Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Hasičské proslovy z r. 1928

Svatý FloriánSvatý Florián
"Hasič musí překonat svoje pohodlí, vrozené každému člověku a musí překonati lhostejnost, se kterou se na jeho obětavost, statečnost, sebezapření a pracovitost skoro celý svět dívá."

Zásady chování hasiče:

Hasič:

 • je hrdý na své povolání;
 • se chová slušně a ohleduplně ke kolegům i všem lidem;
 • dodržuje povinnost mlčenlivosti;
 • se má stále co učit;
 • ctí svého velitele.

Osvědčené zásady hasiče:

 • zachraňuj tak, ať nemusí zachraňovat Tebe;
 • sám nic nezachráníš;
 • věcné prostředky vždy ukládej přesně na stejné místo, kde jsi je vzal, učiní-li to někdo za Tebe, zkontroluj to;
 • věcné prostředky vždy vracej ve stejném stavu, v jakém jsi je odebral;
 • zjistíš-li závadu, odstraň ji, nebo nahlas zodpovědné osobě;
 • kdo si co rozbalí, taky si sbalí (rozvine / svine);
 • pohybuj se s rozvahou - nepobíhej zmateně;
 • než něco uděláš předvídej, co se může stát;
 • jdeš do zásahu – zkontroluj sebe, kolegu, výbavu;
 • udělej věci tak, ať je po Tobě nemusí někdo dodělávat;
 • starej se o výbavu, pak Ti bude dobře sloužit;
 • hasič nikdy necouvá (hledisko BOZP);
 • hasič chodí po levé straně hadicového vedení (hledisko BOZP);
 • při otevření „špatné“ rolety na nástavbě auta při zásahu, tuto hned nezavírej, protože nezávislý pozorovatel pozná, že ani nevíš, co kde máš na autě - vyndej z ní něco jiného, odlož to u zadního kola auta a pak jdi k té správné roletě.

Služební slib (přísaha příslušníka):

"Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru. Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně zájmů České republiky nasadit i vlastní život."
(§ 17 zákona  č. 361 / 2003 Sb. o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů)

Zásady služební zdvořilosti:

Dostaví-li se nadřízený poprvé během dne k zaměstnání příslušníků organizovanému v místnostech a budovách (při výuce apod.), účastníci zaměstnání se bez povelu vedoucího zaměstnání postaví do základního postoje. Vedoucí zaměstnání (výuky) pozdraví nadřízeného a seznámí jej, pokud je k tomu dotázán, s obsahem zaměstnání. Po té nadřízený slovně pozdraví příslušníky a dá pokyn pro vedoucího zaměstnání k pokračování zaměstnaní. Ten pak zpravidla velí „POSAĎTE SE!“.
Při příchodu ke zkoušce se posluchač hlásí předsedovi (v jeho nepřítomnosti místopředsedovi) zkušební komise:
„Pane poručíku (předsedo), hodnost a příjmení zkoušeného, dostavil jsem se ke zkoušce z předmětu ...“.

Zásady jednání a vystupování příslušníků při výkonu služby:

Za projev zdvořilosti při výkonu služby příslušníky se považuje zejména:

a) zdravení;
b) představování se hodností a příjmením;
c) udržování pořádku ve služebních místnostech a v osobních věcech na pracovišti;
d) zdržení se projevů familiárnosti, osobních poznámek a nepodstatných komentářů, které by mohly vést ke snížení autority a vážnosti nadřízeného nebo podřízeného při oficiálních jednáních.

Za zdvořilé, důstojné a taktní chování ve služebním styku s občany, na veřejnosti i mezi příslušníky se nepovažuje zejména:

a) opomenutí pozdravu při zahájení jednání;
b) tykání osobám starším 15 let bez jejich souhlasu;
c) konzumace jídla, alkoholu a žvýkání na veřejnosti;
d) kouření v uzavřených místnostech a služebních dopravních prostředcích za přítomnosti nekuřáků;
e) nošení rukou v kapsách;
f) viditelné umísťování pornografických nebo jinak neestetických tiskovin a předmětů ve služebních prostorách.

Hasič:

 • dbá na svůj vzhled;
 • na veřejnosti vystupuje řádně a čistě ustrojen;
 • je vždy ostříhán a hladce oholen, případně s upravenými vousy.

Za řádné ustrojení se nepovažuje zejména:

a) kombinace částí stejnokroje s civilním nebo sportovním oděvem;
b) sportovní nebo plážové oblečení mimo sportoviště, rekreační objekty a mimo dobu fyzické přípravy;
c) nošení náušnic, náhrdelníků, náramků a jiných ozdob nebo doplňků, pokud by byly nošeny viditelně, s výjimkou u žen;
d) znečištěný nebo zmačkaný oděv a znečištěná obuv.

Za řádnou úpravu vlasů se nepovažuje zejména:

a) úprava vlasů nepřirozeným barevným odstínem, melírem a copánky, s výjimkou u žen;
b) dlouhé vlasy přesahující bez úpravy límec košile, linii obočí a ušní boltce, s výjimkou u žen.


aktualizováno: 27.3.2013

vytisknout  e-mailem