HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

ÚO Brno-město

Vítejte na stránkách Územního odboru Brno-město, Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. 

 • Územní odbor Brno-město
 • 160 let HZS v Brně
 • Informace pro JSDH
 • Dokumentace zdolávání požáru
 • Lezecká skupina
 • Zprávy o činnosti
 • IN MEMORIAM
 • Historie

Územní odbor Brno-město

ÚO Brno-město

ÚO Brno-město tvoří tyto stanice HZS:

Vedení ÚO Brno-město

plk. Ing. Petr Oháňka
ředitel územního odboru Brno-město
petr.ohanka@hzscr.cz
Lidická 61, 602 00 Brno
telefon: +420 950 631 122

Státní požární dozor - stavební prevence, kontrolní činnost

160 let HZS v Brně

panely zahlavi - 160 let 2024.jpg

Akce k 160. výročí HZS v Brně

Seznam akcí budeme průběžně aktualizovat.

27.4. - 28.4 - Přehlídka automobilové techniky v Depozitáři Technického muzea Brna (výstava techniky a ukázky z naší činnosti) tmbrno.cz

21.5. - Ocenění pro současné i minulé příslušníky města Brna

30. 5. - 23. 6. - Výstava fotografií a informace z činností HZS Jihomoravského kraje na Moravském náměstí „ u Jošta“

8. 6. - Den otevřených dveří hasičské stanice Brno-Líšeň a Brno-Přehrada

15. 6. - Den otevřených dveří hasičské stanice Brno-Lidická

22. 6. - Defilé a výstava hasičských vozidel na náměstí Svobody v Brně.

Doplňující informace o Územním odboru Brno-město

Ročenka událostí JPO Brno-město 2023.pdf

Informace pro JSDH

Dokumentace zdolávání požáru

Dokumentace zdolávání požáru

Dokumentace zdolávání požárů slouží hasičům jako podpůrný dokument při řešení mimořádné události v objektu. Snaží se eliminovat složitost objektu a upozornit na případná nebezpečí.

DZP se zpracovává na objekty a prostory dle § 34 vyhl. č. 246/2001 Sb. o požární prevenci:

 • kde jsou složité podmínky pro zásah (§ 18 vyhl. o požární prevenci);
 • kde se provozují činnosti s vysokým požárním nebezpečím;
 • kdy je stanoveno její zpracování na základě organizace zabezpečení požární ochrany (vlastního organizačního systému);
 • pokud to vyplyne z rozhodnutí orgánu vykonávajícího státní požární dozor dle § 40 vyhl. o požární prevenci.

Pokud zpracování dokumentace vyplývá ze zadávacích podmínek připojení EPS objektu na pult centrální ochrany HZS JmK, z pohledu HZS JmK se jedná o prvotní informace pro zásah. Tato dokumentace nepodléhá schválení a vydání rozhodnutí ve smyslu §6b zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.

Podpůrné dokumenty pro zpracovatele:

ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

POŽADAVKY HZS JMK NA DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

METODIKA DZP

Kontaktní osoba pro problematiku DZP na území města Brna:

por. Bc. Marta Jurková

Lezecká skupina

Lezecká skupina HZS JmK na ÚO Brno vznikla v roce 1991 při počátečním početním stavu 12 příslušníků. Postupně se počet lezců zvyšoval. V roce 1993 nás bylo 18, v té době začínala spolupráce s policíí a armádou v provádění záchranných prací pomocí vrtulníku.

V dnešní době má lezecká skupinu 30 příslušníků, kteří jsou rozděleni do tří směn. 24 z nich jsou zařazeni jako letečtí záchranáři. Vždy dva letečtí záchranáři drží stálou službu (od úsvitu do soumraku) Na stanovišti LS PČR na letišti v Tuřanech. Ostatní mají svoji základnu na stanici v Lidické ulici.

Činnost lezecké skupiny

Členové lezecké skupiny se specializují na záchranářské práce prováděné ve výškách, nad volnou hloubkou, v podzemních prostorách, ve vodě a v obtížně přístupných terénech.

