HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

TOOB-16

 

22. březen 2019 -23. březen 2019

Technik ochrany obyvatelstva T OOB-16

Zaměření kurzu

Kurz je zaměřen na přípravu technika ochrany obyvatelstva pro řešení úkolů spojených s ochranou obyvatelstva na úrovni obce.

Po absolvování kurzu je technik připraven plnit úkoly člena krizového štábu obce při řešení mimořádných událostí a podílet se na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na katastrálním území obce. 

Technik ochrany obyvatelstva dále provádí odbornou přípravu na úseku ochrany obyvatelstva v jednotce SDH a preventivně výchovnou činnost v obci. 

Pro koho je určen

Základní podmínkou pro zařazení člena jednotky SDH obce do kurzu je absolvování základní odborné přípravy členů ve své jednotce PO.

Popis kurzu

V rámci Jihomoravského kraje je kurz pořádán v souladu s normou znalostí pro funkci technika ochrany obyvatelstva pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, vydanou MV – GŘ HZS ČR č. j. MV-86739-1/PO-IZS-2013. Kurz probíhá ve dvoudenním cyklu (pátek – sobota) na pracovišti HZS JmK v zařízení Tišnov a skládá se z teoretické a praktické části, zaměřené především na:

  • Varování a informování (role JSDHo při varování a informování)
  • Protipovodňová ochrana (stavba protipovodňových stěn a hrází)
  • Evakuace (způsob provádění evakuace, evidence evakuovaných)
  • Nouzové přežití (obsluha kontejneru nouzového přežití, příprava určených prostor)
  • Psychosociální pomoc (základy provádění psychosociální pomoci)

Více o rozsahu znalostí je uvedeno v učebních osnovách kurzu v příloze.

vytisknout  e-mailem