HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Vozový park

Výjezdové vozidlo TACHP-L1  Mercedes-Benz Sprinter

Vozidlo mobilní chemické laboratoře zajišťuje dopravu posádky (1+1 osoby) z místa dislokace do místa mimořádné události. Dále zajišťuje dopravu technických prostředků pro detekci nebezpečných látek. V místě mimořádné události je možné provést chemickou a radiometrickou analýzu pomocí měřící techniky ve vozidle i mimo vozidlo, v každé denní době a za každého počasí. V pracovním prostoru nástavby je vyčleněný prostor pro uložení ochranných prostředků. Dekontaminaci je možné provést vlastními prostředky. Laboratorní část je oddělena od části pro přepravu vzorků.

Technické parametry :

 Celková hmotnost: 5000 kg.

Motor : dieselový čtyřválec o výkonu 140 kW / 3 800 ot.min-1. a zdvihovém objemu 2987 cm2, přeplňovaný turbodmychadlem.

Výbava: Elektrocentrála. Z vozidla lze odebírat vzorky plynných látek, stejně tak lze provést měření úrovně radiace.

Vybavení k chemickému průzkumu: Jednoduché detekční prostředky (detekční trubičky na průmyslové škodliviny a bojové chemické látky, PP-3 papírky, Detehity, Chemický průkazník CHP-71, prosávačka universál, plynové čerpadlo PCXR4 a GILLIAN. Toximetry Gas Alert (EX, O2, NH3, CO, Cl2, PID), Gasman IR na CO2, Fotoionizační detektor ppbRae 3000, Rentgenofluorescenční analyzátor Delta-X a Infračervený spektrometr Tru Defender FTX. Multimetr pro měření pH, vodivosti a rozpouštěného kyslíku. Odběrové soupravy na kapaliny, vzduch a půdu.

Výjezdové vozidlo TACHP-L1 Mercedes-Benz Vario

Vozidlo mobilní chemické laboratoře Mercedes-Benz Vario je pohotovostní zásobou Správy státních hmotných rezerv a tudíž podléhá speciálnímu výjezdovému režimu (vyjíždí na základě žádosti OPIS GŘ). Vozidlo zajišťuje dopravu posádky (1+2 osoby) z místa dislokace do místa mimořádné události. Dále zajišťuje dopravu technických prostředků pro detekci nebezpečných látek. V místě mimořádné události je možné provést chemickou a radiometrickou analýzu pomocí měřící techniky ve vozidle i mimo vozidlo, v každé denní době a za každého počasí. V pracovním prostoru nástavby je vyčleněný prostor pro uložení ochranných prostředků. Dekontaminaci je možné provést vlastními prostředky. Laboratorní část je plynotěsně oddělena od části pro přepravu vzorků, které je možné předat  pomocí předávacího otvoru ve speciálním „hazard boxu". Vozidlo je též vybaveno trezorem s olověným stíněním na přepravu zdrojů ionizujícího záření.

Technické parametry :

Celková hmotnost: 7432 kg.

Motor : dieselový čtyřválec s přímým vysokotlakým vstřikem paliva o výkonu 115 kW / 2200 ot.min-1. a zdvihovém objemu 4249 cm3, přeplňovaný turbodmychadlem.

Výbava: Dieslová elektrocentrála, v laboratoři rozvod technických plynů (dusík) zásobník destilované, pitné vody pro provoz laboratorní části a dekontaminace.

Vybavení k chemickému průzkumu: Toximetry Dräger X-am 7000 s čidly NO, NO2, CO, NH3, HCN, COCl2, SO2, H2S,  Cl2, PAC III s čidlem na HCl, Dräger CMS s čipy, multikomponentní plynový analyzátor Gasmet DX-4015, plynový analyzátor GDA 2, Ramanův spektrometr First Defender.
Multimetr pro měření pH a vodivosti, Souprava pro stanovení kvality vody pomocí UV-VIS spektrometrie.
Odběrové soupravy na kapaliny a půdu.

Monitorovací vozidlo TACH-L2 Ford Ranger

Vozidlo slouží k činnosti mobilních monitorovacích skupin v návaznosti na platnou smlouvu o činnosti složek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, která je realizační smlouvou Rámcové smlouvy uzavřené mezi SÚJB a Ministerstvem vnitra.

Vozidlo je vybaveno vestavěným radiačním monitorovacím systémém, který usnadňuje získávání informací při radiačním průzkumu při haváriích jaderně energetických zařízení, při nehodách a ztrátách radionuklidových zdrojů. Zařízení umožňuje okamžitě po provedeném monitorování předat naměřené data do geografického systému mapových podkladů KOPIS případně do krizových štábů. Kde slouží pro upřesnění radiační situace v místě nasazení jednotek IZS a případně pro volby vhodné trasy přesunu jednotek do místa zásahu.

Systém obsahuje dva scintilační plastové detektory (stranové) s integrovanou vyhodnocovací jednotkou, scintilační NaI(Tl) detektor s multikanálovým analyzátorem, detektor pro vyšší dávkové příkony založený na Geiger-Muller trubici. Systém umožňuje připojení dalších detektorů např. neutronového detektoru.

Všechny detektory mají vlastní vyhodnocovací jednotku, zdroj vysokého napětí a komunikační interface s digitálním přenosem měřených dat. Detektory jsou uloženy v ochranných pouzdrech bránící mechanickému poškození. Detektory jsou uloženy a připevněny tak, aby se v co nejvyšší možné míře eliminoval vliv otřesů a vibrací při jízdě vozidla. Detektory lze vyjmout z vozidla a spolu s centrální řídící jednotkou využít pro zabezpečení vstupu do chráněných objektů, případně na kontrolu kontaminace zasahujících hasičů. Použité detektory (plastické scintilátory) jsou shodné s detektory použitými pro Detekční rámy na kontrolu kontaminace (v majetku SSHR jako pohotovostní zásoba).

Na operátorském PC je nainstalována aplikace pro ovládání a nastavení systému, zobrazení aktuálně měřených dat ze všech detektorů a informaci o poloze vozidla. Data mohou být po ukončení monitorování přenesena do centrálního systému SÚJB (MONRAS) nebo exportována do formátu KMZ.

Technické parametry vozidla :

 Celková hmotnost: 2930 kg.

Motor : dieselový čtyřválec o výkonu 80 kW / 3 500 ot.min-1. a zdvihovém objemu 2499 cm2, přeplňovaný turbodmychadlem.

Výbava: vozidlo je dále vybaveno příslušenstvím pro odběr vzorků ze všech druhů matric (voda, půda, vzduch), jednoduchými detekčními prostředky, ochrannými prostředky (jednorázové ochranné oděvy typ Tychem F, vzduchové dýchací přístroje, ochranné masky s filtry proti průmyslovým škodlivinám, návleky na zásahovou obuv) a obalem pro bezpečný transport zdroje ionizujícího záření. 

Vozidlo je rovněž možno dále dozbrojit o detekční přístroje (Raman, FTIR, XRF, Toximetry, PID detektor ppbRae, Analyzátor kvality vody HACH SL 1000, radiometry a přenosnými spektrometry Inspektor 1000.

vytisknout  e-mailem