Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Normy znalostí

K zabezpečení odborné přípravy příslušníků jednotek hasičských záchranných sborů krajů, příslušníků jednotek Záchranného útvaru HZS ČR, zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků, členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků, se v souladu s § 24 odst. 1 písm. j) a § 72 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zavádí normy znalostí hasičů. Normy znalostí hasičů (dále jen „normy znalostí“) stanovují minimální požadavky na odborné znalosti a dovednosti hasičů, uzpůsobené zastávané funkci, které jsou nezbytné pro jejich výkon práce a pro splnění úkolů stanovených jednotkám PO zákonem o požární ochraně. 

pokyn GŘ HZS ČR č. 54/2013, kterým se stanovují normy znalostí hasičů

(pokyn 17-2003 15.4.doc, pokyn 49-2003 z 18.11.doc, pokyn 43-2004 z 20.10.docpokyn 18-2006 z 19.12.doc 

pokyn 50-2009 z 1.12.doc - zrušeno pokynem 53-2013)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLATNÝ: pokyn 54-2013 z 19. 12. 2014.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normy znalostí pro jednotky HZS kraje, Záchranného útvaru HZS ČR a HZS podniku

1. Norma znalostí pro funkci „hasič“
2. Norma znalostí pro funkci „hasič-strojník“
3. Norma znalostí pro funkci „hasič-technik chemické služby“
4. Norma znalostí pro funkci „technik chemické služby, chemik“
5. Norma znalostí pro funkci „velitel družstva“
6. Norma znalostí pro funkci „velitel čety“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Normy znalostí pro jednotky SDH obce a SDH podniku

1. Norma znalostí SDH pro funkci „hasič“
2. Norma znalostí SDH pro funkci „strojník I“
3. Norma znalostí SDH pro funkci „strojník II“
4. Norma znalostí SDH pro funkci „technik technické a chemické služby“
5. Norma znalostí SDH pro funkci „technik ochrany obyvatelstva“
6. Norma znalostí SDH pro funkci „velitel družstva a velitel jednotky SDH“

(aktualizace 13. 1. 2014)


jan.pecl@grh.izscr.cz

vytisknout  e-mailem