HZS Jihomoravského kraje  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Počty požárů porostů vybočují ze statistiky

Pondělí, 14. března 2021 – V uplynulých dnech se výrazně navýšil počet požárů porostů. Přinášíme základní informace související s touto problematikou. 

V letošním roce evidujeme k 13.3. v Jihomoravském kraji 157 požárů porostů. Jedná se o vysoce nadprůměrné číslo. Vyšší počet (195) byl v tomto období naposledy v roce 2011. Pro srovnání uvádíme, že v loňském roce to bylo za stejné období pouhých 15 požárů tohoto typu a desetiletý průměr tohoto období je 48 požárů. 

Mezi příčiny typických jarních požárů patří neopatrnost a nedbalost lidí, kteří odhodili nedopalek, neuhlídali pálení nebo dokonce přistoupili k plošnému vypalování trávy. Tyto dva termíny (pálení a vypalování) je však nutné rozlišovat. 

Vypalování trávy je v České republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 25 000 Kč, v případě právnické a podnikající fyzické osoby hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč. 

Kontrolované pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za podmínek stanových vyhláškami obcí a to na přiměřeně velikých hromadách za přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení. 

Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč. 

Ohlašování pálení však v případě větších ohňů doporučujeme i fyzickým osobám a lze jej provést přes internetový formulář. Nikdy však ne na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150. Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů. 

Pravidla pro pálení biologického materiálu: 

  • velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor, 

  • při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit, 

  • místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu), 

  • místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek, 

  • místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně, 

  • po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat, 

  • příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny, 

  • spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů, 

  • osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena. 

Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JmK 

Odkazy do noveho okna

požáry porostů (65)

požáry porostů (65) 

Detailní náhled

požáry porostů (64)

požáry porostů (64) 

Detailní náhled

požáry porostů (63)

požáry porostů (63) 

Detailní náhled

požáry porostů (62)

požáry porostů (62) 

Detailní náhled

požáry porostů (61)

požáry porostů (61) 

Detailní náhled

požáry porostů (60)

požáry porostů (60) 

Detailní náhled

požáry porostů (59)

požáry porostů (59) 

Detailní náhled

požáry porostů (58)

požáry porostů (58) 

Detailní náhled

požáry porostů (57)

požáry porostů (57) 

Detailní náhled

požáry porostů (56)

požáry porostů (56) 

Detailní náhled

požáry porostů (55)

požáry porostů (55) 

Detailní náhled

požáry porostů (54)

požáry porostů (54) 

Detailní náhled

požáry porostů (53)

požáry porostů (53) 

Detailní náhled

požáry porostů (52)

požáry porostů (52) 

Detailní náhled

požáry porostů (51)

požáry porostů (51) 

Detailní náhled

požáry porostů (50)

požáry porostů (50) 

Detailní náhled

požáry porostů (49)

požáry porostů (49) 

Detailní náhled

požáry porostů (48)

požáry porostů (48) 

Detailní náhled

požáry porostů (47)

požáry porostů (47) 

Detailní náhled

požáry porostů (46)

požáry porostů (46) 

Detailní náhled

požáry porostů (45)

požáry porostů (45) 

Detailní náhled

požáry porostů (44)

požáry porostů (44) 

Detailní náhled

požáry porostů (43)

požáry porostů (43) 

Detailní náhled

požáry porostů (42)

požáry porostů (42) 

Detailní náhled

požáry porostů (41)

požáry porostů (41) 

Detailní náhled

požáry porostů (40)

požáry porostů (40) 

Detailní náhled

požáry porostů (39)

požáry porostů (39) 

Detailní náhled

požáry porostů (38)

požáry porostů (38) 

Detailní náhled

požáry porostů (37)

požáry porostů (37) 

Detailní náhled

požáry porostů (36)

požáry porostů (36) 

Detailní náhled

požáry porostů (35)

požáry porostů (35) 

Detailní náhled

požáry porostů (34)

požáry porostů (34) 

Detailní náhled

požáry porostů (33)

požáry porostů (33) 

Detailní náhled

požáry porostů (32)

požáry porostů (32) 

Detailní náhled

požáry porostů (31)

požáry porostů (31) 

Detailní náhled

požáry porostů (30)

požáry porostů (30) 

Detailní náhled

požáry porostů (29)

požáry porostů (29) 

Detailní náhled

požáry porostů (28)

požáry porostů (28) 

Detailní náhled

požáry porostů (27)

požáry porostů (27) 

Detailní náhled

požáry porostů (26)

požáry porostů (26) 

Detailní náhled

požáry porostů (25)

požáry porostů (25) 

Detailní náhled

požáry porostů (24)

požáry porostů (24) 

Detailní náhled

požáry porostů (23)

požáry porostů (23) 

Detailní náhled

požáry porostů (22)

požáry porostů (22) 

Detailní náhled

požáry porostů (21)

požáry porostů (21) 

Detailní náhled

požáry porostů (20)

požáry porostů (20) 

Detailní náhled

požáry porostů (19)

požáry porostů (19) 

Detailní náhled

požáry porostů (18)

požáry porostů (18) 

Detailní náhled

požáry porostů (17)

požáry porostů (17) 

Detailní náhled

požáry porostů (16)

požáry porostů (16) 

Detailní náhled

požáry porostů (15)

požáry porostů (15) 

Detailní náhled

požáry porostů (14)

požáry porostů (14) 

Detailní náhled

požáry porostů (13)

požáry porostů (13) 

Detailní náhled

požáry porostů (10)

požáry porostů (10) 

Detailní náhled

požáry porostů (7)

požáry porostů (7) 

Detailní náhled

požáry porostů (5)

požáry porostů (5) 

Detailní náhled

požáry porostů (1)

požáry porostů (1) 

Detailní náhled
Uložit vše jako ZIP soubor

vytisknout  e-mailem