HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Chráníme vaše životy, zdraví a majetek


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Pult centralizované ochrany - PCO HZS Jihomoravského kraje

Postup pro provozovatele elektrické požární signalizace a dokumentace "Prvotní informace pro zásah" k připojení ZDP EPS na PCO HZS Jihomoravského kraje :

 1. Žádost pošlete prostřednictvím osoby oprávněné provozovat poštovní služby a vyplněnou smlouvu včetně kontaktních osob v elektronické podobě prostřednictvím veřejné sítě na email kpt. Mgr. Michal Buchta a v kopii plk. Mgr. Lukáše Trenze .
 2. S vyplněným návrhem smlouvy zašlete také zpracovanou Dokumentaci zdolávání požáru nebo Prvotní informace pro zásah.
 3. Před podpisem smlouvy je nutné dodat, v případě obchodní společnosti, výpis z obchodního rejstříku (originál nebo ověřenou kopii, ne starší tří měsíců), pokud bude smlouvu podepisovat osoba neuvedená jako její statutární zástupce ve výše uvedeném
  registru, je nutné dodat s výpisem z OR i originál plné moci nebo její ověřenou kopii, ze které bude patrné, že zmocněná osoba je oprávněna k podpisu smlouvy.
 4. V případě organizace nezapsané v obchodním rejstříku dodá zájemce zřizovací listinu (statut) a pověření (jmenování) oprávněného pracovníka k podpisu smlouvy (ověřenou
  kopii).
 5. V případě společenství vlastníků bytových jednotek dodá výpis z rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Krajským soudem v Brně, a to buď originál nebo ověřenou kopii, ne starší tří měsíců.
 6. Smlouva může být podepsána až budou seznámeny všechny místně příslušné jednotky HZS Jihomoravského kraje s objektem a schválená dokumentace (DZP, PIPZ).
 7. Kontaktní osoba pro technickou stránku připojení a pro výše uvedené seznámení jednotek s objektem je kpt. Ing. Petr Příkaský.
 8. Dálkový přenos EPS na PCO HZS Jihomoravského kraje zajišťuje firma Patrol, Jihlava, popř. zhotovitel Prvotní informace pro zásah.
 9. Na uzavření smlouvy není právní nárok, a to i při splnění výše uvedených podmínek.
 10. Online aktualizace kontaktů https://pco.izscr.cz/login jednotlivých objektů ve správě provozovatele. O přístup si požádejte kpt. Ing. Petr Příkaský

PODMÍNKY PRO PŘIPOJENÍ

PROVOZOVATELÉ PŘENOSOVÉ CESTY

Kontaktní osoba firmy PATROL group s.r.o., Jihlava

Smlouva o napojení EPS na PCO provozovaný společností PATROL na KOPIS HZS Jihomoravského kraje

Seznam typově schválených zařízení dálkového přenosu

vytisknout  e-mailem