářská, kondiční nebo jiná jízda". Tato informace se na kraj přenáší automaticky prostřednictvím nového typu balíčku "Stav techniky verze 2". Postup použití máte uvedený v sekci Často kladené dotazy.

3. 1. 2019 - došlo ke změně garantů osob: na ÚO Blansko se jím stal Mgr. Martin Poděbradský, na ÚO Brno-venkov Ing. Martin Tajovský. Aktuální přehled garantů je uveden zde.

10. 12. 2018 - byla nasazena nová verze 6.22.0. U většiny jednotek se jejím nasazením nic nezměnilo, jednotkám testujícím nové služby přibyla v nabídce Lidé volba Způsobilost osob. Tato volba je přístupná po přidání práva k modulu Odborná příprava JSDH / Způsobilost osob a umožní zobrazení všech odborných způsobilostí členů jednotky získaných na základě absolvovaných kurzů podle evidence HZS Jihomoravského kraje. Nové služby budou do standardního provozu zavedeny všem jednotkám Jihomoravského kraje počátkem roku 2019.

12. 11. 2018 - byla nasazena nová verze 6.21.0, ve které je několik změn a oprav ve Strojní službě a v ZOZ (podrobněji viz volba O aplikaci / Změny ve verzích).

19. 10. 2018 - uvolněna opravenka 6.20.3, od které je změněná mapa v detailu poplachu u ZOZ.

5. 10. 2018 - uvolněna opravenka 6.20.2, která odstraňuje chyby se zdvojováním některých záznamů (strojní služba, ZOZ) a špatné propisování ujetých kilometrů mezi ZOZ a evidencí jízd. Děkuji za spolupráci velitelům JSDH Ořechov, Brno Komín a Drnovice, kteří popisem projevů přispěli k rychlému odstranění těchto chyb.

21. 9. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.20.1, která odstraňuje chybu v evidenci pohybů PHM.

19. 9. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.20.0, která řeší řadu požadavků (i z našeho kraje).

20. 6. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.19.0, která odstraňuje drobné chyby.

19. 6. 2018 - od 1. července 2018 zahájíme provoz systému adresného vysílání požární techniky JSDHo na území Jihomoravského kraje. Podrobnosti k zavedení budou zobrazeny v průběhu prázdnin na nástěnce v Portálu všech jednotek našeho kraje.

1. 6. 2018 - došlo ke změně garantů - garantem techniky na ÚO Hodonín se stal Petr Heinig.

16. 4. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.18.0, která odstraňuje drobné chyby aplikace především v oblasti exportu/importu balíčků.

12. 2. 2018 - byla nasazena nová verze Portálu 6.17.0, která odstraňuje drobné chyby aplikace.

3. 1. 2018 - došlo ke změně garantů - garantem osob na ÚO Brno-venkov se stal Mgr. Martin Poděbradský, garantem techniky na ÚO Znojmo Bc. Jan Kutner, DiS.

12. 12. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.16.0 - odstraněny chyby synchronizace, kvůli kterým byl nějakou dobu pozastaven import balíčků nových osob (více zjistíte v Portálu pomocí volby O aplikaci / Změny ve verzích).

13. 11. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.15.0 - odstraněny chyby, drobná vylepšení aplikace.

20. 10. 2017 - na stránku Často kladené dotazy jsem doplnil jednoduchý postup, jak zadat nového člena, který je zároveň členem jiné jednotky.

13. 10. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.14.0 - změny:
- nová funkce - odemčení ZOZ (zámek se vytváří automaticky zahájením editace ZOZ uživatelem);
- změny ve Strojní službě:

 • přejmenování pole Číslo podvozku na Číslo nástavby;

 • úpravy v číselnících podle nového Řádu Strojní služby - v Portálu Vaší jednotky prosím ověřte správnost zařazení hlavní techniky do hmotnostní třídy;

 • změny ve formuláři evidence jízd a prací.

5. 9. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.13.0 - změny:
- přechod na nový způsob synchronizace dat mezi databází HZS a databází Portálu u osob a techniky strojní služby:

 • správně se synchronizuje položka řidičský průkaz, takže můžete doplnit u všech členů skupiny řidičských průkazů (a osoby vyexportovat);

 • bylo doplněno nové tlačítko "Rozdíly oproti HZS“, pomocí něhož je možné zjistit rozdíly mezi údaji v Portálu a v databázi HZS – pokud je zobrazen nějaký rozdíl, je potřeba provést export osoby nebo techniky;

 • při importu/exportu bylo v okně Porovnávání dat přidané textové pole „Informace odesílaná zpět na kraj“. Do něho zapsaný text je zobrazen zpracovateli u HZS - doporučuji využívat pro předávání informací. Stejné pole přibylo i u HZS a zapsaný text je v Portálu zobrazen u balíčku v Přehledu importů/exportů;

- zadávání uživatelských práv: doplněno nové tlačítko „Práva podle uživatele“ pro kopírování práv podle vybrané osoby pro všechny moduly najednou;
- odstraněna řada chyb Portálu.

27. 7. 2017 - testování nových služeb probíhá u JSDH Drnovice, Ořechov, Kuřim, Černá Hora, Dubňany a Letovice (další rozšiřování testujících jednotek nepředpokládáme) - u nich je změna voleb Portálu:
- ve volbě Lidé doplněna Evidence odborných příprav;
- nová volba - Prostředky;
- změny ve volbě Nastavení.

Mnoha jednotkám se objevila v Portálu zpráva, že jim přišly balíčky s prostředky nových služeb - tyto balíčky půjde přijmout až po zavedení nových služeb jednotlivým JSDH.

29. 6. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.12.0 - změny:
- pro JSDH jsou dostupné nové moduly chemické, technické a spojové služby; moduly budeme jednotkám postupně uvolňovat po vzájemné domluvě a v závislosti na exportu dat do nových modulů;
- aktualizace Uživatelské příručky (viz volba O aplikaci / Uživatelská příručka).

7. 6. 2017 - na stránku Často kladené dotazy byly doplněny dva časté dotazy z poslední doby.

27. 4. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.11.0 - změny:
- do konfigurace byl doplněn parametr pro nastavení intervalu zdravotní prohlídky pro nositele dýchací techniky (podrobněji viz uživatelská příručka).

28. 3. 2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.10.0 - změny:
- jsou funkční všechny sestavy u ZOZ (volba ZOZ / Seznam ZOZ / Další sestavy - zde je možné vyjet 5 užitečných sestav).

16.2.2017 - byla nasazena nová verze Portálu 6.9.0 - změny:
- přidaná volba ZOZ/Pokyny HZS ČR pro vyplnění ZOZ, odkazující na dokumenty na webu GŘ HZS ČR.

Pavel Mlčůch
pavel.mlcuch@firebrno.cz

vytisknout  e-mailem