Tyto činnosti jsou pravidelně nacvičovány v rámci stanoveného výcvikového programu, minimálně jedenkrát za měsíc v různých lokalitách a za různých klimatických podmínek.

Práce v podzemí se nacvičují v jeskyních Moravského krasu, v kolektorech pod Brnem a v bývalých těžebních šachtách.

Záchrana z výšek se cvičí na budovách, komínech a různých skalních útvarech.

V rámci skupiny působí rovněž družstvo leteckých záchranářů, speciálně školených pro záchranné práce za pomoci vrtulníku. Záchranné práce s vrtulníkem PČR patří mezi nejnáročnější. Cvičí se různé způsoby záchrany při živelných pohromách nebo jiných mimořádných událostech a také záchrana v zimním období na lavinových svazích. 

Všechny uvedené činnosti jsou dále prověřovány v rámci plánovaných cvičení, ukázkách pro veřejnost i ostrých zásazích.

Náročnost výcviku této skupiny byla zúročena při ostrém nasazení v době povodní v roce 1997 a 2002 kdy bylo pomocí vrtulníků, člunů a různé lezecké techniky zachráněno příslušníky HZS stovky osob. Dále při záchraně osob v Moravském Krasu a při řešení mimořádných událostí i mimo hranice Jihomoravského kraje.

Členové skupiny jsou v průběhu roku nasazováni do několika desítek ostrých akcí, při záchraně osob a majetku, vyplývajících z činností HZS.

Zprávy o činnosti

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Den 8. ledna 2002 se stal pro brněnské hasiče černým smutným dnem. Ve večerních hodinách byl na OPIS HZS JmK ohlášen požár objektu herny a kasina na ulici Nádražní. Na místo vyjíždí jednotka z CPS Brno - město. Při cestě k zásahu si hasiči připomínají co bude nutno provést po příjezdu na místo zásahu a netuší, že se tento zásah stane pro dva kamarády osudným.

Po příjezdu na místo zásahu velitel družstva npor. David Kožuský nařídil dle získaných informací provést průzkum se zaměřením na nalezení pohřešované osoby nacházející se v hořícím objektu. Do své průzkumné skupiny zařadil stržm. Jaroslava Gargulu a vydal se na průzkum. Při snaze zachránit ohroženou osobu došlo k nenadálému celkovému vzplanutí plynů a následnému usmrcení obou zachránců i hledané osoby.

Npor. David Kožuský se narodil dne 19.4.1969. Před deseti lety nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru města Brna. Svou pílí a sobě vlastní snahou se vypracoval na velitele družstva. Byl zapojen do činnosti lezeckého družstva. V jeho osobě ztrácejí jeho kolegové nejenom dobrého velitele, ale i výborného kamaráda a jeho rodina starostlivého a chápajícího otce.

Nstržm. Jaroslav Gargula se narodil 10.6.1973. Nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru města Brna v roce 2000. Pracoval jako hasič ve směně a aktivně se zapojoval do veškeré činnosti směny. V loňském roce se přihlásil po vzoru svého otce ke studiu na SOŠ PO MV ČR ve Frýdku-Místku. Studiem si chtěl zvýšit svoji odbornou kvalifikaci pro práci u HZS. Taktéž v Jaroslavu Gargulovi ztrácí spolupracovníci dobrého kamaráda a rodina, kterou před nedávnem založil, hodného a přívětivého manžela.

Za svoji statečnost prokázanou při zásahu byli oba příslušníci JmK UO Brno-město vyznamenáni ministrem vnitra medailí " ZA STATEČNOST ", npor. David Kožuský byl mimořádně povýšen do hodnosti kapitán in memoriam, nstržm. Jaroslav Gargula byl mimořádně povýšen do hodnosti poručík in memoriam.

david_kozusky.jpg

jaroslav_gargula.jpg

Historie

vytisknout  e-mailem