Školní a výcvikové zařízení HZS ČR  

Přejdi na

Vaše důvěra je náš závazek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Kdy ŠVZ vzniklo

Školní a výcvikové zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky (ŠVZ HZS ČR) bylo zřízeno dne 1.1.2011. ŠVZ je vnitřní organizační jednotka organizační složky státu, Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Naše činnost je podložena §6, odst. 8 zákona č. 320/2015 Sb. o HZS ČR.
K výše uvedenému datu byla zcela ukončena činnost Odborného učiliště požární ochrany (dále OUPO) v Chomutově a zbývající tři vzdělávací zařízení HZS ČR – OUPO Borovany, Brno a Frýdek-Místek byla sloučena do nově vzniklého zařízení. Od 1.1.2014 byla ukončena činnost střediska v Borovanech. Důvodem byla úsporná opatření a snaha o zefektivnění a sjednocení vzdělávání příslušníků HZS ČR. Z důvodu vytváření podmínek pro realizaci odborné přípravy členů jednotek požární ochrany z řad dobrovolných hasičů a zlepšení „rozložení“ vzdělávacích zařízení v rámci České republiky bylo k 1. 1. 2016 ve Zbirohu zřízeno pracoviště Školního a výcvikového zařízení HZS ČR.

Naše organizační struktura

Organizační struktura Školního a výcvikového zařízení HZS ČR zde.

ŠVZ HZS ČR se skládá ze střediska Brno a pracoviště Zbiroh. V jeho čele stojí od 1. 5. 2018 ředitel plk. Mgr. Martin Oujezský, MBA.

Co přesně děláme

Školní a výcvikové zařízení HZS ČR zajišťuje vzdělávání v oblasti požární ochrany a integrovaného záchranného systému (IZS).

ŠVZ plní zejména tyto následující úkoly:

 • organizuje a provádí kurzy pro získání a prodloužení odborné způsobilosti pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance podniků a velitele, strojníky a techniky speciálních služeb ostatních jednotek požární ochrany (JPO);
 • organizuje a provádí specializační kurzy pro HZS ČR, jednotky požární ochrany a složky integrovaného záchranného systému;
 • organizuje a provádí další formy vzdělávání (např. přednášky, odborné semináře, instrukčně metodická zaměstnání, instruktáže a školení) v oblasti požární ochrany, IZS, ochrany obyvatelstva a krizového řízení a zabezpečuje odborné konference pro HZS ČR a základní i ostatní složky IZS;
 • vytváří podmínky pro samostatné i společné výcviky všech složek IZS;
 • garantuje a zabezpečuje mezinárodní výcviky v rámci konceptu bezpečného hašení (obsluha a nasazení vysokotlakého hasicího a řezacího zařízení CCS Cobra s využitím termovize a přetlakové ventilace;
 • podílí se na tvorbě předpisů, učebních osnov, skript, ediční činnosti či vytváření učebních a metodických pomůcek;
 • spolupracuje s resortními a jinými vzdělávacími zařízeními či institucemi, zejména s těmi, která poskytují odborné vzdělání v oboru požární ochrany;
 • podílí se na zabezpečení fyzické přípravy JPO včetně zajištění podmínek pro nácvik disciplín požárního sportu;
 • ekonomicky zabezpečuje výuku a výcvik v rozsahu vyčleněných rozpočtových prostředků a dispozičních oprávnění zálohované jednotky ředitelství;
 • zabezpečuje provoz a údržbu budov, trenažérů, mobilní techniky, věcných prostředků a dalšího zařízení a vybavení.
 • kurzy „na zakázku.“

Zprávy o činnosti ŠVZ

Vize ŠVZ

Hlavním cílem ŠVZ HZS ČR je v souladu s Koncepcí vzdělávání HZS ČR zvyšování kvality vzdělávání a výcviku, pružná reakce na požadavky výkonu služby a zvyšování motivace ke vzdělávání. Výsledkem naší práce musí být proškolený a vycvičený absolvent kurzu, který zná a umí vše potřebné pro výkon své funkce, a to na základě požadavků HZS krajů.

Snahou ŠVZ HZS ČR je co nejvěrohodnější přiblížení praktického výcviku reálným podmínkám a to formou používání vybudovaných trenažérů v našich výcvikových střediscích (ohňový kontejner, ohňový dům, výcvikové sklepy, trenažér na úniky nebezpečných látek, klecové polygony a jiné),  nebo výcvikem ve vhodném terénu přibližujícím skutečnost zásahu (výcvik na klidné vodní hladině i na divoké vodě, kopcovitý terén, lesnatý terén, výcvik lezectví na skalách, výcvik v objektech určených k demolici atd.).

Statistika

Celkově naším vzdělávacím zařízením prochází ročně 10 – 11 000 účastníků různých typů kurzů, výcviků a služebních akcí. Z toho přibližně 4000 posluchačů je zařazeno do kurzů.
Naše výcvikové polygony a trenažéry využije k výcvikům každým rokem kolem 3 000 příslušníků HZS, podnikových a dobrovolných hasičů, kteří zde provádějí zejména výcvik v dýchací technice v zakouřeném prostředí.
Zároveň jsou v jednotlivých střediscích ŠVZ HZS ČR prováděny exkurze, ukázky výcviku hasičů a jejich techniky. V rámci preventivně-výchovné činnosti se zaměřujeme na rozšíření znalostí dětí v oblasti požární ochrany, žáky školských zařízení všech stupňů i děti předškolního věku seznamujeme s náročnou prací hasičů.

Statistika využití ŠVZ HZS ČR dle druhu kurzů a počtu posluchačů (pdf)
 

Naše poslání

ŠVZ HZS ČR má sloužit - a jak si i můžete přečíst na těchto webových stránkách, tak slouží - k získávání vědomostí, znalostí a návyků hasičů.

Jsme moderní školní a výcvikové zařízení. Díky svému materiálnímu a technickým vybavení a především díky personálnímu obsazení odborníky, kteří svou práci vzdělávat a cvičit profesionální hasiče berou jako své poslání, jsme dnes opravdovou službou pro HZS ČR na poli vzdělávání.

Nebojte se nás na cokoli zeptat, jsme tu pro Vás...


plk. Mgr. Martin Oujezský, MBA, mjr. Ing. Josef Daníček

vytisknout  e-mailem