Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Psychologická služba

Psycholog ŠVZ HZS ČR
kpt. Mgr. Marek Ženata 

tel.: 950 610 679
e-mail: marek.zenata@svzbm.izscr.cz

Hlavní úkoly psychologické služby HZS ČR:

 • poskytuje posttraumatickou péči příslušníkům HZS a jejich rodinám,
 • zajišťuje psychologická vyšetření pro potřeby personální práce a výkonu služby,
 • nabízí služby psychologického poradenství a psychoterapie příslušníkům a zaměstnancům HZS i jejich rodinným příslušníkům jak v pracovní, tak i v mimopracovní problematice,
 • koordinuje či přímo poskytuje psychologickou či psychosociální pomoc lidem zasaženým mimořádnými událostmi.

Specifické úkoly psychologické služby ŠVZ HZS ČR:

 • zajišťuje výuku psychologických témat v kurzech pořádaných ŠVZ,
 • věnuje se psychologickému poradenství nastupujícím hasičům v rámci jejich odborné přípravy,
 • vede kurzy manažerských dovedností,
 • nabízí vedoucím pracovníkům HZS osobní či online psychologické poradenství a koučování,
 • spolupracuje s lektory ŠVZ HZS na zdokonalování jejich lektorských dovedností,
 • podílí se ve spolupráci s psychologickým pracovištěm HZS Jmk na psychosociální pomoci lidem zasaženým mimořádnou událostí,
 • spolupracuje s psychologickými pracovišti HZS krajů na lektorské činnosti.
   

Psycholog ve své činnosti dbá zejména na následující standardy práce:

 • pečuje o psychické bezpečí klientů,
 • striktně dodržuje mlčenlivost o informacích a tématech probíraných v rámci konzultací,
 • v různých kontextech práce se snaží o nestrannost svého pohledu,
 • dbá na vysokou úroveň profesionality a odbornosti své práce,
 • s klienty spolupracuje na jejich zakázkách a tématech tak, aby to pro ně bylo užitečné, aby se cítili respektováni a aby byla vzájemná spolupráce pokud možno oboustranně příjemná.

Právní rámec činnosti psychologické služby HZS ČR:

 • Pokyn GŘ HZS ČR č.43/2014 ze dne 25. srpna 2014
 • Etický kodex psychologických pracovišť HZS ČR


aktualizováno: 27.08.2021

vytisknout  e-mailem